Gábor Dénes Főiskola
Informatikai Rendszerek Intézete

Személyi számítógépek - B152
Kiegészítő oldal

 jelölésrendszer

FOGALOMSZÓTÁR 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Á B C CS D DZ DZS E É F G GY H I Í J K L LY M

N NY O Ó Ö Ő P Q R S SZ T TY U Ú Ü V W X Y Z Zs

1                                                                                        fel

1 bites összeadó
Két egybites szám összeadására képes áramkör, amely figyelembe veszi az előző helyiértékeken történt összeadás átvitelbitjét.

8B/10B kódolás

8B/10B kódolás. Az IBM által bevezetett módszer a soros átvitelre, amely minden 8 bites adatot 10 bites továbbítandó karakterré alakít át. A 10 bites kód sok 1-0 és 0-1 átmenetet tartalmaz, ezzel könnyítve meg a bitek szinkronizálását külön átvitt órajel hiányában.

16 bites processzor
Olyan processzor, amely az adatokat jellemzően 16 bites egységekben dolgozza fel.

16 bites számítógép
Olyan számítógép, amely az adatokat jellemzően 16 bites egységekben dolgozza fel.

2                                                                                        fel

286-os PC
Az Intel 1982-es 80286 típusjelű 16 bites processzorára épülő személyi számítógép.

3                                                                                        fel

32 bites processzor
Olyan processzor, amely az adatokat jellemzően 32 bites egységekben dolgozza fel.

32 bites számítógép
Olyan számítógép, amely az adatokat jellemzően 32 bites egységekben dolgozza fel.

3D grafikus program
A vektorgrafika modellterében definiált objektumokat kezelő és raszteres képen megjelenítő program.

3D gyorsító társprocesszor
Önálló működésre alkalmas, ún. raszter processzor a monitorvezérlő kártyában, amely a vektorgrafikus adatokat konvertálja raszteres, azaz a képernyőn megjeleníthető formába.

3D gyorsítókártya
A vektorgrafikus modelltérben meghatározott objektumok raszteres képen való megjelenítéséhez szükséges számításokat végző társprocesszorral (raszterprocesszor) és/vagy a modelltérben az objektumok mozgatásához szükséges számításokat végző társprocesszorral (geometriai processzor) ellátott monitorvezérlő kártya. (Régebbi architektúrákban a 3D gyorsítócsipet külön kártya tartalmazta.) A professzionális felhasználás (például CAD tervező rendszerek) mellett a játékprogramok lejátszásánál játszik meghatározó szerepet a 3D gyorsítókártya processzorának teljesítménye és a kártyán található memória mérete.

3D modelltér
L.: Vektorgrafikus modelltér

8                                                                                        fel

8 bites processzor
Olyan processzor, amely az adatokat jellemzően 8 bites egységekben dolgozza fel.

8 bites számítógép
Olyan számítógép, amely az adatokat jellemzően 8 bites egységekben dolgozza fel.

80286
= i80286
Az Intel 1982-es, 16 bites processzor típusjele.

80386
= i80386
Az Intel által 1985-től gyártott 32 bites processzor típusjele.

80486
= i80486
Az Intel által 1989-től gyártott 32 bites processzor típusjele.

8086-os emuláció
Az Intel és vele kompatibilis processzorok valós üzemmódja, amelyben a processzor úgy viselkedik, mintha a felhasználói program i8086-os processzoron futna (például 32 bites regisztereknek csak az alsó 8 bitjét engedi használni, az utasításkészlet is ennek megfelelően csökkentett).

810-es csipkészlet
= i810-es csipkészlet, 810-es áramkörkészlet
Az Intel első hub architektúrájú alaplapi vezérlőáramkör-készlete, amelyet 1999-ben Whitney fantázianéven jelentetett meg a Pentium II, III és Celeron processzorokhoz. Főbb részei a memória és grafikus vezérlő hub (GMCH = Graphics and Memory Controller Hub), az I/O vezérlő hub (I/O Controller Hub) és a BIOS-t kezelő hub (FWH = Firmware Hub).

A                                                                                        fel

Ablaktechnika (regisztertárak)
(REGISTER WINDOWING)
Regisztertár kezelésének egyik formája.
Alkalmazása esetén a regisztertömb fix méretű részekre van felosztva, de ezeknek lehetnek az egyes taszkok között átlapolható részei is (azaz ez esetben egy taszk egy másik taszk regiszterkészletének egy részét is "láthatja"). A különböző taszkok közötti, regiszterekben történő paraméterátadást segíti.

AC
(Accumlator)
L.: Akkumlátor regiszter

AC97 CODEC interfész
Az Audio Codec 97 szabványnak megfelelő interfész, amely a 810-es áramkörkészlettel együtt került bevezetésre. Ezen keresztül hangfeldolgozó egységgel együtt kapcsolódhat az alaplaphoz az AMR (Audio Modem Riser) kártya, amely az alaplapon helyettesíti a hangkártyát és a modem kártyát. (Természetesen ekkor a hangkártya társprocesszora által végzett feladatokat a CPU-nak kell átvállalnia.)

Accelerator card
L.: Gyorsítókártya

Accumlator
L.: Akkumlátor regiszter

ACPI
(Advanced Configuration Power Interface)
PC-k és hordozható számítógépek energiafelvételére vonatkozó szabvány.
Gondoskodik arról, hogy az eszköz csak szükség esetén legyen aktív, és csökkenti az órajel-frekvenciát, ha nincs szükség a maximális számítási teljesítményre.

Adapter
L.: Interfész

Adatátbocsátó képesség
Az I/O rendszer teljesítményét jellemző érték, az időegység alatt átvitt adatok mennyisége. Mértékegysége például Mbájt/sec.

Adatátviteli utasítások
= Adatmozgató utasítások
Az utasításkészletnek azok az utasításai, amellyel a tárolók között lehet mozgatni, másolni az adatokat:
- memória, regiszter (MOVE)
- memória, háttértárolók, perifériák (IN, OUT)
- regiszter, verem (POP, PUSH).
Általában az utasításkészletben megkülönböztetik:
- az egy- vagy több-bájtos átvitelt és
- a szavas (2, 4, 8 bájtos) átvitelt.

Adatcache
L.: Elsőszintű cache

Adatfüggőség
L.: Adatütközés

Adatkiírás illetve beolvasás pufferregisztere (I/O eszközvezérlő)
Az I/O eszközök és a processzor közötti adatátvitel során az adatok átmeneti tárolását biztosító, az eszközvezérlőben található regiszter(ek). Minden egyes eszközvezérlő funkcionálisan tartalmaz ilyen átmeneti tárolót, amellyel áthidalható a processzor és a folyamatban levő I/O műveletek közötti sebességkülönbség.

Adatkonverzió
(DATA CONVERSION)
Az adatábrázolás formájának megváltoztatása (például a bináris ábrázolásról a tízes vagy tizenhatos számrendszerre való áttérés).

Adatpuffer
(DATA BUFFER)
Adatok átmeneti tárolását biztosító memóriarész, amely a legtöbb esetben a különböző sebességű részegységek közötti adatcseréhez szükséges.

Adatütközés
= Hazard, veszélyhelyzet, adatfüggőség
A pipelining működés során fellépő problémák egyike. Egy programutasítás a pipelineba már bekerült utasítás eredményadatára (memória vagy regiszter) hivatkozik.

Adat-előreengedés
(DATA FORWARDING)
A pipelining során fellépő adatütközések kezelésének hardveres módszere.
Ha egy utasítás a pipelineba már korábban bekerült utasítás eredményadatára hivatkozik, akkor az adatátadást a processzoron belül megfelelő áramkörök biztosítják (adatátadás csak az első utasítás-végrehajtási fázisa után lehetséges).

Address Unit
= AU
L.: Címszámító és védelmi egység

Advanced Power Management
= APM
L.: Fejlett energiagazdálkodás

Advanced Technology
L.: AT

AGP
(Accelerated Graphics Port)
L.: AGP busz

AGP busz
(Accelerated Graphics Port bus)
= Gyorsított grafikus port
A 3D grafikus megjelenítő programok futtatását segítő Intel szabvány, amely a PCI buszhoz képest jóval gyorsabb közvetlen összeköttetést valósít meg a monitorvezérlő kártya és a rendszermemória között. (1X=264 Mbájt/sec, 2X=528 Mbájt/sec, 4X=1056 Mbájt/sec, 8X=2112 Mbájt/sec.)

AGP sín
L.: AGP busz

Akkumlátor regiszter
= AC, ACC, ACCumlator
(ACCUMLATOR)
A processzornak a logikai és aritmetikai műveletek végzéséhez használt munkaregisztere. Nevét az összegek halmozott gyűjtéséről kapta.

Aktív eszköz
= Master
(MASTER)

Alaplap
(MAINBOARD, MOTHERBOARD)
A PC központi részegységeit (processzor, sínrendszer, memória, interfészek stb.) összefogó áramköri kártya.

Alaplapi áramkörkészlet
L.: Csipkészlet

Alaplapi BIOS
L.: BIOS

Alaplapra integrált
Az alaplapi vezérlőáramkör-készlet (chipset) részeként megvalósított I/O eszközvezérlés vagy csatoló.

Alaplapra integrált perifériák
Olyan I/O eszközök, amelyek vezérlőáramköreit az alaplapi vezérlőáramkör-készlet (chipset) tartalmazza. Napjainkban már az alaplapra integrálnak minden olyan eszközvezérlést, amelyeket egy szokásos számítógépnek tartalmaznia kell. Ilyenek például a hajlékony- és merevlemez vezérlő illetve interfész, soros és párhuzamos portok, PS/2 egér, USB csatoló. A BIOS Setup programjában tudjuk ezek használatát engedélyezni, ill. tiltani.

Alárendelt számítógép
(SLAVE COMPUTER)
Elosztott számítógéprendszerben az egyes részfeladatokat ellátó, a felügyelő (Master) számítógépek vezérlésével működő számítógépek megnevezése.

Alfapuffer
(ALPHA-BUFFER)
Memóriaterület, amelyben a számítógépes grafikában az átlátszó objektumok ábrázolásánál az átlátszó felület mögötti kép textúráját tárolják. A képernyőn való megjelenítéskor az átlátszó textúra és az Alfa-bufferben tárolt textúra színadatait átlagolják.

Alpha-buffer
L.: Alfapuffer

ALU
(Arithmetic Logic Unit)
L.: Aritmetikai-Logikai Egység

AMD K5 processzor
L.: AMDK5 mikroprocesszor

AMD K6-2 mikroprocesszor
Az AMD első 3D grafikus képességekkel rendelkező processzora. A 3D Now! utasításkészlet bővítés 21 további SIMD utasítást is tartalmaz a 3D grafikus műveletekhez.

AMD K6-2 processzor
L.: AMD K6-2 mikroprocesszor

American National Standards Institute
L.: Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal

Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal
= ANSI
(AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)
Az ipar támogatásával 1918-ban alapított szabványügyi szervezet nevének rövidítése.
Feladata, hogy kidolgozza az USA ipari szabványait, illetve ezeknek a változatait, amelyek megfelelnek az ISO ajánlásainak.

AMR kártya
(Audio Modem Riser card)
Az AMR szabvány egy méretezhető interfészt és bővítőkártyát definiál a hardvergyártók számára, amelyek a hangfeldolgozást és a modem funkciókat támogatják. A szabvány útmutatása alapján készülő eszközöknél az analóg I/O funkciók egy külön audio és/vagy modem funkciót megvalósító kártyára kerülnek.
L.: AudioCoded '97

Analog
L.: Analóg

Analóg
(ANALOG)
Olyan eszköz vagy jel jelzője, amelynek (amely jellemzőinek) erőssége vagy mennyisége folytonosan változik. Ilyen például a feszültség vagy a hang.

Analóg-digitális konverzió
= Analóg digitális konverzió, A/D átalakítás
(ANALOG DIGITAL CONVERSION)
Olyan eljárás, amely az analóg jelből a neki megfelelő digitális jelet általában mintavétellel és kvantálással előállítja.

ANSI
(American National Standards Institute)
L.: Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal

ANSI/IEEE 754
Lebegőpontos számábrázolási szabvány, amely 1985-ben került elfogadásra. A szabvány nem csak az adatformátumokat definiálja, hanem a lebegőpontos műveletek, átalakítások végrehajtását is szabályozza.

API
(Application Program Interface)
L.: Felhasználói programcsatoló

APM
(Advanced Power Management)
L.: Fejlett energiagazdálkodás

Arithmetic Logic Unit
L.: Aritmetikai-Logikai Egység

Aritmetikai-Logikai Egység
= ALU
A processzor aritmetikai, összehasonlítási és logikai műveleteket végrehajtó részegysége.

Assembly
(ASSEMBLY LANGUAGE)
Olyan, rövidítéseket vagy mnemonikus kódokat használó alacsony szintű programozási nyelv, amelyekben minden utasítás egy gépi kódú utasításnak felel meg. Az Assembly-ben írt programot az Assembler fordítóprogram fordítja le a processzor által közvetlenül értelmezhető gépi utasításokra.

Asynchronous transmission
L.: Aszinkron adatátvitel

Aszinkron
(ASYNCHRONOUS)
Olyan időbeli folyamat jelzője, amelynek lefutását nem szinkronizálja a teljes folyamatra érvényes, egységes órajel.

Aszinkron adatátvitel
Az adatátvitelnek az a módja, amikor az Adó és Vevő működését nem szinkronizálja azonos órajel. Az átvitt adatok kezdetét egy start jel, végét pedig egy stop jel jelzi.

Aszinkron sínvezérlés
A számítógép sínrendszerén történő adatátvitel vezérlésének egyik formája, amikor az Adó és Vevő egység nem használ közös órajelet. Mivel ekkor az események tetszőleges időpontokban bekövetkezhetnek, ezért a sínre csatlakozó eszközök zavartalan együttműködéséhez egy kapcsolatfelvétel és vétel visszaigazolási eljárás (handshake) szükséges. Ennek a sínvezérlésnek az előnye, hogy nagyon eltérő sebességű eszközök kiszolgálását is lehetővé teszi. Hátránya viszont, hogy a protokollba be kell építeni a relatíve bonyolult aszinkron, kettős "handshake" eljárást.

Aszinkron SRAM
A statikus RAM egyik típusa. Működése nincs szinkronizálva a processzoréval, ezért a processzor esetenként várakozásra kényszerül.

Asztali számítógép
(DESKTOP PC)
A "klasszikus" PC megnevezése, amelyet különálló számítógépház és perifériák (monitor, billentyűzet stb.) jellemez.

AS/400
Az IBM által gyártott miniszámítógép típus.
Néhány fontosabb tulajdonsága:
- SMP architektúra;
- Párhuzamos elérési utak a processzorok, a memória és a háttértárak között;
- Moduláris felépítés, ikeregységek;
- Skálázhatóság (választhatóan 2-12 processzoros kiépítés).

AT
(Advanced Technology)
= Fejlett technológia
Eredetileg az 1984-ben bemutatott IBM PC neve, amelynek jellemző adatai: 80286-os processzor, 16 bites adat-, 24 bites címsín, 6 - 12,4 MHz órajel frekvencia.
Napjainkban bármely 16 vagy 32 bites processzorral rendelkező IBM PC-kompatibilis számítógépet AT-nek szoktak nevezni.

AT Extended
L.: ATX

Athlon processzor
Az AMD cég K7 jelű 1999-es processzorának fantázianeve.

ATX
(Advanced Technology Extended)
Alaplap architektúra specifikáció (Intel 1995), amely többek között meghatározza a számítógépházban a kábelek vezetését, a processzor és a memóriafoglalatok elhelyezését, a processzor hűtését.

AT-sín
L.: Bővítőbusz

AU
(Address Unit)
L.: Címszámító és védelmi egység, tárkezelő-egység

Audio Codec '97
Ipari szabvány, amelynek célja a hangfeldolgozó hardvereszközök egységes kezelése. Fizikai megvalósítása általában az alaplapra integrált hangfeldolgozó egységgel történik, amely képes kezelni a hang CD, az analóg mikrofonbemeneteket, az analóg TV vevő- vagy a videojeleket feldolgozó kártyákat valamint az analóg modemeket.

Audio/Video Interleave(d)
L.: AVI

AutoCAD
Az AutoCAD áll az első helyen a CAD tervező programcsomagok piacán, részesedése különösen a PC alapú rendszereknél meghatározó. Az alapprogramot kezdetben kifejezetten 2D-s műszaki rajzok elkészítésére fejlesztették ki, ma már azonban teljes körűen támogatja a 3D-s modellezést és eszközöket biztosít a tervek megfelelő minőségű rendereléséhez is. Fő felhasználási területe az építészeti, belső építészeti és gépészeti tervezés, de alkalmazzák például az elektronikus áramkör tervezésben vagy a térképészetben is. Az alapverziót a különböző szakmáknak megfelelő speciális CAD szoftverek egészítik ki. Ezek lehetővé teszik, hogy az általános geometriai objektumok mellett egy olyan elemkészletet is felhasználjunk, amely az adott szakma igényeihez igazodik (például építészeti 3D-s fal-, födém-, tető- és nyílászáró elemek vektorgrafikus objektumai).

AWARD BIOS
Az egyik legelterjedtebb BIOS program, az Award Software cég terméke.
L.: BIOS

Á                                                                                        fel

Áladatfüggőség (szuperskalár utasítás kibocsátás)
Ha a hivatkozott regiszterek közötti adatfüggőség megszüntethető, például regiszterátnevezéssel vagy az utasítássorrend átrendezésével, akkor áladatfüggőségről beszélünk.
Áladatfüggőségek jöhetnek létre például akkor, ha a programozó rendelkezésére álló regiszterkészlet jóval kisebb annál, mint ahány regiszter a processzorba fizikailag beépítésre kerül (x86 emuláció).

Állapotinformáció
A processzor vagy egy I/O eszköz különböző állapotait azonosító bináris jelzőérték.

Állapotjelző regiszter (processzor)
= FLAGS regiszter, EFLAGS regiszter
Ez a regiszter az utasítások végrehajtásának eredményét tükrözi vissza, így tartalmával vezérelhető a feltételes ugró utasítások végrehajtása. Jelző- és vezérlőbiteket tartalmaz, amelyeket az aritmetikai-logikai egység állít be. Bitenként kódolásra kerül például, hogy az előzőleg végrehajtott programutasítás eredményadata 0, negatív, történt-e túlcsordulás stb.

Állapotregiszter (I/O eszközvezérlők)
(STATUS REGISTER)
Az I/O eszközök és a processzor kapcsolatát biztosító, az eszközvezérlőben található egyik regiszter, amely az I/O eszköz aktuális állapotára vonatkozó információkat tárolja. Például egy merevlemezre egy blokk kiírása megkezdődött, vagy a nyomtatóból kifogyott a papír.
Minden egyes eszközvezérlő funkcionálisan tartalmazza ezt a feladatot ellátó átmeneti tárolót.

Általános soros sín
= USB, Univerzális Soros Busz
(UNIVERSAL SERIAL BUS)
Nagy sebességű soros adatátvitelt biztosító buszszabvány.
Az univerzális soros busz, azaz az USB egy olyan szabványosított csatlakozóaljzat és összeköttetés, amely
- a billentyűzetcsatlakozót,
- az egércsatlakozót,
- a soros és párhuzamos portot
egyetlen nagysebességű, soros átvitelt biztosító összeköttetéssel helyettesíti.
Az USB legfontosabb tulajdonságai a következők:
- 12 Mbit/sec átviteli sebesség,
- maximum 127 USB eszköz kiszolgálása.
- soros adatátvitel,
- lehetővé teszi a plug és play perifériatelepítést,
- az eszközök tápellátása USB kábelen keresztül lehetséges.

Áramkörkészlet
L.: Csipkészlet

Árnyékmemória
(SHADOW MEMORY)
A rendszermemóriának az a része, ahova a BIOS eljárásait a rendszerindítás alatt a ROM-ból másolják. Ez fokozza a rendszer teljesítményét, mivel a BIOS eljárások a ROM helyett a több nagyságrenddel gyorsabb RAM memóriában futhatnak le.

Átlapolt memóriakezelés
(MEMORY INTERLEAVING)
A memória-hozzáférés gyorsítása a tároló egymástól függetlenül hozzáférhető memóriabankokra történő felosztásával. A tároló 0-ik memóriabankjából kiolvasott adat hozzáférése alatt az 1. memóriabankban lévő következő címen lévő adat már megcímezhető. Ez azt jelenti, hogy címfolytonos olvasás esetén az adatok kiolvasása közel kétszeres sebességgel történhet.

Átnevező puffertár
A regiszterátnevezéshez használt puffertár, amely a regisztereknek a fizikai regiszterekhez történő hozzárendelését valósítja meg.

Átrendező puffertár
= ROB
(RE ORDER BUFFER)
A szuperskalár processzorok utasítás feldolgozása során a soros konzisztencia megőrzése céljából alkalmazott puffertár. Bejegyzései az utasítások állapotának nyilvántartását biztosítják.
Segítségével eldönthető, hogy a processzor egy utasítás eredményadatait mikor írhatja be az átmeneti tárolást biztosító regiszterből az utasításban előírt végleges tárolóhelyre.

B                                                                                        fel

Batch Processing
L.: Kötegelt feldolgozás

BEDO RAM
(Burst Extended Data Output Random Access Memory)
Olyan memóriatípus, amely nagy sebességét a "burst" hozzáférési technika és az EDO RAM kombinációjával éri el.

Bekapcsolási önteszt program
= POST, kezdeti betöltő
(POWER-ON SELF TEST)
A számítógép csak olvasható memóriájában (ROM) található BIOS-rutinok egy része, amelyek a rendszer alkotóelemeinek (például a RAM, a lemezmeghajtók és a billentyűzet) megfelelő csatlakoztatását és működését ellenőrzik a számítógép bekapcsolásakor. A POST rutinok a hibákat hanggal vagy képernyőre küldött üzenettel üzenettel jelzik a felhasználónak.

Belső gyorsítótár
= L1 cache
L.: Elsőszintű cache

Belső óra (alaplap)
(INTERNAL CLOCK, REAL TIME CLOCK)
Az alaplapi CMOS RAM-nak a pontos időt és dátumot kezelő áramköre, amely a gép kikapcsolása után is működik. Tartalmát az operációs rendszer és a felhasználói programok is felhasználják. Nem azonos az órajel-generátorral.

Belső sínrendszer
A processzoron belüli sínrendszer, amely a processzor különböző részeit kapcsolja össze, ezek kommunikációját biztosítja.
Sebessége (órajele) megegyezik a processzoréval.

Benchmark
1. Számítógéprendszer teljesítményét kiértékelő program.
2. Speciális teljesítménymérő programokkal előállított mutató, amely a számítógéprendszerek teljesítményéről összetett képet ad. Mindig átlagteljesítményt fejez ki.

Beviteli/kiviteli eszköz
= I/O eszköz
(I/O DEVICE)
Hardverelem, amely adatokat küld a számítógép központi egységének, vagy adatokat fogad a központi egységtől (például a lemezmeghajtó). Néhány eszköz - például a billentyűzet vagy az egér - inkább bevitelre használatos, más eszközök - mint a nyomtatók - csak kivitelre használhatók, ezért ezeket beviteli illetve kiviteli eszközöknek nevezik. A személyi számítógépek esetében I/O eszközök közé soroljuk az alaplapi vezérlőáramkörök (chipset) egyes funkcionális feladatait megvalósító áramköröket is. Ilyenek: óra áramkör, időzítő/számláló áramkör stb.

Billentyűkód
(KEY CODE, SCAN CODE)
A számítógépes billentyűzet egy adott gombjához rendelt kódszám, amely meghatározza, hogy melyik billentyűt ütötte le vagy engedte fel a felhasználó. A billentyűkód magának a billentyűnek a speciális azonosítója, tekintet nélkül a billentyűn található betűre, számra, szimbólumra vagy a gomb által generált karakterre.

Billentyűzet
(KEYBOARD, KEYPAD)
Szöveges adatoknak és parancsoknak a számítógépes rendszerbe történő bevitelére szolgáló eszköz.

BIOS
(Basic Input Output System)
= Központi bemeneti/kimeneti rendszer
Az operációs rendszer ROM-ban vagy EPROM-ban vagy Flash memóriában tárolt része, amely az alapvető I/O rutinokat tartalmazza.
A BIOS hajtja végre a számítógép bekapcsolásakor a hardver legfontosabb ellenőrzéseit és egyes rendszerfájlok betöltését.
Egyes részprogramjait (funkcióit) szoftvermegszakítás útján (INT utasítás) hívhatják fel a felhasználói programok.

BIOS setup programja
A BIOS funkcióinak beállító programja, amellyel a számítógép alapműködését, hardverbeállításait és az operációs rendszerrel való kapcsolatát szabályozhatjuk. Ez a program minden számítógépben megtalálható, gyártójától függő megjelenítési formában. Elindítása a gép bekapcsolása után a BIOS képernyőn kiírt billentyű megnyomásával lehetséges.

BIU
(Bus Interface Unit)
L.: Buszillesztő egység

Block transfer
L.: Blokkátvitel (DMA)

Blokkátvitel (DMA)
A processzor és a DMA között a buszhasználat megosztásának egyik módja. Blokkátvitel esetén a DMA-vezérlő az adatátvitel teljes idejére lefoglalja a buszt.

Blokktechnika (regisztertárak)
(REGISTER BLOCKING)
A regisztertárak kezelésének egyik típusa. Alkalmazása esetén a regisztertömb változó méretű, átlapolható részekre van felosztva. Ez a különböző taszkok közötti, regiszterekben történő paraméterátadást segíti.

Boot
L.: Operációs rendszer betöltése

Bootolás
L.: Operációs rendszer betöltése

Bővítőbusz
= AT-sín, bővítősín
Az IBM AT és a vele kompatibilis számítógépek által használt sínrendszer.

Bővítőkártya
(DAUGHTER BOARD, EXPANSION BOARD, EXTENDER BOARD)
A számítógép alaplapjának bővítőkártya helyeibe (az ún. slot-okba) illeszthető áramköri kártya, amely legtöbbször az I/O eszköz(ök) vezérlését és/vagy csatlakoztatását biztosítja. A napjainkban gyártott alaplapokhoz alapvetően három típusú bővítőkártya használható: ISA, PCI, AGP.

Bővítősín
L.: Bővítőbusz

Branch Target Buffer
= BTB
A processzorba épített cachetároló, amely a spekulatív elágazás-feldolgozáshoz szükséges adatokat tartalmazza. A feltételes ugrások dinamikus előrejelzéséhez tárolja a már végrehajtott ugróutasítások statisztikai adatait.

Bridge
L.: Bridge áramkörök

Bridge áramkörök
Két eltérő adatátviteli protokollt alkalmazó rendszerelem közötti adatkapcsolatot biztosító áramkörök.

BTB
L.: Branch Target Buffer

Buffered write through
L.: Pufferelt közvetlen átírás

Bulk storage
L.: Tömegtároló-egység

Burst
Memória-hozzáférési módszer, amelynél az adatokat megfelelő áramkörökkel blokkokba szervezik. A burst hozzáférésnél egymás utáni címeken található adatokat lehet kiolvasni a memóriából, amihez a memóriavezérlés automatikusan generálja az egymás után következő címeket.

Burst átvitel
L.: Burst

Burst Modus
L.: Burst

Burst üzemmód
Egyes újabb RAM-típusoknál (SDRAM, BEDO RAM, DDR SDRAM) alkalmazott, a korábbi RAM-oknál gyorsabb hozzáférést biztosító technika. Ezt a gyorsabb üzemmódot a processzor és a memória működésének szinkronizálásával, és az adatok blokkokba szervezésével érik el.

Bus arbitration
L.: Buszarbitráció

Bus cycle
L.: Buszciklus

Bus protocol
L.: Buszprotokoll

Busz
= Busz(rendszer), sínrendszer, sín
(BUS)
A számítógép részegységei közötti kommunikációs kapcsolatokat (adatok, címek, valamint a gép vezérléséhez szükséges információk átvitelét) lehetővé tevő vezetékrendszer és ennek vezérlő áramkörei.

Buszarbiter
Sínfoglalási kérelmeket fogadó, elbíráló és visszaigazoló hardver egység.
Ha a buszarbitráció központosított, a számítógéprendszerben csak egy arbiter van. Ez lehet egy önálló hardver egység, vagy egy másik hardver eszköznek (legtöbbször a CPU-nak) valamilyen részegysége.
Ha a buszarbitráció szétosztott, a számítógéprendszerben több arbiter hardver egység található.

Buszarbitráció
= Sínarbitráció
(BUS ARBITRATION)
Sínhasználat jogának eldöntésére szolgáló folyamat. Akkor van jelentősége, ha egyidejűleg több aktív (master) eszköz is igényelheti a sín használatát. A buszarbitráció lehet központosított vagy szétosztott.

Buszciklus
= Sínciklus
(BUS CYCLE)
Egy adategység sínen történő átviteléhez szükséges idő (ennek végén jelennek meg a szükséges jelszintek az áramkörökben).

Buszfoglalási kérelem
= REQ
(REQUEST)
A sín lefoglalását kérelmező eszköz által beállított vezérlőjel.

Buszfoglalási kérelmet engedélyező vezérlőjel
= GNT
(GRANT)
A sínvezérlés sínhasználatot engedélyező vezérlőjel.

Buszillesztő egység
= BIU, buszinterfész egység
(BUS INTERFACE UNIT)
A processzor egyik legfontosabb architekturális építőeleme, amely biztosítja a processzor kapcsolódását a külső sínrendszerhez.

Buszinterfész egység
L.: Buszillesztő egység

Buszprotokoll
(BUS PROTOCOL)
A sínrendszeren megvalósuló kommunikációs kapcsolatok szabályainak szabványosított összessége. (Működési szabályok, mechanikus és elektromos jellemzők stb.) A buszprotokollban meghatározott szabályrendszer fizikailag a buszvezérlő hardveregységben testesül meg.

Buszrendszer
L.: Busz

Buszspecifikáció
A buszrendszer architektúráját és protokollját leíró dokumentáció.

Busztranzakció
A buszigények sorozata, amely az adatátvitel igénylésétől annak befejezéséig tart (több műveletből, buszciklusból állhat).
Egy busztranzakció lépései a következők lehetnek:
- sínhasználat igénylése (REQUEST)
- sínhasználat jogának odaítélése (ARBITRATION)
- címátvitel (ADRESSING) és adatátvitel (DATA TRANSFER)
- hibafelismerés (ERROR DETECTION)
- felszabadítás (RELEASE)

C                                                                                        fel

Cache
L.: Gyorsítótár

Cache hit
L.: Cachetalálat

Cache miss
L.: Cachetévesztés

Cachesor
A cachebe lemásolt főtárblokk és a hozzá tartozó vezérlő információk helye a cachetárolóban. Minden sor két részből épül fel:
- a toldalék (tag) egyrészt a főtárból bemásolt blokkra vonatkozó címinformációkat tartalmazza, másrészt itt kerülnek bitenként kódolva letárolásra a cacheblokk adataira vonatkozó érvényességi információk;
- az adatrész tartalmazza a bemásolt főtárblokk változatlan vagy a processzor által már módosított adatait.

Cachetalálat
(CACHE HIT)
Az az eset, amikor a processzor olyan adatot igényel, amely a cacheben megtalálható.

Cachetévesztés
(CACHE MISS)
Az az eset, amikor a processzor olyan adatot igényel, amely a cacheben nem található meg.

Cachevezérlő
Egy "intelligens" áramkörökből felépített hardveregység, amely vezérli a cacheben történő adatvisszakeresést, intézi a főtárblokkok cachebe történő bemásolását, illetve a megváltozott blokkok visszaírását a főtárba.
(Intelligencia alatt az értendő, hogy a vezérlő képes a különböző bemásolási és adatvisszaírási stratégiák, algoritmusok kezelésére.)

Callkapu
Az Intel és vele kompatibilis processzorok tárolóvédelmi rendszerének négy kaputípusa közül az egyik. A taszkok közötti paraméterátadásra szolgál.

CAS
(Column Address Strobe)
= Oszlopcím kiválasztó impulzus
A rendszermemória multiplexált sor-oszlop címzéséhez szükséges vezérlőjel, amely jelzi a DRAM csipnek, hogy a megfelelő oszlopcím a címpufferbe elhelyezésre került.

CAW
(Channel Address Word)
Az I/O műveletekhez szükséges címadatokat tartalmazza, a CAW a CCW-vel együtt az I/O processzorok "csatornaprogramja".

CCW
(Channel Command Word)
Az I/O művelethez szükséges utasítások adatait tartalmazza, a CAW a CCW-vel együtt az I/O processzorok "csatornaprogramja".

CD-ROM
(Compact Disk-Read Only Memory)
= Csak olvasható optikai lemez
Csak olvasható 650 MBájt kapacitású lemez, amelyről az adatok kiolvasása lézeroptikai eszközzel történik. A Philips és Sony cégek fejlesztették ki a multimédia számára integrált lejátszóközegnek.

CD-ROM-meghajtó
(CD-ROM DRIVE)
Optikai lemezek olvasását biztosító input hardver részegység.

Celeron mikroprocesszor
Az Intel 1998 áprilisában kihozott, P6 architektúrájú processzora, amely a Pentium II leegyszerűsített, olcsó PC-kbe szánt változata. A kedvezőbb ár elérése érdekében a Celeronok kezdetben nem tartalmaztak L2 gyorsítótárat. Későbbi változataik már 128 kbájt L2 cachesel kerültek gyártásra.

Centralizált számítógéprendszer
A számítógéprendszerek feladatvégrehajtó egységeinek térbeli elhelyezkedése szerint megkülönböztetett üzemmód.
Egy számítógéprendszer centralizált, ha csak egy központi vezérlést és feladatvégrahajtó egységet tartalmaz (ez nem zárja ki, hogy a rendszer szolgáltatásait távadatfeldolgozó hálózattal a központi számítógéprendszertől igen messze is igénybe vegyék a felhasználók).

Centronics párhuzamos interfész
(CENTRONICS PARALELL INTERFACE)
A számítógép központi egysége és a perifériák közötti 8 bites output irányú párhuzamos adatátvitel szabványa, amelyet eredetileg a nyomtatógyártó Centronics cég fejlesztett ki.

Céleszköz
(TARGET)
A SCSI csatolók sínrendszerén történő adatátvitel esetében a célegységet jelenti. Ekkor az adatforgalom minden pillanatban két egység között zajlik, amelyek kezdeményezőként (Initator) és célként (Target) dolgozhatnak. (Egy készülék szerepe nem rögzített előre, az az átvitel során alakul ki. Általában minden eszköz képes az initator és a target szerepet ellátni.)

Chipset
L.: Csipkészlet

Cikluslopás
(CYCLE STEALING)
A processzor és a DMA között a buszhasználat megosztásának egyik módja, átlapolt buszhasználatot jelent a processzor és a DMA-vezérlő között.
A busz felszabadítása minden szó (bájt) átvitele után megtörténik, ütközés esetén a DMA-nak prioritása van.

CISC
(Complex Instruction Set Computer)
L.: Komplex utasításkészletű számítógép

Címszámító és védelmi egység
= AU, MMU
(ADDRESS UNIT, MEMORY MANAGEMENT UNIT)
A processzor egyik legfontosabb architekturális építőeleme. Az Intel és vele kompatibilis processzorokban az MMU megnevezése. Feladata a programutasításokban található virtuális címek leképezése a főtár fizikai címeire, és a tárolóvédelmi hibák felismerése.

Clock multiplier
L.: Órajel-sokszorozó

Clock pulse
L.: Órajel

CMOS óra-áramkör
L.: Belső óra (alaplap)

CMOS RAM
(COMPLEMENTARY METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR RANDOM ACCESS MEMORY)
Az alaplap részegysége, egy 64 vagy 128 bájtos RAM memória, amely tárolja a számítógép hardver felépítésének legfontosabb adatait (például mekkora RAM memória van a számítógépben stb.). Emellett tartalmazza a számítógép ún. belső óráját, amely a gép kikapcsolása alatt is működik, és szolgáltatja a pontos időt és dátumot.

CMOS setup
L.: CMOS-beállítás

CMOS-beállítás
= CMOS setup
(COMPLEMENTARY METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR SETUP)
A BIOS hardverbeállításainak módosítása. Ez a ROM-BIOS-ban található Setup programmal hajtható végre a számítógép bekapcsolásakor (általában a Delete billentyű lenyomásával juthatunk be a Setup menüjébe). Itt állíthatjuk be a háttértár adatait és az alaplap jellemzőit, amely adatokat a CMOS RAM tárol.

CNR
(Comunication and Networking Riser)
Kommunikációs és hálózati kártya, amely hangvezérlő és hálózati funkciókat (a modemet is beleértve) megvalósító áramköröket tartalmaz.

Column Address Strobe
L.: CAS

COM port
L.: Soros port

Command interpreter
L.: Parancsértelmező

Communication and Networking Riser
L.: CNR

Control flow
L.: Vezérlésáramlásos vezérlés

Control signal
L.: Vezérlőjel

Control Unit
L.: Vezérlőegység (processzor)

CPU
(Central Processing Unit)
L.: Központi egység

CTRL+ALT+DEL
L.: Melegindítás

CU
(Control Unit)
L.: Vezérlőegység (processzor)

Cycle stealing
L.: Cikluslopás

C/BE vezetékek
A PCI busz bájtkiválasztó vezérlővonalai.

CS                                                                                        fel

Csatlakoztasd és használd
L.: Plug and Play

Csatoló a processzorhoz
(HOST ADAPTER)
A processzor-memóriabuszt és az I/O buszrendszert összekötő interfész.

Csipkészlet
= Alaplapi áramkörkészlet, lapkakészlet
(CHIPSET)
Integrált áramkörökből álló részegysége az alaplapnak, amely ellátja a memóriák és az I/O rendszer egyes elemeinek vezérlését.

Csoport asszociatív cache
L.: N-utas csoport asszociatív cache

Csökkentett utasításkészletű számítógép
= RISC
(REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER)
Olyan számítógép, amely processzorának utasításkészlete csökkentett, egyszerűsített, a memória-hozzáférés csak két utasítással: memóriából való adatbetöltéssel (LOAD) és memóriába való adatírással (STORE) történhet, a műveleti vezérlés huzalozott vagy horizontális (egyszerűsített) mikroprogramvezérelt.

D                                                                                        fel

Daisy chain (sínrendszerek)
L.: Soros buszfoglalási eljárás

Data buffer
L.: Adatpuffer

Data conversion
L.: Adatkonverzió

Data forwarding
L.: Adat-előreengedés

Daughterboard
L.: Bővítőkártya

DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchrones Dynamic Random Access Memory)
= Kétszeres adatátbocsátó képességű szinkronizált dinamikus véletlen elérésű memória
Az SDRAM újabb változata, kétszeres adat átbocsátóképességű szinkronizált dinamikus RAM.

Debug
L.: Nyomkövetés

Demand fetching
Az egyik leggyakoribb cachebe való blokkbemásolási eljárás.
Alkalmazása esetén csak a processzor adatigénye esetén keresik ki a főtárból a megfelelő blokkot és töltik be a cachebe. Ezzel párhuzamosan a processzor is azonnal megkapja az adatot (load through).

Desktop PC
L.: Asztali számítógép

Deszkriptor
(DESCRIPTOR)
A rendszer védelmi táblázataiban található adat, amely meghatározza a rendszerobjektumokhoz tartozó jogosultságokat.

Dialógus üzemmód
Az interaktív feldolgozás egyik altípusa, amikor a felhasználó kérdez-felelek módon, lépésenként folyamatosan kommunikál a programfolyamattal. Ennek tipikus esete a terminál üzemmód, amikor a felhasználó képernyőn közli a rendszerrel a parancsokat és adatokat, és a rendszer a válaszokat szintén képernyőn jeleníti meg.

Digitális-analóg átalakítás
= Digitális-analóg konverzió, D/A átalakítás
(DIGITAL ANALOG CONVERSION)
Eljárás, amely a digitális jelből előállítja az analóg jelet.

Digitális-analóg konverzió
L.: Digitális-analóg átalakítás

DIMM
(Dual Inline Memory Module)
A jelenleg alkalmazott memóriamodulok 64 bites szervezésű típusa, 168 érintkezője van (a kártya foglalatában két érintkező sor van).

Dinamikus buszhasználat
Buszarbitráció egyik módja, amelynél a masterek csak akkor kapják meg a sín használati jogát, ha azt igénylik.
Dinamikus buszhasználat csak akkor lehetséges, ha
- minden master jelzi a buszfoglalási igényét az arbiternek;
- egy master csak akkor használhatja a buszt, ha igényének elfogadását visszaigazolják;
- a masternek jelzést kell küldenie, ha a tranzakció befejeződött.

Dinamikus elágazás előrejelzés (pipeline)
A program futása közben a processzor egy táblázatban vezeti az ugróutasítások címeit és az ezekre történő ugrás gyakoriságát, és ezt felhasználva próbálja megjósolni az elágazások lehetséges kimenetét.

Dinamikus tár
= Regeneratív tár
(REGENERATIVE MEMORY, REGENERATIVE STORE, DYNAMIC STORAGE, DYNAMIC MEMORY, CHESHIRE CAT STORE)
Tár, amely az információt csak egy meghatározott (rövid) ideig képes tárolni. Ezért a tárolt információt üzemszerűen, periodikusan frissíteni kell (újra kell írni), különben az elvész.

Direct mapping cache
L.: Közvetlen leképzésű cache

Direct Rambus DRAM
= DRDRAM
Csatornaorientált DRAM memória architektúra, amely három fő részből áll: Rambus vezérlő, Rambus csatornák és maga a szűkebb értelemben vett adattároló DRDRAM.

DirectX
Windows 95-ös szoftver, amely az alkalmazások számára közvetlen elérést biztosít a számítógép hang- és grafikus hardver eszközeihez.

Disc access time
L.: Mágneslemez hozzáférési ideje

Disc cache
L.: Hardveres lemezgyorsítás

Disc interface
L.: Lemezinterfész

Display screen
L.: Képernyő

DMA
(Direct Memory Access)
L.: Közvetlen memória-hozzáférés

 

DMA-adatátviteli eljárástípus
A CPU és a DMA-vezérlő közötti buszhasználat megosztásának módja. Lehet: blokkátvitel, cikluslopás, transzport mode, CPU leállítási eljárás, memória időszelet eljárás.

DMA-állapotregiszter
A DMA-vezérlő egyik regisztere, amely a vezérlő állapotával kapcsolatos információk tárolására szolgál.

DMA-címregiszter
A DMA-vezérlő egyik regisztere, amely az adatok DMA-átviteli lépésenként aktualizált főtárbeli címét tartalmazza.
A DMA-vezérlő ebben helyezi el az átvitel előtt a processzortól kapott memóriacímet.

DMA I/O művelet
DMA által vezérelt I/O művelet. A DMA busmasterként a processzortól "függetlenül" vezérli az adatátvitelt a buszon, ezalatt a processzor más feladatokat hajthat végre.

DMA-maszkregiszter
A DMA-vezérlő egyik regisztere, amely az egyes DMA-átvitelt kérő vezérlővonalakat (DREQ) letiltó biteket (maszkolás) tartalmazza.

DMA-számlálóregiszter
A DMA-vezérlő egyik regisztere, amely a DMA I/O művelet során átvitt szavak számát tartalmazza. Minden átvitel után a DMA-vezérlő aktualizálja (csökkenti) tartalmát. Ha a számláló tartalma 0, a DMA-átvitel befejeződött.

DMA-vezérlő
(DMA-CONTROLLER)
A közvetlen memória-hozzáféréssel történő I/O adatátvitelt vezérlő hardvereszköz.
Az adatátvitelt a memória és az I/O eszköz között önállóan irányítja, miután megkapta a processzortól egy I/O művelethez a szükséges adatokat. Ezáltal a processzor felszabadul más feladatok végrehajtására.

DMA-vezérlőfunkció
Az adatátvitel végrehajtásához ellátandó vezérlési feladatok összessége. A DMA vezérlőfunkciói a következők:
- Címvonalvezérlés: a DMA-t tartalmazó rendszerekben a memóriacímbuszt vagy a CPU, vagy a DMA hajtja meg attól függően, hogy az adott ciklusban a memóriát melyik eszköz használja. A DMA-ciklusban a DMA-vezérlőnek a kívánt DMA-művelet elvégzéséhez szükséges címet kell a címbuszra adni.
- Adatátviteli vezérlés: a DMA-vezérlőnek a memória és az I/O készülék közötti közvetlen adatátvitelhez - megfelelő időzítéssel - vezérlőjeleket kell szolgáltatni. E vezérlőjelek csak a DMA-ciklusban kerülnek a vezérlőbuszra.
- Címtárolás: a DMA-vezérlő címregisztere tartalmazza a következő írásra vagy olvasásra kerülő adat címét. Ezt minden átvitel után inkrementálni vagy dekrementálni kell.
- Adatszámlálás: a DMA-adatátvitel indításakor a CPU betölti a DMA-vezérlő számlálóregiszterébe az átvitelre kerülő rekeszek számát. A DMA-adatátvitel alatt a DMA-vezérlő számlálja az átvitt rekeszeket, és a megadott számú adat átvitele után befejezi az adatátvitelt.
- Üzemmódvezérlés: a DMA hardver-üzemmódvezérlő regiszterét a CPU tölti fel az adatátvitel előtt. Meghatározza az adatátvitel irányát (memóriába írás vagy olvasás).

Double word
L.: Dupla szó

DRAM
(Dinamic Random Access Memory)
L.: Dinamikus tár

DRAM modul
DRAM: dinamikus memóriatípus, amely az adatokat csak egy meghatározott (rövid) ideig képes tárolni, ezért a memóriát üzemszerűen, periodikusan frissíteni kell (újra kell írni).
Modul: Meghatározott, 2-hatvány darabszámú memóriacsipből összeállított memóriaegység, amelyet különálló sokérintkezős nyáklapra szerelnek, és az alaplap memóriaillesztő résébe helyeznek.

DRDRAM
L.: Direct Rambus DRAM

Driver
L.: Meghajtó (program)

Drystone
Rendszerprogramozási környezetet reprezentáló, teljesítménymérő program, illetve ezzel előállított mutató.

Dual Inline Memory Module
L.: DIMM

Dupla szó
(DOUBLE WORD)
A processzortól függő (például 2 bájtos vagy 4 bájtos) szóhosszhoz képest kétszeres hosszúságú tárolóegység megnevezése, amely megfelelő utasításokban önállóan címezhető.

Duron
Az AMD cég által - a Celeron konkurenciájaként - 2000-ben piacra dobott egyszerűsített, olcsó processzor. A Duron-nak 600 MHz a legkisebb órajele, 128 Kbájt első- és 64 Kbájt másodszintű cachet tartalmaz.

Durva szemcsés feladatkiosztás
Multiprocesszoros architektúrában a processzorok közötti feladatkiosztás egyik típusa. Az egyes processzorok nagyobb, önálló feladatokat oldanak meg (kis mértékű kommunikációs igény).

Dynamic Random Access Memory
L.: Dinamikus tár

E                                                                                        fel

ECC
(Error Correction Circuit)
L.: Hibajavító áramkör (memória)

EDO
L.: EDO RAM

EDO RAM
(Extended Data Output Random Access Memory)
Dinamikus RAM típus.
Jellemzője, hogy az adat a memória kimenetén hosszabb ideig áll rendelkezésre, így a processzor gyorsabban képes olvasni a memóriát.

EFLAGS regiszter
= Állapotjelző regiszter
Az Intel és vele kompatibilis 32 bites processzorok állapotjelző regisztere.
Fontosabb bitjeinek jelentése:
C (carry) bit akkor kap 1-es értéket, ha a legfelső helyiértéken átvitel keletkezik;
P (parity) bit az eredményben lévő 1-esek párosságát jelzi;
Z (zero) bit az eredmény nulla értékét jelzi;
S (sign) bit az eredmény negatív voltát jelzi;
O (overflow) bit a túlcsordulást jelzi.

Egér
(MOUSE)
Relatív helyzetadatok (koordináták) bevitelére általánosan elterjedt pozícionáló input eszköz.
Az egér lapos felszínen (például asztallapon) történő mozgatásával a felhasználó rendszerint egy kurzort vezérel a grafikus képernyőn, amelyen az objektumokat vagy parancsokat az egér gombjainak megnyomásával (kattintás) választja ki.

Egérkattintás
(CLICK)
Az egér gombjának lenyomása, majd elengedése, az egér mozgatása nélkül. Az egérkattintás segítségével legtöbbször valamilyen funkciót választhatunk ki a képernyőn, például programot, esetleg programrészt aktivizálhatunk.

Egyszerűsített handshaking
L.: Kézfogás

EIDE
(Enhanced Integrated Device Equipment)
= Továbbfejlesztett integrált eszközelektronika
Az IDE továbbfejlesztése, merevlemez-meghajtó szabvány, amely maximum 8,4 Gbájtos kapacitású lemezeket kezel az LBA címzéssel.

EIDE csatoló
Adapter, amely összekapcsolja az I/O buszt az EIDE merevlemez-vezérléssel.

EISA
(Extended Industry Standard Architecture)
L.: ISA busz

EISA busz
(Extended Industry Standard Architecture)
= Kiterjesztett ipari architektúra szabvány
Több számítógépgyártó által specifikált 32 bites sínszabvány. Meghatározza a bővítőkártyák (monitorvezérlő, hangkártya, meghajtóvezérlők stb.) PC-alaplapokhoz való csatlakoztatását. Az EISA felülről kompatibilis az ISA-val, ma már nem használják.

Elosztott számítógép-rendszer
A feladatvégrehajtó egységek térbeli elhelyezkedése szerint megkülönböztetett számítógéprendszer üzemmód.
Több, térben esetleg távoli, önálló vezérléssel rendelkező és feladatvégrehajtásra képes számítógépet tartalmaz, amelyeket egy hálózat köt össze.

Elődekódolás
A szuperskalár processzoroknál a párhuzamos dekódolás miatt megnövekedett feladatok időigényének csökkentését célzó eljárás. Az elődekódolás során a dekódolás feladatainak egy része már akkor végrehajtásra kerül, amikor az utasításokat a másodlagos gyorsító tárból vagy a memóriából az L1 szintű gyorsítótárba írják. Ennek során ún. elődekódoló bitekkel egészítik ki az utasítást.

Elsőgenerációs PC
L.: Elsőgenerációs számítógép

Elsőszintű cache
= L1, belső gyorsítótár
(LEVEL 1 CACHE)
A processzorba épített (on-chip) gyorsító tároló.

Emuláció
Az az eljárás, amellyel egy program vagy hardver részegység egy másik működését utánozza.

Energiatakarékos üzemmód
A huzamosabb ideig nem használt számítógép nagy energiafogyasztó részegységeinek kikapcsolása, amelyet a tápellátás szoftveres vezérlése tesz lehetővé.

EPROM
(Erasable Programmable Read-Only Memory)
= Törölhető programozható csak olvasható memória)
Olyan nem felejtő memórialapka, amelynek gyártása során feltöltött tartalma speciális eljárással törölhető és programozható (ultraibolya fénnyel való megvilágítás). Bár költségesebb a PROM-nál, mégis gazdaságosabb, ha sokszor kell változtatni tartalmát.

Error Correction Circuit
L.: Hibajavító áramkör (memória)

Eseményorientált I/O
Az input/output igények egyik típusa. Fő jellemzője, hogy az I/O művelettel a számítógépes rendszernek külső eseményekre kell reagálnia (például egér helyzetének megváltoztatása, folyamatvezérlés). Emiatt e rendszerekben a reakcióidő, valamint az időegység alatt feldolgozható eseményszám a legfontosabb teljesítményjellemző.

Eszközkezelő BIOS
A BIOS a memóriában elhelyezkedő eszközkezelő rutingyűjtemény, amely az operációs rendszer betöltését követően a hardver vezérléséhez egy funkcióhalmazt biztosít az operációs rendszer és a felhasználói programok számára. Ezt BIOS futtatási szolgáltatásnak (Runtime Service) is nevezik.
Ezeknek az eszközkezelő rutinoknak a memóriában való felépítését a BIOS POST programrésze végzi, amelyhez felhasználja az alaplapi (rendszer) BIOS-t, a felhasználó által a BIOS Setup programja futása során megadott, és a CMOS-ban tárolt adatokat, valamint az egyes hardvereszközökhöz tartozó speciális BIOS-okat.

Eszközmeghajtó
= Eszközkezelő
(DEVICE DRIVER)
A számítógép-rendszernek egy konkrét típusú hardverhez történő illesztését biztosító program, amelyet a hardvergyártó az eszközzel együtt szállít. Esetenként az eszközmeghajtó program a kártyán helyezkedik el egy ROM-ban.

Exeption
L.: Kivétel

Expansion board
L.: Bővítőkártya

Extended Data Output RAM
L.: EDO RAM

Extender board
L.: Bővítőkártya

É                                                                                        fel

Építőkocka elv
(BUILDING BLOCK CONCEPT)
Az elmúlt évek szimmetrikus multiprocesszoros rendszereinek jellemző felépítési elve. Első fizikai megvalósítása a transzputer volt.

F                                                                                        fel

Fast Page Mode RAM
L.: FPM RAM

Fault
L.: Hiba

Fájl I/O
Az input/output igények egyik típusa, amelynek jellemzője a soros hozzáférés nagy adathalmazokhoz. Emiatt a legfontosabb teljesítményjelzője az időegység alatt átvitt adatmennyiség.

Fejlett energiagazdálkodás
= APM
(ADVANCED POWER MANAGEMENT)
A tápellátás szoftveres ellenőrzése. Alkalmazói programinterfész, amely a szoftveres vezérlést lehetővé teszi.

Feladat
L.: Taszk

Felbontás
(RESOLUTION)
A nyomtató vagy a monitor képalkotásában a részletek finomságát jellemző adat.
A nyomtatók sűrűn egymás mellé helyezett apró pontokból alkotják a karaktereket, felbontásukat az egy hüvelykre eső pontok számában, dpi-ben (dot per inch) mérik. A monitorok felbontásán a vízszintesen és függőlegesen megjelenített képpontok (pixelek) számát értjük.

Felhasználói programinterfész
(APPLICATION PROGRAM INTERFACE)
L.: Felhasználói programcsatoló

Felhasználói programcsatoló
= API
(APPLICATION PROGRAM INTERFACE)
A grafikus programcsomag (például Direct 3D, Open GL) és a felhasználói programrendszer között helyezkedik el a felhasználói programcsatoló. Ez általában azt is biztosítja, hogy a grafikus programcsomaggal különböző programnyelveken is kapcsolatot tarthassanak a felhasználói programok (language binding).

Felügyelő számítógép
(MASTER COMPUTER)
Elosztott számítógéprendszerben a részfeladatokat ellátó számítógépek működését vezérlő számítógép megnevezése.

Finom szemcsés feladatkiosztás
Multiprocesszoros architektúrákban a processzorok közötti feladatkiosztás egyik típusa. Az egyes processzorok kisebb, egyszerű feladatokat oldanak meg (erős kommunikációs igény).

FLAGS regiszter
Az i8086-os processzor állapotjelző regisztere.

Flash-memória
= Flash-ROM
A "nem felejtő" félvezető memóriáknak egy típusa, amelynek alapja az EPROM technológia. A flash-memória elektronikusan törölhető és blokkonként olvasható, valamint nincs szüksége tápellátásra, tartalmát e nélkül is megőrzi.
A flash memóriák sebessége több nagyságrenddel kisebb a RAM-oknál, ugyanakkor nagy megbízhatóságúak, érzéketlenek a rázkódásra és kicsi az áramfelvételük. Ezért elsősorban a hordozható számítógépekben háttértárként alkalmazzák ezt a memóriatípust.

Flash-memória
L.: Flash-tároló

Flash-ROM
L.: Flash-tároló

Flash-tároló
= Flash-memória
(FLASH-ROM)
Nem felejtő félvezető tároló, amelyet a hordozható számítógépek háttértárolójaként és a rendszer-BIOS tárolására használnak.

Floating Point Unit
L.: Lebegőpontos processzor

Flopiegység
L.: Hajlékonylemezes meghajtó

Folyamatvezérelt üzemmód
(PROCESS CONTROL MODE)
Az interaktív feldolgozási üzemmód egyik altípusa.
A "felhasználó" egy gépi folyamat, amit a számítógép vezérel. Ilyenek például az ipari folyamatok irányítását, forgalmi rendszerek vezérlését, stb. végző számítógépes rendszerek, amelyek különböző mérőműszerektől, érzékelőktől érkező jeleket fogadnak és dolgoznak fel.

Forgási idő (mágneslemez)
Az az idő, amíg a mágneslemez forgásával a megcímzett szektor az író/olvasófej alá ér.

FPM RAM
(Fast Page Mode Random Access Memory)
L.: Gyors lapmódú RAM

FPU
Floating Point Unit
L.: Lebegőpontos processzor

Frame buffer
L.: Képmemória

Front Side Bus
L.: FSB

FSB
(Front Side Bus)
A processzort a rendszermemóriával összekötő sínrendszer.
Az FSB sebességéből állítják elő szorzással a processzor órajelét. Az FSB sebességével fut az alaplapi csipkészlet és a RAM is.

Fully associative cache
L.: Teljesen asszociatív cache

Fully interlocked handshaking
L.: Kétszeres kézfogás (sínrendszerek)

Future I/O
Az Adaptec és a 3Com által kidolgozott, a Compaq, IBM, HP által támogatott sínrendszer specifikáció, amelyet 1999 decemberében fogadtak el.

FWH
(Firmware Hub)
Az alaplapi vezérlő-áramkörkészlet (chipset) része (Intel 810E típusjelű csipkészlet), amely a Flash-memóriában tárolt BIOS kezelését biztosítja, és egy fizikai véletlenszám-generátort tartalmaz.

G                                                                                        fel

Gajski-Kuhn féle Y diagram
A hardver rétegmodelljének egyik szemléltetési formája.
Az egyes rétegeket és ezek egymáshoz való viszonyát három fő szempont szerint mutatja:
- strukturális felépítés: amellyel azt írjuk le, hogy az egyes rétegekhez tartozó hardverelemek milyen alacsonyabb szintű építőelemekből és milyen szerkezetben épülnek fel;
- viselkedési modell: amely meghatározza az egyes rétegekhez tartozó építőelemek működésének algoritmusait;
- fizikai, geometriai jellemzők: amellyel az egyes szintekhez tartozó hardverelemek jellemző formáját, méretét, stb. írjuk le.

GDT
(Global Descriptor Table)
L.: Globális deszkriptortábla

Global Descriptor Table
L.: Globális deszkriptortábla

Globális deszkriptortábla
= GDT
(GLOBAL DESCRIPTOR TABLE)
A rendszerszintű deszkriptorokat tartalmazó táblázat a processzor védett üzemmódjában. Minden feladat által elérhető táblázat, amely bármilyen objektumhoz tartozó deszkriptort tartalmazhat, kivéve a megszakítás (kivétel) kiszolgáló rutinok deszkriptorait. A globális tábla kezdőcímét és a táblázat méretét a GDTR regiszter tárolja.

GMCH
(Graphics and Memory Controller Hub)
Az MCH memória-vezérlőáramkörök kiegészítése a chipsetbe integrált egy 3D gyorsító áramkörökkel (raszterprocesszor).
A GMCH nem alkalmaz külön grafikus memóriát, hanem a rendszermemóriát használja.

GNT
(Grant)
L.: Buszfoglalási kérelmet engedélyező vezérlőjel

Grafikus felhasználói felület
= GUI
(GRAPHICAL USER INTERFACE)
A rasztergrafikus ablakozó felhasználói felület szabványa.

Grafikus processzor
(RASTER IMAGE PROCESSOR)
A monitorvezérlő kártyán található 3D "gyorsító" csip, amelynek feladata a 3D vektoros adatok átalakítása raszteres (képpontokból álló) képernyőn megjeleníthető formába (vektor-raszter konverzió).

Grant
L.: Buszfoglalási kérelmet engedélyező vezérlőjel

GUI
(Graphical User Interface)
L.: Grafikus felhasználói felület

Gy                                                                                        fel

Gyors lapmódú RAM
= FPM RAM
(FAST PAGE MODE RANDOM ACCESS MEMORY)
Dinamikus RAM típus, amelynél ha az áramkörök egyszer megkapják a sor és oszlopcímet, és a memóriarekesz kiolvasása megtörténik, akkor címfolytonos következő olvasásnál az áramköröknek elegendő csak a következő oszlopcímet megadni.

Gyorsítókártya
(ACCELERATOR CARD)
Olyan nyomtatott áramköri kártya, amely bizonyos feladatok végrehajtásában tehermentesíti a számítógép főprocesszorát, így rendszerszinten nagyobb teljesítményt eredményez.

Gyorsítótár
(CACHE)
A gyorsítótárak az utasítások és/vagy adatok átmeneti tárolására szolgáló, viszonylag kisméretű, gyors memóriapufferek, amelyek a főtár blokkjainak másolatát tartalmazzák, önálló vezérléssel rendelkeznek és a felhasználó számára láthatatlanok (elérhetetlenek). A cache fogalmának meghatározásában blokk alatt a főtár rekeszeinek olyan egymás utáni sorozatát értjük, amelynek bemásolása a cachebe egy lépésben megtörténhet.

H                                                                                        fel

Hajlékonylemezes meghajtó
Cserélhető hajlékonylemezek befogadására, azok írására, olvasására szolgáló periféria.

Hajlékonylemezes tár
= Flopidiszk
(FLIPPY-FLOPPY, FLOPPY, FLOPPY-DISK, FLOPPY-DISK SYSTEM, DISKETTE)
Mágneses jelrögzítéssel működő tárolóeszköz, amely az adatokat hajlékony anyagból készült lemezen tárolja.

Hajlékonylemez-meghajtó
(FLOPPY DRIVER)
Elektromechanikus eszköz, amely a hajlékonylemezre mágneses jelek felírását és a felírt jelek olvasását végzi.

Handshaking
L.: Kézfogás

Hangfeldolgozó társprocesszor
Önálló hangfeldolgozásra alkalmas processzor a hangkártyán, amely tehermentesíti a processzort. Utasítások, parancsok küldésével "felprogramozható", ezután teljes önállósággal vezérli az egyes részfeladatok végrehajtását.

Hangkártya (alaplap)
Opcionális alaplapi részegység, amelynek segítségével lehetőség nyílik hanganyag, esetenként CD minőségű sztereó lejátszására. A számítógépből érkező digitális információt analóg hangjelekké alakítja át, ami felerősítés után a hangszóróval megszólaltatható.

Hardver rétegmodellje
A hardver architektúra leírásának egyik módja, amely az architektúra 5 szintjét különíti el:
- Rendszerszint (System, Architectural Level): a számítógép hardverét félautomatikus fő-részegységeivel írja le (például processzor, interfész, tároló stb.). A részegységeket funkcionálisan és protokolljaikkal jellemzi (például processzor esetében az utasításkészlettel.)
- Algoritmikus szint (Algorithmic Level): megadja az egyes részegységeket alkotó hardver modulokat (például a processzor vezérlőegységből, ALU-ból, regisztertárolóból stb. épül fel), és az ezeket jellemző algoritmusokat, amelyek segítségével a hardver modulok a bitsorozatokat értelmezik.
- Funkcionális blokkok szintje (Functional Block, Register Transfer Level): itt határozzák meg a hardver modulok funkcionális blokkokból (például regiszterek, számlálók, összeadók stb.) való felépítését, valamint ezek műveletvégzését (például összeadás) és a köztük való adatátvitelt. Itt már figyelembe veszik a jelek időbeli ütemezését (órajel).
- Logikai szint: ezen a szinten a hardvert kapuáramkörökkel specifikálják, ennek eszköze a Boole-algebra. Strukturálisan ez kapuáramkörökből felépülő hardvert jelent.
- Áramköri szint: ezen a szinten a jeleket már folytonos mennyiségeknek tekintjük (feszültség, áramerősség stb.). A szintnek megfelelő strukturális építőelemek a tranzisztorok, kondenzátorok stb.

Hardveres lemezgyorsítás
A főtár (RAM) és a mágneslemez között alkalmazott gyorsító (cache) tár használata. Működésének lényege: - ha a processzor adatokat akar kiírni a lemezre, akkor a gyorsító vezérlője ezeket letárolja a cacheben és visszaigazolja a processzornak a lemezművelet végrehajtását. Ezt követően kezdi meg a vezérlő az adatoknak a kiírását a lemezre, és így ennek ideje alatt a processzor folytathatja a műveletvégrehajtást; - ha a processzor adatokat akar olvasni a lemezről, a gyorsító vezérlője megvizsgálja, hogy az adatok megtalálhatók-e a cacheben. Ha igen, akkor az adatokat közvetlenül a cacheből továbbítja, lemezművelet végrehajtása nélkül.

Hardveres lemezgyorsító tár
(DISC CACHE)
A főtár és a mágneslemez közé beiktatott cachetár, amely általában a lemezvezérlő egységbe kerül beépítésre.

Hardverleíró nyelv
= VHDL
(VHSIC HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE)
Nemzetközi szabványként elfogadott (IEEE-1076, 1987 és ANSI 1989) magas szintű hardverleíró nyelv, amelyet a hardver rétegmodelljének megfelelően végrehajtott hardver tervezésben használnak.
A VHDL hardverleíró nyelv három alapegysége:
- architektúra - "Architektúra" leírásokban kell megadni egy hardveregység funkcióit és szerkezetét.
- interfész - Ez tartalmazza a hardveregységek közötti kommunikáció (protokoll) jellemzőit.
- konfiguráció - Az Architektúrák és Interfészek egymáshoz rendelését határozza meg.

Hardvermegszakítás
(HARDWARE INTERRUPT)
Olyan megszakítás, amelyet a processzoron kívüli külső hardvereszköz generál. A külső hardvermegszakítások olyan esetekben keletkeznek, amikor például egy portra egy feldolgozásra váró karakter érkezik, egy lemezmeghajtó kész egy blokknyi adat továbbítására, vagy a rendszeróra meghatározott számú ciklusa lejár, vagy a hardver hibásan működik (például paritáshiba).

Hardverműködés távoli felügyelete
Lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy a felhasználók számítógép-rendszerébe hálózaton keresztül beavatkozzanak, és például egy hibát kijavítsanak.

Hardware interrupt
L.: Hardvermegszakítás

Hardware monitoring
L.: Működési felügyelet

Harvard architektúra
Olyan számítógéprendszer, amelynél a programutasításokat és az adatokat fizikailag különálló memóriában tárolják. Például Pentium processzor család L1 szintű különálló adat és utasításcache.

Hatodik generációs processzor
P6 architektúrájú RISC processzormaggal, RISC mikroutasítás tárolókkal működő proceszor.

Hazard (pipelining)
L.: Adatütközés

Hálózati csatoló
(NETWORK ADAPTER,LAN ADAPTER)
A számítógépet a helyi hálózattal összekapcsoló bővítőkártya vagy alaplapra integrált áramkör.

Hálózati kártya
(NETWORK CARD)
A számítógépet a helyi hálózatra csatlakoztató bővítőkártya vagy alaplapra integrált áramkör.

Hálózati munkaállomás
(NETWORK WORKSTATION)
Egy mikroszámítógép, amely hálózati ügyfélként (kliens) működik.

Háttértár
= Háttértároló, külső tár
(AUXILIARY STORE, BACKING STORE, SECONDARY STORE, BACKING STORAGE, EXTERNAL STORE)
A számítógéphez csatlakoztatott, adatok hosszabb ideig történő tárolására alkalmas berendezés (mágneslemez-tár, mágnesszalag-tár).
Rendszerint azokat a programrészeket, adatokat és az operációs rendszer olyan részeit tárolja, amelyeknek a pillanatnyi feldolgozásban nincs szerepük. A háttértár kapacitása jóval nagyobb, mint a főtáré, de a hozzáférési idő is nagyobb.

Háttértároló
L.: Háttértár

Háttértároló-vezérlés
A háttértárvezérlés feladata: írás, olvasás, pozicionálás stb. műveletek irányítása. A vezérlőegység elhelyezkedhet például a merevlemezen egy vezérlőkártyán vagy az alaplapon (ez a korszerű).

Helyettesítési stratégia (cache)
Algoritmus, amellyel eldönthető, hogy a cachebe bemásolandó új főtárblokk adatai a cache melyik sorába kerülhetnek be (azaz az új blokk adataival melyik más, régebben a cachebe másolt blokk adatait lehet felülírni). A cache vezérlésében leggyakrabban alkalmazott helyettesítési eljárás az LRU stratégia.

Helyi hálózat
L.: LAN

Helyi sín
(LOCAL BUS)
A külső sínrendszer egyik fajtája, amely a processzorhoz közvetlenül kapcsolódó gyors rendszerelemeket (memória, grafikus kártya stb.) köti össze. A helyi sínen keresztül az adatátvitel a processzor órajelével szinkronban történik, és a buszon történő adatátvitel szélessége is megfelel a processzor működésének.

Hiba
= Meghibásodás
(FALIURE, FAULT)
1. Egy rendszer téves működése, valamilyen hiányosság szoftver vagy hardver működési hiba következtében.
2. Egy program lefuttatása során létrejövő téves eredmény, amely program- vagy készülékhibából ered.

Hibajavító áramkör (memória)
= ECC
(ERROR CORRECTION CIRCUIT)
Az ilyen áramköröket integráltan tartalmazó memóriamodul nem csak felismeri, hanem automatikusan ki is javítja a kisebb hibákat, például az 1 bites paritáshibát. Ez hatékony hibavédelmet biztosít, de megdrágítja a memóriát.

Hidegindítás
(COLD BOOT, COLD START)
A számítógép bekapcsolásával vagy a Reset gomb megnyomásával kezdődő indítási folyamat. Hidegindításkor a BIOS bekapcsolási öntesztje (POST) teljeskörűen lefut, majd lemezről a memóriába töltődik az operációs rendszer.

Hierarchikus védelmi rendszer
Az operációs rendszer és felhasználói feladatok (taszkok) védelme privilegizálási szintekkel.
Minden taszk egy védelmi (privilegizálási) szintnek megfelelő privilegizálási osztályba kerül besorolásra. Intel és vele kompatibilis processzorok esetében ez négy szintű:
0-s szinten fut az operációs rendszer magja (kernel)
1-2 szinten futnak az operációs rendszer kiszolgáló rutinjai
3-as szinten futnak a felhasználói feladatok (taszkok).

HIT hozzáférési idő
= HIT-HF
Az adatok átlagos hozzáférési ideje a cacheben találat (cache hit) esetén.

HIT-RATE
A cachetárolóhoz való hozzáféréseknek az a százaléka, amikor az adat a cacheben megtalálható.

Hordozható számítógép
(LAPTOP)
Kisméretű számítógép, amelyet hordozható kivitelben gyártanak. A képernyőt magába foglaló fedél a teljes méretűnél kisebb billentyűzetre lecsukható, ezek alkotják a házat, a védőburkolatot is. Egy belső tápegység biztosítja az elektromos hálózattól független, néhány órás használatot.

Hordozható szoftver
= Platformfüggetlen
(PORTABLE)
Több fajta számítógéprendszeren (hardverkonfiguráció vagy operációs rendszer) alatt is futtatható szoftver jelzője. A nagymértékben hordozható szoftver könnyen áthelyezhető más rendszerekre.

Horizontális mikroutasítás
Olyan mikroutasítás, amely egy vezérlési mezőt és a következő mikroutasítás címét tartalmazza (ha van ilyen). A vezérlési mező minden egyes bitje az áramkörök egy-egy vezérlési pontját állítja be.
A kódolt horizontális mikroutasítás egy kódtáblázat egy sorának címét tartalmazza, ahol a vezérlőbitek megtalálhatók.

HOST
A hálózatban működő (nagy)számítógép megnevezése.

Host adapter
L.: Csatoló a processzorhoz

Host (hálózatokban)
L.: Nagyszámítógép

Hozzáférési idő (mágneslemez)
(DISC ACCESS TIME)
Egy szektor kiolvasásához szükséges átlagos idő. Hozzáférési idő = Pozicionálási idő átlaga + Forgási idő átlaga + Adatátviteli idő + Vezérlési idő

Hub
= Kapcsoló, csomóponti csatlakozó
Több, hálózatban működő berendezést (számítógépet, munkaállomást stb.) összekapcsoló eszköz.

I                                                                                        fel

i80286
L.: 80286

i80386
L.: 80386

i80486
L.: 80486

i80486
L.: 80486

ICH
(Input-Output Controller Hub)
Az alaplapi vezérlőáramkör-készlet (chipset) részegysége, amely felelős az I/O sínrendszerek vezérléséért, tartalmazza néhány csatoló vezérlőáramkörét (például IDE, soros port stb.). Ellátja még a CMOS és az RTC vezérlését.

IDE
(Integrated Device Electronics)
= Integrált eszközelektronika, ATA, AT Attachment, AT csatolás
Merevlemez-meghajtók régebbi szabványa, ahol a vezérlőelektronika a meghajtón kerül elhelyezésre.

Időosztásos buszhasználat
Buszarbitráció egyik módja. Alkalmazása esetén minden aktív master eszköz meghatározott időszeletre megkapja a buszhasználat jogát (statikus módszer). Csak akkor hatékony, ha a masterek adatátviteli igénye kb. azonos.

Időosztásos multiprogramozás
(TIME-SHARING MULTIPROGRAMMING)
A multiprogramozott üzemmód egyik változata, amelynél a programfolyamatokhoz időszeletek kerülnek hozzárendelésre. Ez határozza meg, hogy az adott feladat (taszk) mennyi időre veheti igénybe a processzort.
Ezen az elven működnek az összes korszerű operációs rendszerek (LINUX, WINDOWS 98 és NT stb.).

IDT
(Interrupt Descriptor Table)
L.: Megszakítási deszkriptortábla

IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Az Amerikai Villamos- és Elektromérnökök Intézetének rövidítése.

ILP processzor
L.: Utasításszinten párhuzamos működésű processzor

Infravörös port
= SIR
(STANDARD INFRARED)
A számítógép infravörös fénysugárral való adatátvitelre szolgáló portja.

Initator
A SCSI csatoló sínrendszerén kommunikációt (sínfoglalást) kezdeményező eszköz. A kezdeményező eszköz adja ki az utasításokat, és vezérli a sín működését. Egy készülék szerepe nem rögzített előre, általában minden eszköz képes az initator és a target szerepét is ellátni.

Instruction pointer
L.: Utasításszámláló regiszter

Instruction register
L.: Utasításregiszter

Intel
Integrált áramköri alkatrészeket gyártó cég, amely elsőként fejlesztett ki kereskedelmi forgalomban is kapható mikroprocesszort (a 4004-et). Az Intel terméke a 80x86-os és ennek továbbfejlesztése, a Pentium processzorcsalád.

INTEL ICOMP INDEX
Az INTEL cég teljesítménymérő programja.
A teljesítményindexet a processzoreladások piaci szegmenseinek arányában súlyozva számítják ki. Ezért az index nem használható egy konkrét számítógép-felhasználással összefüggő beruházási döntésnél.
L.: Benchmark

Interactiv processing
L.: Interaktív feldolgozás

Interaktív feldolgozás
(INTERACTIV PROCESSING)
Olyan számítógéprendszer üzemmód, amelynél a felhasználó állandó és folyamatos kapcsolatot tart a feladatot végrehajtó programfolyamattal. A felhasználó a feladat végrehajtását maga vezérli, szükség esetén lépésenként módosítja a részfeladatok sorrendjét.
Két altípusa van attól függően, hogy a felhasználó az ember vagy egy gépi folyamat:
- dialógus üzemmód
- folyamatvezérelt üzemmód.

Interface
L.: Interfész

Interfész
= Interfész, illesztőegység, csatoló, adapter
(INTERFACE)
1. Két - akár hardver, akár szoftver - funkcionális egység együttműködését biztosító előírások összessége. Ezen előírások kiterjednek többek között - hardver esetén - a fizikai-mechanikai jellemzőkre (például csatlakozók), a definiált jelekre, azok elektromos jellemzőire, az egyes funkciókat realizáló jelszekvenciákra, valamint - szoftvernél is - a definiált műveletek (például kapcsolatfelvétel, adatátvitel, szétkapcsolás) megvalósítására.
Megjegyzések:
a) Az interfész két funkcionális egység közötti közös határfelületként is értelmezhető, amelyet a fent nevezett előírások határoznak meg.
b) Ebbe a fogalomba beletartozik két különböző funkciójú berendezés összekapcsolásának specifikációja is.
2. Az interfész-specifikációkat (lásd 1. pont) realizáló hardver- vagy szoftvereszköz.

Interfészáramkör
Feladata az adatok továbbítása az I/O eszköz és a memória között, az eszközök vezérlése, az állapotinformációk lekérése, megszakítások generálása állapotváltozásokkor.

Internal cache memory
L.: Elsőszintű cache

Interrupt Descriptor Table
L.: Megszakítási deszkriptortábla

Interrupt request
L.: Megszakítási kérelem

IrDA
(Infrared Data Association)
= Infravörös adatkapcsolat
A vezeték nélküli kapcsolatok fejlesztése céljából létrehozott szabvány, amely az adatátvitelt az infravörös fényintenzitás modulálásával valósítja meg.

IRQ
(Interrupt Request)
= Megszakítási kérés
A megszakítás-vezérlő megfelelő vezérlővonalán a jelszint beállítása, amellyel egy I/O eszköz jelzi, hogy megszakítás kiszolgálást kér.

IRQ kiosztás
L.: IRQ

ISA busz
(Industry Standard Architecture bus)
= Ipari Szabványfelépítés busza
Az ISA szabványt (Industry Standard Architechture) az Intel 80286-os processzorával működő PC/AT 16 bites adatbuszát alapul véve 1982-ben alkották meg.
A specifikáció egy 16 bites összeköttetést határoz meg, 8 MHz órajellel, aszinkron működéssel és multiplexált cím- és adatátvitellel (egy sínciklus viszi át a címet, s a következő a 16 bites adatcsomagot).
A multiplexált működés miatt az ISA 16 Mbájt/sec elméleti adatátviteli sebessége a felére csökken, a gyakorlatban a kb. 2-5 Mbájt/sec átviteli teljesítmény is alig érhető el.
A PC-kben az ISA buszt kétféle változatban találhatjuk meg:
- belső ISA busz, amely egy egyszerű interfészt jelent a billentyűzet, a soros és párhuzamos port valamint a flopiegység számára;
- külső ISA bővítő busz, amelynek kártyahelyeihez 16 bites ISA kártyák csatlakoztathatók. (Napjainkban esetenként még 16 bites Sound Blaster kompatibilis hangkártyák csatlakoztatására használják.)

ISA kártya
Az ISA busz kártyahelyeihez csatlakoztatható 16 bites működésű kártya (például Sound Blaster kompatibilis hangkártya).

ISA szabvány
L.: ISA busz

ISA-PCI bridge
L.: PCI-ISA bridge

ISDN
(Integrated Services Digital Network)
= Integrált szolgáltatású digitális hálózat
Integrált szolgáltatású hálózat, amely digitális formában képes hangot, képet, mozgóképet és adatokat továbbítani.

I/O adatátvitel
= Input/Output adatátvitel
Adatok kiírása a főtárból az I/O eszközre, vagy beolvasása egy I/O eszközről a főtárba.
Típusai:
- Programozott I/O
- Megszakításos I/O
- Közvetlen memória-hozzáféréssel (DMA) történő I/O
- I/O processzor alkalmazásával végrehajtott I/O

I/O busz
= I/O sín
Az I/O eszközök (lemezmeghajtók, nyomtató stb.) vezérlése és csatolói, valamint a központi egység többi része (processzor, memória) közötti kommunikációt biztosító busz. Napjainkban használatos típusa a PCI busz.

I/O címtartomány
Az a címtartomány, amelyet az adott I/O eszköz használ a működés során. Az I/O címtartományt az operációs rendszer védi, és így az I/O eszközökkel a felhasználói programok az operációs rendszer közbeiktatásával kommunikálnak.

I/O eszköz
L.: Beviteli/kiviteli eszköz

I/O eszközök saját sínrendszere
A külső sínrendszer egyik fajtája, például a SCSI lemezcsatoló busza.

I/O eszközvezérlő
Egy I/O eszköz vezérlését ellátó hardveregység, amely a mikroszámítógép sínrendszeréhez kapcsolódik. (Sok esetben az I/O eszközvezérlő áramköröket az alaplapra csatlakoztatott kártyák tartalmazzák.) Minden egyes eszközvezérlő funkcionálisan legalább a következő típusú átmeneti tárolókat tartalmazza:
- Parancsregiszter
- Állapotregiszter
- Adatkiírás illetve beolvasás pufferregiszterei.

I/O interfész
= Perifériainterfész
A perifériák (például monitor, billentyűzet stb.) csatlakoztatására szolgáló interfész.

I/O megszakítás
Egy I/O eszköz által kezdeményezett megszakítás. A perifériák és háttértárak a számítógép megszakítási rendszerének segítségével informálják az operációs rendszert az I/O eseményekről. (Például befejeződött egy lemezblokk kiírása.)

I/O processzor
= bemeneti/kimeneti processzor
(I/O PROCESSOR, INPUT/OUTPUT PROCESSOR)
I/O műveletek önálló vezérlésére alkalmas processzor a nagyszámítógépek csatornarendszerében. Utasítások, parancsok küldésével "felprogramozható", ezután teljes önállósággal vezérli az egyes I/O részfeladatok végrehajtását.

I/O rendszer
A számítógép input/output műveleteket végrehajtó alrendszere. Ez a fogalom átfogja a számítógép megszakítási rendszerét, a DMA-t, az I/O buszrendszert, az alaplapra integrált vezérléseket és csatolókat, az I/O kártyákat, háttértárakat és a perifériákat.

I/O sín
L.: I/O busz

Í                                                                                        fel

Írási jog (tárolóvédelem)
(WRITE ACCESS)
Egy taszk felhatalmazása arra, hogy egy másik taszkhoz tartozó tárolóterület adatait átírja.

K                                                                                        fel

Kapu (tárolóvédelem)
(GATE)
A különböző privilégium szintű programfolyamatok közötti kapcsolatok és átmenetek (kód- és adatszegmensekhez való hozzáférés, taszkváltás) ellenőrzését szolgáló struktúra.
Az Intel processzorok négy fajta kaput kezelnek védett üzemmódban:
- Callkapu
- Megszakításkapu
- Trapkapu
- Taszkkapu

Kazetta
= Mágnesszalag kazetta
(CARTRIDGE, CASSETTE)
Adat vagy program tárolására alkalmas mágnesszalagot tartalmazó kazetta.

Kártya
L.: Bővítőkártya

Kártyahely
Az alaplapon található csatlakozóhely, amely vezérlő és adapter áramköri kártyák csatlakoztatására szolgál.

Képernyő
(DISPLAY SCREEN)
A monitornak az adatok és képek megjelenítésére szolgáló része.

Képmemória
(FRAME BUFFER)
A memóriának az a része, ahol a számítógép a pixelek színkódjaival a képernyő tartalmát tárolja. Általában a monitorvezérlő kártyán elhelyezkedő memóriaterület. Méretét a képernyő felbontása és az alkalmazott színkódolás határozza meg.
Fizikailag a monitorvezérlő kártya RAM tárolójában helyezkedik el, feltöltését a kártya grafikus processzora vezérli.

Képpont
(PIXEL, PICTURE ELEMENT)
A képernyő legkisebb olyan egysége, amelyet a számítógép kezelni tud. Színes monitor esetében a három RGB alapszínnek megfelelő elemi pontokból áll.

Kétszeres kézfogás (sínrendszerek)
(FULLY INTERLOCKED HANDSHAKING)
Aszinkron sínvezérlésnél a kommunikáló eszközök összehangolt működését biztosító eljárás.
Jellemzője, hogy az adatátvitel következő lépésére csak akkor lehet rátérni, ha az adatátvitel előző lépése ellenőrzötten (visszaigazoltan), hibátlanul befejeződött.

Kézfogás
(HANDSHAKING)
Aszinkron adatátviteli összeköttetés szervezett és hibamentes lefutását biztosító eljárás (Handshake protokoll).
Legegyszerűbb esetben két egység úgy működik együtt a kézfogás elve alapján, hogy az az egység, amely valamilyen tevékenységet kezdeményez, egy kérőjelet (request) bocsát ki a másik egység felé. Amikor a kért egység kész a kért tevékenység elvégzésére, egy nyugtázó jelet (acknowledgement) küld vissza a kérő egységnek.

Kibocsátási politika (szuperskalár processzorok)
A szuperskalár utasítás kibocsátásnál az adat és vezérlés függőségek kezelésének eljárása.
Az adat- és vezérlésfüggőségek okozta blokkolódásokat a processzor kezelheti az utasításkibocsátás blokkolásával, vagy a függő utasítás pufferelésével a végrehajtó egység előtt (várakoztatás).

Kibocsátási ráta
A szuperskalár utasítás kibocsátás egyik összetevője, amely megadja a processzor által ciklusonként kibocsátható, vagyis a végrehajtó egységekhez továbbítható utasítások számát.

Kisszámítógép
L.: Mikroszámítógép

Kiszolgáló feladat átbocsátó képessége
A kiszolgáló (szerver) által időegység alatt végrehajtott feladatok száma.
Nagy átbocsátóképességet olyan "ideális" hardver, szoftver architektúrákkal lehet elérni, amelyek biztosítják, hogy
- a szerver mindig dolgozzon,
- a várakozósor sohase legyen üres.

Kiszolgálóeszköz
(SLAVE)
L.: Szolga

Kivétel
(EXCEPTION)
Az utasítások szabályszerű feldolgozását megszakító esemény kivétel, ha a programot a programutasítás végrehajtása alatt a processzoron belül fellépő esemény miatt kell megszakítani (például nullával való osztás, laphiba).
Kivétel altípusai: hiba, csapda, abort, programozott kivétel.

Kliens
= Ügyfél
(CLIENT)
Olyan számítógép, amely hálózaton keresztül egy másik számítógépen (szerver) futó programok szolgáltatásait használja.

Kliens-szerver architektúra
= Ügyfél-kiszolgáló kapcsolat, ügyfél-gazda kapcsolat
(CLIENT-SERVER ARCHITECTURE)
Olyan számítógéprendszer modell, amelyben a kliens és a szerver számítógépeket egy hálózat kapcsolja össze, az alkalmazásokat egy előtérben futó ügyfél és egy háttérben futó kiszolgáló (például fájl, adatbázis, kommunikációkezelés) program feladatmegosztása és kommunikációja valósítja meg.

Kommunikációs protokoll
Két eszköz közötti adat és vezérlő információcsere szabályainak összessége.

Kompatibilitás
(COMPATIBILITY)
Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság:
- Két számítógép akkor kompatibilis, ha az egyikre készült programok a másikon minden változtatás nélkül futtathatóak.
- Két eszköz, készülék, berendezés, program akkor kompatibilis, ha az egyik által szolgáltatott információt a másik helyesen értelmezi és dolgozza fel.

Komplex utasításkészletű számítógép
= CISC
(COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER)
Olyan számítógép architektúra, amelynek processzora
- nagyszámú utasítást tartalmazó utasításkészlettel rendelkezik;
- az utasítások szerkezete bonyolult;
- többfajta memóriacímzési módot tesz lehetővé;
- az utasítás-végrehajtás vertikális mikroprogrammal vezérelt.

Kódkonverzió
(CODE CONVERSION)
Adat egyik ábrázolási formáról a másikra való átalakítása, például bináris szám átalakítása binárisan kócolt decimális számra.

Körbejáró eljárás (sínrendszerek)
A párhuzamos sínfoglalás esetében a master eszközök prioritását meghatározó egyik eljárás.
Minden sínhasználatot követően a korábban legalacsonyabb prioritású eszköz kapja meg a legmagasabb prioritást, az összes többi eggyel alacsonyabb prioritási szintre kerül.

Kötegelt feldolgozás
(BATCH PROCESSING)
Előre összegyűjtött adatok feldolgozása vagy előre összegyűjtött munkák elvégzése oly módon, hogy a folyamat nem igényli a felhasználó beavatkozását. A kötegelt feldolgozással csökkenthetők az állásidők, mivel egy munka befejezése után a rendszer automatikusan megkezdi a következő munka feldolgozását. Előfeltétele többek között egy operációs rendszer megléte, illetve egy munkavezérlő nyelv (job control language) használata, amelynek segítségével a felhasználó specifikálni tudja az elvégzendő tevékenységeket.

Közepes számítógép
(MIDRANGE COMPUTER)
Közepes méretű számítógép. A kifejezés azonos a miniszámítógép szó jelentésével, azzal a kivétellel, hogy az egyfelhasználós munkaállomások nem tartoznak a közepes számítógépek közé.
(Megjegyzés: A magyar terminológia ezt a kategóriát nem használja.)

Központi egység
= CPU
(CENTRAL PROCESSING UNIT)
A szakirodalom nem egységes a központi egység fogalom értelmezésében.
1. Az egyik felfogás szerint a processzor a számítógép központi egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.
2. A másik felfogás esetében a központi egység fogalomba tartozik a processzor, az operatívtár (belső tár) és a beviteli/kiviteli egység vezérlői, lényegében minden, ami a számítógépházban található.

Központosított busz arbitráció
Sínhasználat jogának eldöntésére szolgáló folyamat egyik típusa.
A buszhasználatot igénylő masterek egy "request" jellel jelzik az igényeiket egy központi arbiternek, amely az arbitrációs algoritmus szerint kiválaszt egy mastert, és az igény elfogadását a "grant" jellel igazolja vissza.
Ennek három módszere terjedt el:
- soros sínfoglalási eljárás
- párhuzamos sínfoglalási eljárás
- az előző két módszer kombinált alkalmazása.

Közvetett bemenet
L.: Offline

Közvetett I/O eszközcímzés
(MEMORY MAPPED ADDRESSING)
A sínrendszerhez csatlakozó I/O eszközvezérlők címzésének olyan módja, amikor a címzés úgy történik, mintha az I/O eszközvezérlő tárolója a főtár része lenne. (Így címzik például a monitorvezérlő kártya grafikus memóriát.)

Közvetett I/O utasítás
A főtárra vonatkozó programutasításokkal (például MOVE) kezelhetők az I/O eszközvezérlők tárolói, az I/O eszközvezérlők programozásához a processzor utasításkészletében nincs elkülönült I/O utasítás.

Közvetlen átírás
(WRITE THROUGH)
A cacheben megváltoztatott adatok főtárba történő visszaírásának egyik eljárása, amikor a gyorsítótár írásával együtt azonnal megtörténik a főtár írása is. Ennek alkalmazása esetén a főtár és a cache adategyezősége "automatikusan" biztosított, de a főtár írásműveleteit a cache nem gyorsítja.
A közvetlen átírás módszerének hatékonyságát javítja pufferelt közvetlen átírás.

Közvetlen bemenet
L.: Online

Közvetlen hozzáférésű eszköz
(DIRECT-ACCESS DEVICE)
Olyan háttértároló, amely lehetővé teszi a keresett adatot tartalmazó memóriablokk közvetlen megcímzését, és ezáltal az adatoknak a teljes tároló végigolvasása nélkül történő kiolvasását vagy beírását.
Legfontosabb közvetlen elérésű háttértároló a mágneslemez.

Közvetlen I/O eszközcímzés
Az I/O eszközvezérlőkhöz tartozó tárolók címzésének olyan módja, amikor az eszközvezérlő minden tárolójának (pufferek, regiszterek) saját, önálló címe van.

Közvetlen I/O utasítás
A processzor utasításkészletében olyan I/O utasítások (például az x86-os Assembly-ben az IN és OUT) állnak rendelkezésre, amelyekkel az eszközvezérlők tárolói (például parancsregiszter, pufferregiszter) közvetlen eszközcímzéssel kezelhetők a programokban.

Közvetlen leképzésű cache
(DIRECT MAPPING CACHE)
Olyan cachetároló, amelynek sorait a főtárcím bitjeinek egy meghatározott részével, mint sorindexszel címezzük.
A közvetlen leképzésű cachek esetében ezért a különböző blokkokban levő, de azonos sorindexű blokkokban található adatok hozzáférése rendkívül lelassul. (Ez minden esetben blokkcserét eredményez a cacheben.)
Ugyanakkor ez a cachetároló olcsó és gyors visszakeresést biztosít.

Közvetlen memória-hozzáférés
= DMA
(DIRECT MEMORY ACCESS)
A processzor egy I/O művelet végrehajtásához szükséges információkat átadja egy, a processzortól független DMA-vezérlőnek, amely ezt követően az adatátvitelt a memória és az I/O eszköz között önállóan irányítja. Ezáltal a processzor felszabadul más feladatok végrehajtására.

Külső buszrendszer
A számítógép sínrendszerek egyik típusa, amely a processzort köti össze a számítógép különböző részegységeivel.
Sebessége és az összekapcsolt eszközök alapján lehet: helyi sín, rendszersín, I/O eszközök saját síne és a számítógéprendszerek közötti busz.

Külső gyorsító tár
L.: Második szintű cache

L                                                                                        fel

L1 cache
L.: Elsőszintű cache

L2 cache
L.: Második szintű cache

LAN
(Local Area Network)
= Helyi hálózat
Kis földrajzi kiterjedésű (mint néhány száz méter vagy néhány kilométer átmérőjű körön belül elhelyezkedő) számítógépes (kommunikációs és szolgáltató) hálózat. Szolgáltatásai a hálózatba kapcsolt munkaállomásokon (terminálokon) keresztül vehetők igénybe, amelyek általában személyi számítógépek.

LAN-adapter
L.: Hálózati csatoló

Lap
(PAGE)
A virtuális tár rögzített méretű, nem átlapolható blokkjai.

Laphiba
(PAGE FAULT)
Egy programfolyamat egy utasítása olyan virtuális címre hivatkozik, amelynek megfelelő lap nincs a főtárban.
A laphiba kivétel megszakítja a futó programot, és a vezérlést megkapja az operációs rendszer laphiba kezelő rutinja, amely a hivatkozott lapot betölti a főtárba.

Lapkakészlet
L.: Csipkészlet

Lapkeret
(PAGE FRAME)
Lapozást alkalmazó virtuális tárkezelés esetében a főtárnak a lapmérettel megegyező nagyságú része. Például 4 Kbájtos lapok esetében a 0-ás lapkeret a 0-ás címtől a 4095-ig tartó főtárrész.

Lapozás
(PAGING)
A virtuális tár kezelésének egyik módja. Alkalmazásánál a virtuális memóriatartomány rögzített méretű blokkokra (lapokra) van felosztva.

Laptáblázat
(PAGE TABLE)
A központi memóriába beolvasott lapok főtárbeli fizikai kezdőcímét - azaz azoknak a lapkereteknek a címét, ahová a lap elhelyezésre került - tartalmazó memóriatáblázat.

Laptop
L.: Hordozható számítógép

LDCM
(Local Area Network Desk Manager)
Olyan program, amely (alaplaptól függően) lehetővé teszi a rendszergazda számára a hálózatba kötött számítógépek működésének távoli felügyeletét.

LDT
L.: Lokális deszkriptortábla

Lebegőpontos processzor
= FPU, társprocesszor, kooprocesszor, numerikus segédprocesszor
(FLOATING POING UNIT, COPROCESSOR, NUMERIC COPROCESSOR)
Olyan mikroprocesszor, amely másodlagos (segéd-) processzorként utasításokat hajt végre. A mai processzorok (az i486-os processzortól kezdve) a társprocesszorokat már beépített egységként tartalmazzák.

Lebegőpontos társprocesszor
L.: Lebegőpontos processzor

Lebegőpontos végrehajtóegység
(FLOATING POINT UNIT)
A lebegőpontos számításokat végző áramköri egység.
A 486DX processzoroktól kezdve a lebegőpontos egységet a processzor tartalmazza.

Lefelé való kompatibilitás
= Felülről való kompatibilitás
(DOWNWARD COMPATIBILITY)
Egy fejlettebb rendszernek az a képessége, hogy a nála kevésbé fejlett rendszeren futtatható programokat végrehajtja.

Legrégebben használt blokk stratégiája (cache)
= LRU stratégia
(LAST RECENTLY USED STRATEGY)
A legelterjedtebb blokkhelyettesítési algoritmus, amelynél az új főtárblokk cachebe történő bemásolásakor a processzor által legrégebben használt főtárblokk adatai kerülnek felülírásra.

Legrégebben használt elvű algoritmus
= LRU
(LAST RECENTLY USED)
Ha a tárhierarchiában egy gyorsabb elérésű tároló egy blokkját egy lassú elérésű tárblokkal kell helyettesíteni, akkor a processzor által legrégebben használt blokk kerül kiválasztásra (felülírásra).

Legrégebben használt eszköz eljárás (sínfoglalás)
A párhuzamos sínfoglalás esetében a master eszközök prioritását meghatározó egyik eljárás.
Alkalmazásakor az a master eszköz kapja meg a sínhasználat jogát, amely a sínt legrégebben vette igénybe.

Lemezgyorsítás
A főtár és a mágneslemez közötti adatátvitel gyorsítása cachetár alkalmazásával. A lemezgyorsítás megvalósítható szoftveres vagy hardveres úton.

Lemezinterfész
(DISC INTERFACE)
1. A lemezmeghajtót a számítógép-rendszerhez kapcsoló áramkör.
2. A lemezmeghajtóknak a számítógép-rendszerhez való csatlakoztatására vonatkozó szabvány. (Például ST506 szabvány egyike a lemezekre vonatkozó interfészszabványoknak.)

Lemezmeghajtó
(DISK DRIVE, FLOPPY DISK DRIVE)
Elektromechanikus eszköz, amely olvas egy mágneses lemezről, vagy ír oda. A lemezmeghajtó főbb részei közé tartoznak a tengely, amelyre a lemezt szerelik, egy meghajtómotor, amely forgatja a lemezt a meghajtó működése közben, egy vagy több író-olvasó fej, egy másik motor, amely a lemez fölé pozícionálja az író-olvasó fejeket és egy vezérlőáramkör, amely szinkronizálja az olvasó/író tevékenységeket, és irányítja az adatcserét a számítógép központi egységével. Általában két féle lemezmeghajtót használnak: a hajlékonylemez-meghajtókat és a merevlemezes meghajtókat.

Lemezvezérlő
(DISC CONTROLLER)
Speciális célú lapka és a hozzátartozó áramkör, amely vezérli a számítógép lemezegységére történő írást, illetve az onnan való olvasást. A lemezvezérlőket hajlékonylemez-meghajtóknál és merevlemezeknél használják.

Lézernyomtató
(LASER PRINTER)
Egy teljes oldal egy lépésben történő kinyomtatására alkalmas eszköz, amely a nyomtatási kép kialakításához lézersugarat alkalmaz.

Linux
PC-ken szabadon terjeszthető és felhasználható UNIX operációs rendszer.

Local Area Network
L.: LAN

Local bus
L.: Helyi sín

Local Descriptor Table
L.: Lokális deszkriptortábla

Lokális deszkriptortábla
= LDT
(LOCAL DESCRIPTOR TABLE)
Egy taszkhoz tartozó deszkriptorokat tartalmazó memóriatáblázat, amelyet az operációs rendszer minden feladathoz létrehoz.

LPT
(Line-Printer Terminal)
A párhuzamos port szimbolikus neve.

LRU
L.: Legrégebben használt elvű algoritmus

LRU stratégia
L.: Legrégebben használt blokk stratégiája (cache)

M                                                                                        fel

Mainframe
L.: Nagyszámítógép

Master
A sín lefoglalására jogosult eszköz. Elindít és befejez egy tranzakciót, az adatátvitelhez címet küld.

Maszkolható megszakítási kérelem
(MASCABLE INTERRUPT)
Olyan megszakítás-kérelem, amelynek kiszolgálása átmenetileg letiltható. Engedélyezése vagy tiltása a megszakítás-vezérlő egy regiszterében egy megfelelő bit beállításával történik.

Mágneslemezes tár
= Diszk, mágneslemezes egység
(MAGNETIC DISK MEMORY/STORAGE/STORE, DISC, MAGNETIC DISK)
Olyan tár, amely mágneses lemezt használ tárolóközegként. Van merev és hajlékony lemezeket használó, beépített vagy cserélhető, egy vagy több mágneslemezt tartalmazó mágneslemezes tár. Mozgófejes táraknál az adatok beírása, kiolvasása a lemezek közé benyúló mozgató mechanizmussal ellátott író-olvasó (mágnes)fejekkel történik. A mágneslemez felülete koncentrikus sávokra van felosztva, és minden lemezoldalhoz egy vagy több mágnesfej van hozzárendelve.

Mágnesszalag kazetta
L.: Kazetta

Második generációs PC
L.: Másodikgenerációs számítóép

Második szintű cache
= L2
(LEVEL 2 CACHE)
A processzoron kívüli (off-chip) gyorsító tároló, amely általában az alaplapon kerül elhelyezésre. (A P II, P III és egyes Celeron processzoroknál a tokba beépített).

Másodlagos gyorsító tár
L.: Második szintű cache

Mátrixnyomtató
(DOT-MATRIX PRINTER)
Olyan nyomtató, amely pontokból álló karaktereket nyomtat tűs nyomtatófej segítségével.

MCH
(Memory Controller Hub)
A korszerű alaplapi vezérlőáramkör-készlet (chipset) részegysége. Ez a memória-vezérlő csomópont felelős a processzor és az L2 cache, a rendszermemória és az AGP közötti adatáramlás irányításáért.

 

Meghajtó (program)
(Driver)
Egy perifériakezelő rutin, amely rendszerint az operációs rendszer része.

 

Megszakítás
Olyan, a futó programhoz képest külső esemény (például egy periféria jelzi az I/O művelet befejezését) amelynek kezelése a futó program utasítás végrehajtásának átmeneti felfüggesztésével történik.

Megszakítás-deszkriptortábla
= IDT
(INTERRUPT DESCRIPTOR TABLE)
A megszakítások és kivételek kezeléséhez szükséges deszkriptorokat tartalmazó memóriatáblázat.
Védett üzemmódban a megszakításokhoz és a kivételekhez tartozó kapuk (megszakítás, trap, taszk) deszkriptorait tartalmazza.

Megszakításkapu
(INTERRUPT GATE)
Az Intel és vele kompatibilis processzorok tárolóvédelmi rendszerének négy kaputípusa közül az egyik, amelyet a rendszer a hardvermegszakítások, a processzor által detektált kivételek (faults, traps, aborts) és a programvezérelt megszakítások (INT, IRET utasítások) kezeléséhez használ.

Megszakítás-kiszolgálás lépései
Az IBM-PC kompatibilis számítógépek vektoros megszakítás-kérelmének kiszolgálási lépései:
A hardver által:
- a megszakítás-vezérlő beállítja a megszakításkérő vezérlő vonal jelszintjét, ezzel jelzi a processzornak a megszakítás-kérelmet (INT jel);
- a processzor visszaigazolja a megszakítás-kérelem elfogadását (IACK jel);
- ezt követően a vezérlő a sínre küldi a megszakítási vektor elemének sorszámát;
- a processzor tárolja a megszakítási vektor elemének sorszámát;
- a processzor elmenti a verembe az utasításszámláló és az állapotregiszter tartalmát;
- a processzor a megszakítási vektor elemsorszáma alapján a megszakítás-kiszolgáló rutin kezdőcímét betölti az utasításszámláló regiszterbe, és ezzel megkezdődik a megszakítás- kiszolgáló rutin végrehajtása.
Az operációs rendszer által:
- a megszakított program adatainak elmentése verembe (ha szükséges);
- a megszakítás okának behatárolása;
- a kiszolgáláshoz szükséges adatok összegyűjtése;
- a megszakítást okozó esemény kezelése;
- a megszakított program adatainak visszatöltése;
- a megszakítás-kiszolgáló rutin befejezésének jelzése.
A hardver által:
- az elmentett állapot és utasításszámláló regiszter tartalmának visszatöltése és a megszakított program folytatása.

Megszakítási kérelem
= IRQ
(INTERRUPT REQUEST)
Egy hardvereszköz jelzése egy vezérlő vonal jelszintjének beállításával egy olyan esemény bekövetkezéséről, amelynek kezelése csak az aktuálisan futó program végrehajtásának átmeneti felfüggesztésével lehetséges.

Megszakítási kiszolgálás
(INTERRUPT SERVICING)
Tevékenységsor, amelyet a megszakítási rendszer hajt végre, amikor a megszakítást kiváltó eseményt kezeli.

Megszakítási rendszer
(INTERRUPT SYSTEM)
A számítógépben a megszakítási kérelmek fogadását, kiszolgálását végző hardver-, szoftvereszközök és eljárások összessége.

Megszakítási vektortáblázat
A megszakításokat kiszolgáló rutinok kezdőcímeit tartalmazó memóriatáblázat, amelyre hivatkozó azonosító sorszámot (index) a megszakítás-vezérlő adja át a processzornak. Az Intel és vele kompatibilis processzoroknál alkalmazott megszakítási eljárás.

Megszakításos I/O
Az I/O műveletek végrehajtásának leggyakoribb módszere.
Az átvitel kezdetén, a megfelelő utasítás kiadásával, a processzor jelzi az I/O eszköz számára az átvitelre vonatkozó igényét. Ha az I/O eszköz az átvitelre alkalmas állapotban van, akkor ezt a processzor felé küldött megszakítási kérelmével jelzi, és az adatátvitel befejezéséről szintén megszakítás-kérelemmel informálja az I/O eszköz a processzort.
A megszakításos I/O művelet esetén a processzor csak a megszakítás kiszolgálásának időtartama alatt foglalt.

Megszakítás-vezérlő egység
(INTERRUPT CONTROL UNIT)
A megszakítás kiszolgálásához szükséges legfontosabb hardver feladatokat végzi el egy Intel processzoros architektúrában:
- fogadja a megszakításkérő vezérlővonalakon (IRQ) a megszakítás-kérelmeket;
- vizsgálja, hogy az igényelt megszakítás nincs-e maszkolással letiltva,
- vizsgálja és értékeli a megszakítás prioritását;
- az INT (Interrupt) vezetéken közli a megszakítás kérést a processzorral;
- ha az IACK (Interrupt Acknowlegment) vezetéken a processzor visszaigazolja, hogy kész a kérés fogadására, akkor a megszakítás-vezérlő átadja (sínre teszi) a processzornak a megszakításhoz tartozó megszakításvektor-elem címét.

Melegindítás
= Szoftveres indítás
(WARM BOOT, WARM START)
Bekapcsolt számítógép újraindítása anélkül, hogy a főkapcsolót kikapcsolnánk.
A melegindítás a billentyűzetről kezdeményezhető, a Ctrl+Alt+Delete billentyűzetkombinációval. Ekkor a gép újraindul, viszont nagyon sok dolog nem törlődik (interrupt vektorok, egyes vírusok stb.), komolyabb lefagyás esetén nem célszerű alkalmazni.

Memory mapped addressing
L.: Közvetett I/O eszközcímzés

Memória
L.: Tár

Memória-konzisztencia (szuperskalár processzorok)
Párhuzamos utasítás feldolgozásnál a soros konzisztencia egyik összetevője, a memória-hozzáféréseknek az eredeti utasítássorrend szerinti végrehajtása. (Mivel szuperskalár processzorok párhuzamos utasítás feldolgozása esetében az egyes végrehajtó egységek az utasítások eredményeit az eredeti utasítássorrendtől eltérően is előállíthatják, az eredményadatokat átmenetileg tárolni kell, és a programutasításban előírt, végleges helyükre az eredeti utasítássorrendnek megfelelően kell beírni.)

Memóriabank
Átlapolt memóriacímzésnél a memória önállóan címezhető, írható és olvasható egysége.

Memóriacsip
A memória alapegységét realizáló integrált áramkör. Memóriakapacitását Mbit-ben adják meg.

Memóriafoglalat
Alaplapi részegység, amelybe a számítógép központi memóriájának moduljait illesztik.

Memóriamodul
(MEMORY MODULE)
Meghatározott, 2-hatvány darabszámú memóriacsipből összeállított memóriaegység, amelyet különálló sokérintkezős nyáklapra szerelnek, és az alaplap memóriafoglalatába kell behelyezni.

Merevlemez
L.: Merevlemezes tár

Merevlemez-gyorsítás
L.: Lemezgyorsítás

Merevlemezes tár
= Merevlemezes diszk
(HARD DISK, RIGID DISK)
Olyan mágneslemezes tár, amely mágneses réteggel borított kerámia- vagy alumíniumlemezből készül. A merevlemezes tár nagy tömegű adat tárolására, és az adatok közvetlen, viszonylag gyors elérésére alkalmas.

MESI protokoll
(MODIFIED, EXCLUSIVE, SHARED, INVALID PROTOCOL)
A főtár és a cachetárak azonosságát biztosító szabványeljárás.
Alkalmazása esetén a cachetárak blokkjainak lehetséges állapotai:
- módosított, amely esetben a cachetár blokkja a főtárblokkhoz képest módosítva lett, és most ez tartalmazza az aktuális adatokat;
- kizárólagos, ekkor a cacheblokk megegyezik a főtárblokkal, és ez a blokk más cacheben nem található meg;
- megosztott vagy közös, ekkor a cacheblokk a főtárral egyező, érvényes adatokat tartalmaz, de ez a blokk több cacheben is megtalálható;
- érvénytelen, amikor a cacheblokk már nem aktuális adatokat tartalmaz (például egy másik cacheben már módosították).

MFLOPS
(Millions of Floating Point Operations per Second)
A számítógépek lebegőpontos teljesítményét kifejező mutató, az időegység alatt végrehajtott lebegőpontos utasítások átlagos száma, azaz a millió lebegőpontos művelet/másodperc.

Midi torony
Álló számítógépház, a mini toronynál egy 5,25"-os periféria rekesszel nagyobb.

Midrange computer
L.: Közepes számítógép

Mikroprogram
(MICROPROGRAM)
A gépi utasítás elemi lépéseinek végrehajtását vezérlő program, amelyet általában egy csak olvasható tárban, a mikroprogramtárban tárolnak. Mikroprogramozott számítógépeknél az adott utasítás kódja alapján választódik ki a mikroprogramtárból az a mikroprogram, amely a vonatkozó utasítást megvalósítja.

Mikroprogram-vezérlőegység
= MCU
(MICROPROGRAM CONTROL UNIT)
Vertikális mikroprogramozásnál a mikroprogram lefutását vezérlő áramkörök összessége. A CISC processzorok vezérlőegységének része.

Mikroprogramtár
(MICROPROGRAM STOR(AG)E)
A mikroprogramozott műveleti vezérléshez szükséges mikroutasításokat tartalmazó tároló.

Mikroszámítógép
(MICROCOMPUTER)
Egy lapkából álló mikroprocesszorra épülő számítógép. Annak ellenére, hogy kisebb teljesítményű a miniszámítógépeknél és a nagyszámítógépeknél, a mikroszámítógép bonyolult feladatok megoldására alkalmas hatékony eszközzé fejlődött.

Mikroutasítás-számláló
A vertikális mikroprogramozásnál a mikroutasítások soros végrehajtásához szükséges regiszter, amely a következő végrehajtandó mikroutasítás címét tartalmazza.

MIMD architektúrájú számítógép
(MULTIPLE INSTRUCTION STREAM MULTIPLE DATA STREAM)
Olyan számítógép, amely több utasításfolyammal több adatfolyamatot dolgoz fel. Ebbe a kategóriába tartoznak a multiprocesszoros számítógépek (több vezérlőegységgel) és a nem soros utasítás-végrehajtás elvén működő számítógépek (adatvezérelt számítógépek, neuronális hálók).

Mip-mapping
A 3D grafikában alkalmazott eljárás, amelyet a korszerű monitorvezérlő kártyák hardverében is realizálnak. Alkalmazásánál egy textúrát több különböző felbontásban is letárolnak. Ha a nézőpont közeledik egy textúrázott objektumhoz, akkor a pixelesedés kizárása érdekében egyre finomabb felbontású változatát feszítjük fel a textúrának az objektum felszínére. (Minél közelebb van egy objektum, annál részletesebb a textúra, a távolabbi tárgyak pedig elmosódottabbak.)

MISD architektúrájú számítógép
(MULTIPLE INSTRUCTION STREAM SINGLE DATA STREAM)
Olyan számítógép, amely több utasításfolyammal egyetlen adatfolyamot dolgoz fel.
Egyes szakértők ide sorolják a pipeline (futószalag) szervezésű processzorokat, illetve a hibatűrő architektúrákat. (Utóbbiak többszörösen végzik el a műveleteket azonos adatokon, és az eredményt hibavédelmi célból összehasonlítják.)

MISS javítási idő
A cache teljesítményének egyik legfontosabb mérőszáma.
Meghatározza, hogy egy adat átlagosan mennyi idő alatt adható át a processzornak, ha az adatot tartalmazó blokk nem található meg a cacheben. Értéke: a hit/miss meghatározásának ideje + adatblokk kiolvasás a főtárból + adat átadási ideje a processzornak.

MISS-RATE
Az adatoknak a cacheben történő visszakeresése során a tévesztések (miss) százalékos aránya.

MMX
(Multimedia Extension)
Az 1997. elején az Intel által bevezetett multimédiás utasításkészlet-kiegészítés, amelyet minden azóta megjelent Intel vagy azzal kompatibilis processzor is alkalmaz.

MMX processzor
A multimédiás képfeldolgozást gyorsító utasításkészlettel rendelkező processzor, amely képes az ún. MMX adattípusok feldolgozására vektorszámítógépként (SIMD).

MODEM
(MOdulator/DEModulator)
= Modulátor/demodulátor
Olyan eszköz, amely egy (digitális) bitsorozatot analóg átviteli csatornán történő átvitelre alkalmas analóg jellé alakít át (modulál), illetve a vett analóg jeleket (digitális) bitsorozattá alakítja vissza (demodulál).

Monitor (megjelenítő)
= Megjelenítő
(MONITOR)
Személyi számítógépekhez alkalmazható katódsugárcsöves eszköz, amely az adatok vizuális megjelenítésére szolgál.

Monitorvezérlő kártya
A monitorok meghajtásához szükséges áramkörök nagy részét tartalmazó illesztőkártya. A kártyán található többek között egy grafikus memória, amely a képernyőn megjelenő képpontok kódjait tartalmazza, és egy céláramkör, amely digitális-analóg konverzióval a monitor elektronágyúinak a vezérlését látja el.

MOPS
(Million Operation per Second)

Multimédia
Hang, grafika, animáció és mozgókép együttes alkalmazása. A weben a multimédia a hipermédia része, amely az előzőleg említett elemeket még a hiperszöveggel is kombinálja.

Multimédiás művelet
= MMX utasítás
A multimédiás képfeldolgozáshoz szükséges (SIMD) programutasítás, amely MMX adattípusokat dolgoz fel.

Multiplexált cím- és adatátvitel
L.: Multiplexált tranzakció (adatátvitel)

Multiplexált tranzakció (adatátvitel)
(MULTIPLEXED TRANSACTION)
Az adatátvitelnek az a módja, amikor a címek és adatok váltakozva, egymás után ugyanazon a vezetékeken keresztül kerülnek átvitelre.

Multiplexed transaction
L.: Multiplexált tranzakció (adatátvitel)

Működési felügyelet
(HARDWARE MONITORING)
Biztosítja az alaplap működésének programmal történő automatikus és folyamatos ellenőrzését. Jelzi a felhasználó számára a hardver egyes meghibásodásait (például túlmelegedés).

Műveleti utasítások
Az utasításkészletnek azok az utasítástípusai, amelyekkel aritmetikai, logikai, bitorientált és multimédiás műveletek hajthatók végre.
Csoportjai:
- aritmetikai utasítások (ADD, SUB, MUL, DIV stb.),
- logikai utasítások (AND, OR, XOR stb.),
- bitléptető/forgató utasítások (SLL, SRL stb.),
- bitműveletek, karakterlánc (string) műveletek (CMPB stb.),
- multimédiás és 3D grafikus műveletek (PADD, PADDS stb.).

Műveleti vezérlés
A gépi utasítások elemi lépéseinek végrehajtása során a számítógép összes, a műveletvégrehajtáshoz szükséges hardver részegységének a gépi utasítás alapján történő összehangolt irányítása.

Műveletvégző társprocesszor
Önálló működésre alkalmas processzor, amellyel az architektúrát a processzor tehermentesítése érdekében bővítjük. Utasítások, parancsok küldésével "felprogramozható", ezután teljes önállósággal vezérli az egyes részfeladatok végrehajtását. Általában célfeladatokra alkalmazzák (például lebegőpontos társprocesszor).

N                                                                                        fel

Nagyszámítógép
= Host (hálózatokban)
(MAINFRAME)
A számítógépek teljesítmény szerinti osztályozásának egyik kategóriája.
Jellemzői:
- nagy műveleti sebesség,
- nagy tárolókapacitás,
- speciális működési feltételek (kondicionálás, pormentesség stb.),
- nagy megbízhatóságú működés (pl. 24 órás folyamatos, leállás nélküli üzem).
Felhasználásukra példák: nagy szervezetek nagy megbízhatóságú rendszerei (katonaság, rendőrség, bankok); nagytömegű adatot feldolgozó adatbázisszerverek; médiaszerverek; bonyolult jelenségek szimulációja (például időjárás-előrejelzés).

Nem felejtő tároló
L.: ROM

Nem maszkolható megszakítás
= NMI
(NON MASKABLE INTERRUPT)
A program futását átmenetileg felfüggesztő események két kategóriája közül az egyik.
Olyan esemény, amelynek megszakítási igénye nem tiltható le, és minden esetben ki kell szolgálni. (Például: súlyos hardver hibák.)

Nem strukturális gyorsítás
A számítógéprendszer architektúrák teljesítmény növelésének egyik alapvető módszere.
Formái:
- órajel növelése;
- a program optimalizált fordítása (ennek különösen a RISC processzoroknál van jelentősége).

Nem szám
Az IEEE 754-es lebegőpontos szabvány szerinti számábrázolási formátum. A mantissza tetszőleges nem 0 értékű szám, a karakterisztika minden bitje 1-es értékű.

NETPC
Hálózati munkaállomásként működtethető, egyszerűsített mikroszámítógép. A szokásos PC funkciók jelentős részét hálózati szolgáltatásokkal helyettesítik, így a NETPC hardver, szoftver architektúrája jelentősen leegyszerűsíthető, és ezáltal áruk a szokásos mikroszámítógépeknél lényegesen olcsóbb lehet. Alkalmazásuk feltétele a nagy átbocsátóképességű hálózat kiépítése.

Network adapter
L.: Hálózati csatoló

Neumann elvek
Az első számítógépek működésének és felépítésének Neumann János által megfogalmazott elvei:
- számítógép működését tárolt program vezérli;
- a vezérlés vezérlésáramlásos (control-flow);
- a gép belső tárolójában a program utasításai és a végrehajtásukhoz szükséges adatok egyaránt megtalálhatók (közös utasítás és adattárolás, a program felülírhatja magát);
- az aritmetikai és logikai műveletek (programutasítások) végrehajtását önálló részegység (ALU) végzi;
- az adatok és programok beolvasására és az eredmények megjelenítésére önálló egységek (perifériák) szolgálnak.

Neurális hálózat
= Sejtautamaták, mesterséges intelligenciahálózat, tudásalapú architektúra
Az emberi ideghálózat működésének modellezésén alapuló számítógépek. Lényegük a neuronok (sejtek) közötti kapcsolat, amelyet az úgynevezett szinaptikus súlyokkal lehet vezérelni.
Az emberhez hasonlóan taníthatóak, képesek nagyfokú általánosításra (absztrakcióra), és asszociációra.
Alkalmazásuk az alakfelismerés, képfeldolgozás, hangfelismerés stb. felhasználási területeken már a gyakorlatban is megkezdődött.

NI-CAD akkumlátor
A gombelemek használata előtt ez a lítium-kadmium akkumlátor biztosította a CMOS óra áramellátását. Élettartama a műszaki leírások szerint egy év, gyakorlati tapasztalatok alapján háromévente volt tanácsos cserélni. A számítógép használata során töltődött az akkumlátor, kikapcsolása után a CMOS óra készenléti állapotba került, amelyhez az akku biztosította a tápfeszültséget.

NLX
(Now Low Extended)
Ipari szabvány a helytakarékos számítógép kisméretű alaplapjának fizikai felépítésére. Meghatározza az alaplap, a foglalatok méretét, a kártyahelyekbe helyezett kártyák magasságát az alaplapon.

NOP utasítás (pipeline)
(NO OPERATION)
Üres utasítás, végrehajtása nem változtat a számítógép állapotán.
A pipeline szervezése során a memóriautasítások végrehajtásához szükséges többlet-időigény és a hazardok miatti utasításvárakoztatás NOP utasítások beiktatásával oldható meg.

Notebook computer
L.: Noteszgép

Notepad
= PEN-PC, penbook
Olyan hordozható számítógép, amelyen sem billentyűzet, sem egér, sem trackball nem található. Külsejét tekintve egy jegyzettömbhöz hasonlít leginkább. Az adatbevitel és a számítógép vezérlése egy elektronikus tollal (pen) történik. Beviteli és megjelenítő felülete maga a monitor.

Noteszgép
(NOTEBOOK COMPUTER)
Kis hordozható számítógép. Alakja egy összecsukott füzethez hasonló, az egyik élén forgópántokkal. Sík LCD képernyőt és kis billentyűzetet tartalmaz.

Now Low Extended
L.: NLX

Numeric coprocessor
L.: Lebegőpontos processzor

 

N-utas csoport asszociatív cache
= Set associative cache
(N-WAY SET ASSOCIATIVE CACHE)
Olyan cachetároló, amely több, "n" sorból álló csoportokra van osztva, és az egy csoporthoz tartozó cachetárolórész önmagában teljesen asszociatív tárolóként működik.
Annak megállapítása, hogy egy cachebe írandó blokk melyik csoporthoz tartozik, a közvetlen leképezésű cachehez hasonlóan, a memóriacímből képzett index-szel kerül meghatározásra.

N-way set associative cache
L.: n-utas csoport asszociatív cache

 

Ny                                                                                        fel

Nyílt architektúra
L.: Nyílt rendszer

Nyílt rendszer
= Nyílt architektúra
Olyan rendszer, amelynek felépítését és működését nyilvános, szakmailag elfogadott szabványok határozzák meg.

Nyomkövetés
(DEBUG)
Általában tesztelési célból egy program olyan futtatása, amely során rendszeresen felfüggesztik a program működését, és például egyes tárolótartalmak kiírását követően folytatják csak a futtatást.

Nyomtató
(PRINTER)
Olyan kiviteli egység, amely nyomtatással papíron jeleníti meg az adatokat. Főbb fajtái a következők: mechanikus nyomtatók (mátrixnyomtató, margarétafejes nyomtató, sornyomtató) és nem mechanikus nyomtatók (hőnyomtató, tintasugaras nyomató, lézernyomtató).

O                                                                                        fel

Off chip cache
Második vagy harmadik szintű (L2, L3) cachetároló, amely a processzoron kívül helyezkedik el.

Offline
(OFF-LINE)
Számítástechnikai szóhasználatban az online ellentéte.
Olyan számítógépes rendszerhez tartozó berendezés, illetve az ilyen berendezés által végzett tevékenység jelzője, amelyet a számítógép nem vezérel közvetlenül, illetve amellyel nincs adatátviteli kapcsolatban.

Offline kapcsolat
L.: Offline

Olvasási jog (tárolóvédelem)
Egy taszk felhatalmazása arra, hogy egy szegmens vagy lap adatait olvassa.

On chip cache
L.: Elsőszintű cache

Online
(ONLINE)
Számítástechnikai szóhasználatban az offline ellentéte.
Olyan berendezés vagy az általa végzett tevékenység jelzője, amellyel a számítógép aktív adatátviteli vagy vezérlési kapcsolatban van.
Előfeltétele a közvetlen vonali kapcsolat. Például online adatbevitel csatlakoztatott terminálokon keresztül.

Online kapcsolat
L.: Online

Operandus hivatkozás
A gépi utasítás része, megadja a processzor számára, hogy hol található, illetve milyen adatokkal kell a műveletet végrehajtani.

Operatívtár
= Központi tár, főtár, műveleti tár, rendszermemória
(MAIN MEMORY/STORAGE/STORE, CENTRAL MEMORY/STORAGE, PRIMARE MEMORY/STORAGE/STORE, OPERATING MEMORY)
A programból közvetlenül címezhető, írható-olvasható (RAM) és csak olvasható (ROM) részekből álló tár. Tartalmazza a végrehajtás alatt álló programrészeket, az ezekhez szükséges adatokat és az operációs rendszer aktív részeit.

Operációs rendszer betöltése
= Indítás, boot, kezdeti betöltés, rendszerindítás
(BOOT)
A számítógép bekapcsolásakor vagy újraindításakor végbemenő folyamat. Amikor a számítógépet bekapcsolják (ún. hidegindítás) vagy újraindítják (ún. melegindítás), a BIOS beolvassa a Master Boot-ot, és elindítja a teljes operációs rendszer betöltését és elindítását végrehajtó programot.

Optikai lemez
= CD, kompakt diszk
(COMPACT CISC)
Optikai jelrögzítésen alapuló adathordozó.
8 vagy 12 cm átmérőjű műanyag korong, amelyen 650-1300 MB (DVD technikával 17 GB) adat tárolható. Készülhet csak olvasható (CD-ROM) illetve egyszer vagy többször írható változatban.

Ó                                                                                        fel

Órajel
= Időzítőjel
Clock pulse
Kristályoszcillátor által periodikusan kibocsátott impulzus, amely digitális áramkörök működését időzíti.

Órajelszorzó
L.: Órajel-sokszorozó

Órajel-generátor
Egy oszcillátoráramkör, amely a számítógép rendszerbuszának (FSB) órajelét előállítja.

Órajel-sokszorozó
= Órajelszorzó
A processzor egy áramköre, amelynek az alaplapi órajel processzoron belüli megtöbbszörözése a feladata.

P                                                                                        fel

P3
L.: Pentium III mikroprocesszor

P6 architektúra
Az Intel PentiumPro, Pentium II és III Risc maggal rendelkező processzorának közös architektúrája.

P6 processzorcsalád
A P6 architektúrájú maggal rendelkező processzorok együttes megnevezése.

Page
L.: Lap

Page Frame
L.: Lapkeret

Paging
L.: Lapozás

Palmtop
L.: Zsebszámítógép

Parallel port
L.: Párhuzamos port

Parancsértelmező
(COMMAND INTERPRETER)
Az operációs rendszernek parancsokat fogadó, és azokat végrehajtó része. A parancsértelmező végzi az alkalmazások betöltését, és biztosítja az alkalmazások közötti adatcserét. Emellett esetenként egyszerűbb rendszerfeladatokat is képes ellátni, például állományokat másolni és mozgatni, könyvtárlistákat kiírni.

Parancsregiszter
(COMMAND REGISTER)
Az I/O eszközvezérlőben található átmeneti tároló, amelybe a processzor (programutasítás) az I/O művelethez szükséges vezérlési (parancs) adatokat beírja.

Paritásbit
(PARITY BIT)
Számítógéprendszereken belül vagy azok között átvitt adatbitekből álló csoportok hibaellenőrzésére használt külön bit.

Parity bit
L.: Paritásbit

Párhuzamos buszfoglalási eljárás
A központosított buszarbitráció egyik módszere, amikor minden sínhasználatért folyamodó master eszköz önálló kérő ("request") és engedélyező ("grant") vezérlővonallal rendelkezik. A sínvezérlés prioritás szerint engedélyezi a sín igénybevételét, amelynek meghatározása különböző eljárások szerint történhet, például körbenjáró vagy LRU eljárással.

Párhuzamos port
= Nyomtató port, LPT
LINE PRINTER TERMINAL, PARALLEL PORT, PRINTER PORT, CENTRONICS PORT, LPT PORT
A perifériális egységek csatlakoztatására szolgáló interfészek egyik típusa. A párhuzamos port az átküldendő bájt bitjeit egyszerre, több adatvezetéken egy időben továbbítja. A párhuzamos portra legtöbbször a nyomtatót csatlakoztatjuk.

Párhuzamos utasítás dekódolás (szuperskalár processzorok)
A párhuzamosan működő végrehajtó egységek megfelelő számú utasítással való ellátása érdekében a szuperskalár működésnél egy időben több programutasítást is dekódolni kell.

PC
(Personal Computer)
L.: Személyi számítógép

PC100 SDRAM
(PC100 Synchrones Dynamic Random Access Memory)
100 MHz frekvencián működő rendszerbusz órajeléhez szinkronizált dinamikus RAM típus.

PC133 SDRAM
(PC133 Synchrones Dynamic Random Access Memory)
133 MHz frekvencián működő rendszerbusz órajeléhez szinkronizált dinamikus RAM típus.

PCI
L.: PCI busz

PCI 2.0
(Peripherial Component Interconnect Bus 2.1 version)
A PCI busz 2.0 verziójának specifikációja 1993-ben jelent meg.

PCI 2.1
(Peripherial Component Interconnect Bus 2.1 version)
A PCI busz 2.1 verziójának specifikációja 1995-ben jelent meg.

PCI 2.2
(Peripherial Component Interconnect Bus 2.2 version)
A PCI busz 2.2 verziójának specifikációja 1999-ben jelent meg.

PCI Bridge
A Front Side Bus-t és a PCI sínt összekapcsoló kommunikációs hardveregység, amely az alaplapi áramkörkészlet (chipset) része. Lehetővé teszi a PCI sínrendszer "processzorfüggetlen" alkalmazását, és két PCI egységnek a PCI Bridgen keresztüli adatcseréjét.

PCI busz
(Peripherial Component Interconnect Bus)
Az Intel cég által kifejlesztett 32 bites cím, 32 vagy 64 bites adat egyidejű átvitelére alkalmas I/O buszrendszer. A ma használatos PC-kben elterjedten alkalmazott ipari sínrendszer szabvány, amely szerint a processzor és a PCI busz között elhelyezett bridge lehetővé teszi, hogy a buszrendszer a konkrét processzortól és annak sebességétől függetlenül is működőképes legyen.

PCI busz kártyahelye
A ma használatos PC-kben elterjedten alkalmazott PCI sínrendszer szabvány szerint készített, az alaplapon található csatlakozóhely, amely vezérlő és adapter áramköri kártyák csatlakoztatására szolgál.

PCI hostbridge
L.: PCI Bridge

PCI SIG
(Special Interest Group)
A PCI sínszabványt gondozó szakmai szervezet megnevezésének rövidítése.

PCI sín
L.: PCI busz

PCI sín slot-ja
L.: PCI busz kártyahelye

PCI-ISA bridge
(Peripherial Component Interconnect Bus - Industry Standard Architecture bridge)
= Perifériás alkatrészeket összekötő helyi sín
Az ISA és a PCI sínrendszert összekötő bridge áramkörök összessége.

PCI-X
A PCI-X szabvány 1.0-ás verzióját a legnagyobb szervergyártók kezdeményezésére, a szélessávú összeköttetést igénylő interfészek (Gigabit Ethernet, üvegszálas összeköttetés, Ultra3SCSI) miatt 1999-ben dolgozták ki. Ennek továbbfejlesztett 2.0-s verzióját 2002 júniusában publikálták.
Maximális buszfrekvencia 133 MHz; adatátvitel ciklusonként 64 bit; Maximális adatátviteli sebesség 1048 Mbájt/sec.

Pentium 4 mikroprocesszor
= P4
Az Intel 2000 novemberében kihozott P7 architektúrájú processzora.
Fontosabb jellemzői:
- RISC mikroutasításokat tartalmazó L1 szintű utasításcache;
- Hiper pipeline: 20 lépéses futószalag;
- SSE2 utasításkészlet.

Pentium gépcsalád
Az Intel PentiumPro, Pentium MMX, Pentium II , III vagy 4 processzorára épülő számítógépek közös megnevezése.

Pentium II mikroprocesszor
= P2
A piacon 1997 májusában megjelent, MMX technológiát alkalmazó P6 architektúrájú processzor.
A CPU mag 7,5 millió tranzisztort tartalmaz.
Fajtái: Celeron, Deschutes, Xeon, Katmai.

Pentium III mikroprocesszor
= P3
Az Intel 1999-ben kihozott P6 architektúrájú processzora. Az Intel célja az utasításkészlet bővítése volt a 3D grafika igényei szerint. Az SSE (Streaming SIMD Extension) lebegőpontos utasításkészlet-bővítés új utasításai:
- 50 új SIMD utasítás a 3D grafikához;
- 12 új multimédiás utasítás;
- 8 új cachekezelő utasítás.
Az új utasításokat 8 db új 128 bites lebegőpontos regiszter támogatja.

Pentium mikroprocesszor
Az Intel cég első szuperskalár (azaz egy órajelciklus alatt több utasítás végrehajtására is képes) processzora, amely 1993-ban jelent meg. Első változatai 3,1 millió tranzisztort tartalmaztak, 60 MHz-es órajellel működtek. Adatbusza 64, címbusza 32 bites, 2 db 8 Kbájtos L1 cachetárolót tartalmaz.

Pentium MMX mikroprocesszor
Az Intel utolsó ötödik generációs processzora a Pentium MMX.
A legnagyobb eltérés a Pentium és a Pentium MMX között az MMX utasításkészlet-bővítés. Az olyan alkalmazások futtatása során, amelyek az új MMX utasításkészletet használják, nagy sebességkülönbséget tapasztalhatunk.

Pentium MMX processzor
L.: Pentium MMX mikroprocesszor

Periféria
= Periférikus egység
(PERIPHERAL, PERIPHERAL UNIT, PERIPHERAL EQUIPMENT)
A számítógépnek adatbevitelre illetve -kivitelre szolgáló egysége.

Perifériainterfész
L.: I/O interfész

Peripheral Component Interconnenct local bus
L.: PCI busz

Personal Computer
L.: Személyi számítógép

Pheripherial Component Interconnect bus
L.: PCI busz

PIO
L.: Programozott bevitel/kivitel

Pipelined burst üzemmód
Többszavas adatátviteli forma, amikor egy címfázist több adatfázis követ. Az első szó átvitelét követően a második, harmadik stb. szó címét automatikusan generálja íráskor az adatfogadó, olvasáskor az adatküldő eszköz.
A Pentium gépcsaládba tartozó processzorok multiplexált cím- és adatátvitelt megvalósító rendszerbuszának gyorsított átviteli módban (Burst-Modus) való működése. Ennek során a busz egy címküldést követően egy cacheadatsor méretű blokkot másol be az L1 cachebe, vagy ír vissza a memóriába vagy L2 cachebe.

Pipelining
= Csővonal feldolgozás, adatcsatornás feldolgozás, futószalag feldolgozás
Az utasításszinten párhuzamos működésű processzorok átlapolt utasítás-feldolgozását lehetővé tevő rendszertechnikai eljárás. Alapgondolata: mivel a gépi utasítások elemi lépései (előkészítés, dekódolás, operandusok címszámítása stb.) különböző hardver erőforrásokat igényelnek, ha egy utasítás egy elemi lépése végrehajtásra került, akkor az ehhez szükséges hardveregység felszabadult, és így ez igénybe vehető egy következő utasítás elemi lépésének végrehajtására.

Pixel
(Picture element)
Képpont, a raszteres kép elemi egysége.
L.: Rasztergrafikus rendszer

Platformfüggetlen
L.: Hordozható szoftver

Plug and Play
= PnP, csatlakoztasd és használd
Magyarra fordítva: csatlakoztasd és használd.
A számítógép-rendszer PnP képessége azt jelenti, hogy a működés közben csatlakoztatott I/O eszközöket a rendszer képes automatikusan felismerni, és ezt követően kezelni.
Az operációs rendszer és a PnP támogatására felkészített hardverelem egy közös nyelven kommunikál, az eszköz az operációs rendszer kérdéseire megfelelő válaszokat ad, azonosítja magát, és megadja a számára szükséges kiszolgáló rutinok adatait, illetve az operációs rendszer automatikusan kijelöli számára a megszakítást, a címtartományt, és telepíti a megfelelő fájlokat.

Plug and Play Association
Ez a szervezet gondozza a Plug and Play ipari szabványt. Az egyesületben található cégek 3Com, Compaq, IBM, Intel, Microsoft.

PnP
L.: Plug and Play

Polling (programozott I/O)
Az az eljárás, amikor az operációs rendszer periodikusan és ismétlődően lekérdezi az I/O egység állapotregiszterének bitjeit annak érdekében, hogy az eszköz I/O műveletre való alkalmasságát vagy az adatátvitel hibátlan lefutását megállapítsa.

Port
A számítógépnek az a része, amely a perifériális eszközökkel tart kapcsolatot. A portot a processzor egy vagy több címezhető tárolóhelynek látja, amelyeket az I/O eszközökkel való kommunikációban adatok küldésére vagy fogadására tud használni.

POST
(Power-On Self Test)
L.: Bekapcsolási önteszt program

Pozicionálási idő (mágneslemez)
Az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy a mágneslemez író/olvasó feje ráálljon a megcímzett sávra.

Preemption
Dinamikus buszhasználat esetén a lefoglalt busz felszabadításának egyik eljárása. Alkalmazása esetén ha egy magasabb prioritású master buszfoglalási igényt jelez, akkor ez a folyó busztranzakciót megszakítja.

Prefetching
Az egyik gyakori cachebe való blokkbemásolási eljárás. Jellemzője, hogy ha a főtárból be kell tölteni egy blokkot a cachebe, akkor automatikusan betöltésre kerül a főtár következő blokkja is. (Feltételezhető, hogy ha a processzornak szüksége volt egy blokk adataira, akkor nagy valószínűséggel szükség lesz a rákövetkező blokk adataira is.)

Prioritásos multiprogramozás
A multiprogramozott üzemmód egyik változata, amelynél a programfolyamatoknak prioritása van, és ennek megfelelő sorrendben kapják meg a számítógép erőforrásait (processzor, memória, I/O vezérlések).

Privilegizálási szint (tárolóvédelem)
Hierarchikus tárolóvédelmi rendszerben a taszkok jogosultságait meghatározó besorolás, amely minden egyes taszkhoz hozzárendelésre kerül.
Napjaink számítógépes rendszereiben minimálisan két privilegizálási szintet különböztetnek meg:
- egy magas jogosultsági szintet az operációs rendszerhez tartozó programok számára;
- egy alacsonyabb jogosultsági szintet a felhasználói programok számára.

Privilegizált utasítás
= Kitüntetett utasítás
(PRIVILEGED INSTRUCTION)
A processzor utasításkészletének azok a speciális utasításai, amelyeket a processzor csak az operációs rendszer privilegizálási szintjén futó taszkok esetén hajt végre.

Process control mode
L.: Folyamatvezérelt üzemmód

Processor-PCI Bridge
A PCI sínrendszer ipari szabványnál a processzor és a PCI busz közötti kapcsolatot biztosító áramkörök együttese. Lehetővé teszi, hogy a PCI buszrendszer a konkrét processzortól és annak sebességétől függetlenül is működőképes legyen.

Processzor
(PROCESSOR)
A számítógép műveletvégző egysége, amely utasításokat értelmez és hajt végre.

Processzor-konzisztencia (szuperskalár processzorok)
A soros konzisztencia egyik összetevője, amely a párhuzamos utasítás-végrehajtásnál a programutasítások eredeti sorrendben történő végrehajtását jelenti.

Processzorfoglalat
Alaplapon található részegység, amely a processzor csatlakoztatására szolgál. Minden processzorcsaládnak más és más foglalatra van szüksége, ezek fizikai mérete és a lábak száma eltérő. Az alaplapi processzorcsatlakozónak két alaptípusa alakult ki, az egyik foglalat a socket, míg a másik a slot nevet kapta.

Program compability
L.: Program-kompatibilitás

Program counter
L.: Utasításszámláló regiszter

Programlokalitás elve
A programok egy kis időintervallumban a címtérnek, a memóriának nagy valószínűséggel csak egy relatíve kis részét veszik igénybe.
Időbeli lokalitás: Ha egy adatra vagy egy utasításra hivatkozás történik, akkor nagy valószínűséggel rövid időn belül ez újra megtörténik (ciklus).
Helyi lokalitás: Ha egy adatra vagy egy utasításra hivatkozás történik, akkor nagy valószínűséggel ez a környezetében lévő címekre is megtörténik (soros utasítás- végrehajtás).

Programfolyamat
L.: Taszk

Programozott bevitel/kivitel
= Programozott I/O, PIO
(PROGRAMMED INPUT-OUTPUT))
Az I/O műveletek végrehajtásának egyik módszere, amikor az adatátvitelt az I/O eszköz és a főtár között egy program vezérli. A processzor az I/O művelet teljes ideje alatt foglalt.

Programozott I/O
L.: Programozott bevitel/kivitel
 

Programozott kivétel
A kivételek egyik típusa, amelyet az Intel és vele kompatibilis processzorok utasításkészletében meglevő INT és IRET utasítások eredményeznek.

Programvezérelt megszakítás
L.: Programozott bevitel/kivitel

Program-kompatibilitás
(PROGRAM COMPATIBILITY)
Két különböző számítógép akkor programkompatibilis, ha az egyikre írt programok a másikon minden változtatás nélkül futtathatóak.

PS/2
Billentyűzetek és egerek csatlakoztatására szolgáló port illetve csatlakozó típus.

Pufferelt közvetlen átírás
(BUFFERED WRITE THROUGH)
A cacheben megváltoztatott adatoknak főtárba való visszaírására alkalmazott közvetlen átírásnak a hatékonyságát javító módszer.
A processzor a cacheben megváltozott főtárbeli adatokat egy íráspufferbe írja be, és nem várja meg a főtár írásának a befejeződését.

Pufferregiszter
(BUFFER REGISTER)
Az adatok áramlási ütemének egyenetlenségeit, vagy az események időbeli előfordulásának különbségét egyenlíti ki abban az esetben, amikor az adatokat különböző sebességű hardveregységek között kell mozgatni.

R                                                                                        fel

RAID
(Redundant Array of Independent Discs)
Több merevlemezből álló lemeztömb, amelyen az adatok redundáns elhelyezése csökkenti a hozzáférési időt, és megnöveli a működés biztonságát (bizonyos mennyiségű adat megsérülése esetén a redundáns információ alapján az elveszett adatok visszanyerhetők).

RAM
(Random Access Memory)
Közvetlen elérésű írható-olvasható tár, tartalmát a számítógép kikapcsolásakor elveszti.

RAS
(Row Address Strobe)
= Sorcím kiválasztó impulzus
A multiplexált memóriacímzéshez szükséges vezérlőjel, amely jelzi a DRAM csipnek, hogy a megfelelő sorcím a címpufferbe elhelyezésre került.

Raster Image Processor
= RIP
L.: Grafikus processzor

Raszteres kép
L.: Rasztergrafika

Rasztergrafika
(RASTER GRAPHICS)
Raszteres, azaz képpontokból (pixelekből) álló képet generáló és feldolgozó számítógépes eljárások összessége.

RBS
(Return Stack Buffer)
A szubrutinból való visszatérési címeket kezelő gyorsítótár, amelyet a spekulatív elágazás-feldolgozáshoz használ a processzor.

Re Order Buffer
L.: Átrendező puffertár

Register banking
L.: Regiszterbank (regisztertárak)

Register blocking
L.: Blokktechnika (regisztertárak)

Register windowing
L.: Ablaktechnika (regisztertárak)

Regiszter (processzor)
A regiszterek a processzoron belüli adatok illetve utasítások átmeneti tárolására szolgáló, nagyon gyors és drága tárolók. Méretük napjainkban általában 32, 64, 80 vagy 128 bit.

Regiszterátnevezés (szuperskalár processzorok)
Szuperskalár architektúrájú processzoroknál a programutasításokban hivatkozott regiszterek közötti áladatfüggőségek megszüntetésének egyik módja.
Alkalmazása esetén az áladatfüggőséget okozó regisztert a fizikai regisztertár egy másik, nem használt regiszterével helyettesítik. Ez különösen akkor célszerű, ha a processzorba fizikailag beépített regiszterkészlet jóval nagyobb a programutasításokban használható regiszterkészletnél.
Az átnevezés folyamatának lépései:
- az utasítás kibocsátáskor a cél- és forrásregiszter átnevezése az átnevező puffertárral;
- a kiküldéskor a regiszter érvényességi bitek, azaz a függőségek ellenőrzése;
- a végrehajtás után az átnevező puffertár aktualizálása.

Regiszterbank (regisztertárak)
(REGISZTERBANKING)
Regisztertár típus, amelyben a regisztertömb fix méretű (azaz meghatározott kettő hatványának megfelelő darabszámú regiszterből álló), át nem lapolható részekre, bankokra van felosztva, amelyeket a felhasználói taszkokhoz rendelnek hozzá.

Regiszterkészlet
A processzorban található regiszterek összessége.

Regisztertár
Felhasználói programok (taszkok) által használható általános regiszterek összessége. Típusai: regiszterbank, ablaktechnika, blokktechnika.

Rekonfigurációs képesség
Egy számítógéprendszernek az a képessége, amellyel a meghibásodott hardveregységeket automatikusan, a folyamatos működés leállítása nélkül felismeri és izolálja, és ezek nélkül is képes tovább működni.

Release on request
Dinamikus buszhasználat esetén a lefoglalt busz felszabadításának egyik módszere.
A master annyi időre foglalja le a buszt (akkor is, ha adatot nem forgalmaz), amíg a buszt másik master nem igényli.

Release when done
Dinamikus buszhasználat esetén a lefoglalt busz felszabadításának egyik módszere.
A master egy tranzakcióra kapja meg a buszhasználat jogát, annak befejezése után felszabadítja a buszt.

Remote bach
A kötegelt feldolgozásnak az a speciális esete, amikor az adatkommunikációt távadat-feldolgozással valósítják meg.

Rendszerbusz
= Rendszersín
(SYSTEM BUS)
A processzort, a második szintű cachet és a rendszermemóriát összekötő busz.

Rendszerindítás
L.: Operációs rendszer betöltése

Rendszermag
= Supervisor, monitor, master control program
(KERNEL)
Az operációs rendszer központi része, amelynek feladata az erőforrások (processzor, memória stb.) elosztása és kezelése, a felhasználói folyamatok védelme és adminisztrálása.
A hardver és a felhasználói folyamatok között helyezkedik el, és a rendszermag önmaga is folyamatok sokasága. Ezek az ún. rendszerfolyamatok, amelyek a rendszer indításakor jönnek létre, és futásuk a rendszer leállításáig tart.

Rendszermemória
L.: Operatívtár

Rendszermenedzselő üzemmód
= SMM
(SYSTEM MANAGEMENT MODE)
A Pentium processzorcsalád energiatakarékos üzemmódja. Ebben az üzemmódban a processzor az operációs rendszertől és az alkalmazásoktól függetlenítve működik.

Rendszerobjektum (tárolóvédelem)
A számítógéprendszerben egy elkülöníthető egységként kezelt program- és/vagy adatállomány.
Védett üzemmódban a rendszerobjektumok a következők:
- program- és adatszegmensek
- lapok
- taszkok
- táblázatok (LDT, TSS stb.)
- kapuk.

Rendszerregiszter
A processzor regiszterkészletének a felhasználói programok által nem "látható", nem elérhető része. Például IR utasításregiszter.

Rendszersín
L.: Rendszerbusz

Renszermenedzselő üzemmód
= SMM
(SYSTEM MANAGEMENT MODE)
A rendszermenedzselő üzemmód független az operációs rendszertől és az alkalmazásoktól és egyben a processzor energiatakarékos működési módja.

REQ
(Request)
L.: Buszfoglalási kérelem

Request
L.: Buszfoglalási kérelem

Reset gomb
(RESET BUTTON)
A számítógépet az áram kikapcsolása nélkül újraindító kezelőszerv.

Return Stack Buffer
L.: RBS

RISC
(Reduced Instruction Set Computer)
L.: Csökkentett utasításkészletű számítógép

ROB
(Re Order Buffer)
L.: Átrendező puffertár

ROM
(Read Only Memory)
= Csak olvasható tár
Olyan tár, amelynek tartalma üzemszerű használatkor csak olvasható, tartalma a számítógép kikapcsolásakor is megőrződik. Leggyakrabban mikroprogramtárként és a BIOS tárolójaként alkalmazzák, tartalmát általában a gyártó írja be.

ROM-BIOS
(Read-Only Memory Basic Input/Output System)
= Csak olvasható memóriában tárolt alap beviteli-kiviteli rendszer
Csak olvasható memória, amely a huzamosabb időn keresztül megőrzendő alapvető eszközkezelő rendszerprogramokat tárolja.

Row Address Strobe
L.: RAS

RSB
(Return Stack Buffer)
= Visszatérési verem tároló
A Pentium processzorcsalád korszerűbb tagjainak a dinamikus elágazás előrejelzésre használt, a processzorba beépített egyik cachetárolója, amely a szubrutinból való visszatérési címeket tartalmazza.

RS-232-C port
Szabvány a soros porton keresztül történő soros adatátvitelre.
Részletesen meghatározza az adatátvitel mechanikai, villamos, funkcionális és eljárási szabályrendszerét.

RTC
(Real Time Clock)
L.: Valós idejű óra

S                                                                                        fel

S2MP
(Symmetric 2 Multiprocessors System)
Továbbfejlesztett SMP architektúra a multiprocesszoros számítógéprendszerekhez. A Silicon Graphics és a szuperszámítógépekre specializálódott leányvállalata, a Cray Research jelentette be ezt a multiprocesszoros architektúrát, amely jelentősen kibővíti a szimmetrikus multiprocesszoros (SMP) rendszerek skálázhatóságának eddigi határait.

Scan code
L.: Billentyűkód

Scoreboarding (pipelining)
A pipelining során fellépő regiszterütközések kezelésének egyik hardveres módszere.
Minden regiszterre bitek beállításával könyvelésre kerül, hogy a pipelineban van-e olyan utasítás, amely egy adott regiszterre hivatkozik. Ha egy további utasítás egy ilyen regiszterhez akar hozzáférni, akkor az késleltetésre (blokkolás, várakoztatás) kerül.

SCSI
(Small Computer System Interface)
= Kisszámítógépes rendszercsatoló
Speciális, nagy teljesítményű periféria interfész, és egyben szabvány (háttértárolók, szkenner, CD-ROM meghajtó stb.). A SCSI-sínre csatlakoztatott eszközöknek saját címük van.
Ahhoz, hogy használni tudjunk egy vagy több SCSI eszközt, szükségünk van egy kártyára, amely a PCI sínbe illesztve képes az eszközök kommunikációját vezérelni.
Ma már a klasszikus SCSI interfésznél gyorsabb, az Ultra SCSI, Wide SCSI, SCSI2 és SCSI3 névvel jelölt továbbfejlesztett változatait használják.

SDRAM
(Synchrones Dynamic Random Access Memory)
Szinkronizált dinamikus RAM. Nagy hozzáférési sebességét a processzor és a memória működésének időbeli összehangolásával érik el (a RAM a memória írási és olvasási műveleteit a processzor működését meghatározó órajelhez szinkronizálja).

Segment
L.: Szegmens

Serial communication
L.: Soros adatátvitel

Set associative cache
L.: n-utas csoport asszociatív cache

Setup program
Számítógép operációs rendszerének beállításait módosítani képes konfiguráló program, ill. új szoftver telepítését indító program megnevezése.

SIMD architektúrájú számítógép
(SINGLE INSTRUCTION STREAM MULTILE DATA STREAM)
Olyan számítógéprendszer típus, amely egyetlen utasításfolyammal többszörös adatfolyamot dolgoz fel. Ebbe a kategóriába olyan számítógépek tartoznak, amelyek több párhuzamos működésre képes műveletvégző egységet tartalmaznak, és így vektorműveleteket képesek végrehajtani gépi utasításszinten. Például Pentium III processzor 3D grafikus utasításai.

SIR
(Standard Infared)
L.: Infravörös port

SISD architektúrájú számítógép
(SINGLE INSTRUCTION STREAM SINGLE DATA STREAM)
Olyan számítógéprendszer, amely egyetlen utasításfolyammal egyetlen adatfolyamot dolgoz fel.
Például Neumann elvű gépek, PC-k.

Sín
L.: Busz

Sínarbitráció
L.: Buszarbitráció

Sínciklus
L.: Buszciklus

Sínfoglalási kérelem
L.: Buszfoglalási kérelem

Sínfoglalási kérelem engedélyezése
L.: Buszfoglalási kérelem engedélyezése

Sínprotokoll
L.: Buszprotokoll

Sínrendszer
L.: Busz

Sínvezérlés
L.: Buszarbiter

Slave
L.: Szolga

Slot
L.: Kártyahely

SMM
(System Management Mode)
L.: Renszermenedzselő üzemmód

SMP architektúrájú multiprocesszoros rendszer
L.: Szimmetrikus multiprocesszoros felépítés

Soft off
Az ATX-es számítógép olyan kikapcsolt állapota, amikor az alaplapnak csak néhány áramköre marad aktív állapotban. E helyzetben a bekapcsoló gomb mellett a modem, a hálózati kártya, a billentyűzet és az egér is képes újra elindítani a PC működését.

Soros adatátvitel
(SERIAL COMMUNICATION)
Egy csatornán folyó, egyszerre 1 bites, azaz bitsorozatokkal megvalósított adatátvitel számítógépek vagy számítógép és perifériás eszköz között.

Soros buszfoglalási eljárás
(DAISY-CHAIN)
A központosított buszarbitráció egyik módszere.
Jellemzője, hogy a mastereknek egy közös "request" és egy felfűzött (daisy-chain) "grant" vezérlővonala van.
Az eszközök sorba vannak kötve, és sorrendjük határozza meg, hogy mikor kaphatnak jogosultságot a sín használatára. A sínvezérlőhöz közelebbi master prioritása magasabb.

Soros hozzáférésű tár
= Szekvenciális hozzáférésű tár
(SEQUENTIAL ACCESS)
Olyan tároló, amelyből egy adatot csak a tárolóban lévő adatok egyenkénti végigolvasásával lehet kikeresni.
Szekvenciális hozzáférésű tár olvasását csak az adatállomány elején lehet elkezdeni, és addig kell folyatni, amíg a keresett adat sorra nem kerül. A szekvenciális adattárolás előfeltétele az adatok sorba rendezhetősége egy egyértelmű azonosító szerint.

Soros konzisztencia (szuperskalár processzorok)
Párhuzamos utasítás-végrehajtásnál a processzor-konzisztencia és memória-konzisztencia együttese, biztosításának legfontosabb eszköze az átrendező puffertár (ROB).

Soros port
= Soros interfész, aszinkron port, Serial port, COM port
A perifériális egységek csatlakoztatására szolgáló interfészek egyik típusa. Legfontosabb tulajdonsága a soros adatátvitel, azaz egy bájt bitjei időben egymás után haladnak át az adatvezetéken. A soros portra legtöbbször az egeret csatlakoztatjuk, de modem is rákapcsolható, illetve két számítógépet is összeköthetünk segítségével.
A soros interfész szabványa a V24 vagy a RS-232-C.

Sound Blaster kompatibilis hangkártya
A Creative Labs által gyártott Sound Blaster (az első jó minőségű, márkás) hangkártyával kompatibilis hangkártya, amely a PC-s világban elterjedt összes operációs rendszer alatt működőképes.

SPEC Benchmark
Alkalmazási céltól függő tesztprogramkészlet, amely felhasználási területenként (például játékprogram, grafika, kvantummechanika) állít elő a számítógéprendszer teljesítményét jellemző mutatót.

Spekulatív elágazás-feldolgozás
Eljárás, amelynek segítségével a processzor a pipelining zavartalan működése érdekében megkísérli az ugró utasítások várható irányát, kimenetét megjósolni.
Az elágazás becslés módszere lehet:
- rögzített (egykimenetelű): a becslés mindig azonos (elágazik vagy nem)
- valódi (kétkimenetelű): statikus esetben a fordítóprogram a tárgykód elemzése alapján, vagy dinamikus esetben a program futása során a processzor az egyes elágazások megvalósulásának statisztikája alapján "jósolja meg" az elágazást.

SRAM
= Statikus RAM
(STATIC RANDOM ACCESS MEMORY)
A félvezető memória (RAM) egy fajtája, működési elve a billenőkör (flip-flop) logikáján alapszik. Addig megőrzi az információt, amíg az eszköz működtetéséhez az áramellátás biztosított. Az SRAM-ot általában a gyorsítótárakban használják

SSE
(Streaming SIMD Extension)
Az Intel által kifejlesztett, 1999 márciusában bevezetett lebegőpontos SIMD utasításkészlet-bővítés a 3D vektorgrafikus feldolgozások hatékonyabb végrehajtásához.

Stand by
Az energiatakarékos működésű PC készenléti állapota, amelyben a PC nagy energiafogyasztó részegységei kikapcsolásra kerülnek anélkül, hogy a rendszermemória tartalma elveszne. Emiatt a számítógépet az ismételt használat előtt nem kell újraindítani. Ebben az üzemmódban kikapcsol a monitor, leáll a merevlemezek motorja, csökken az órajel, leállnak a ventillátorok (a tápegység kivételével).

Static RAM
L.: SRAM

Statikus RAM
L.: SRAM

Strukturális gyorsítás
A számítógéprendszer teljesítményének növelése az architektúra, az adat és utasításfolyamatok hatékonyabb megszervezésével. Egyik alapvető módszere a párhuzamosítás.
Párhuzamosítás a CPU-n belül:
- vektorszámítógépek;
- pipeline feldolgozás;
- szuperskalár processzorok.
Párhuzamosítás a CPU-n kívül:
- társprocesszorok;
- multiprocesszoros architektúrák (több "hagyományos" CPU-val és ALU-val).
Nem hagyományos elven működő számítógépek.
- neuronális hálók.

Synchronization
L.: Szinkronizálás (számítógép-részegységek)

System bus
L.: Rendszersín

System Management Mode
L.: Rendszermenedzselő üzemmód

Sz                                                                                        fel

Számítógépház
= Ház
Az alaplap és az egyes kártyák és perifériák egy közös fémdobozban kerülnek elhelyezésre, ezt nevezzük számítógépháznak. Többféle típusa létezik, a legelterjedtebb a baby és a mini torony.

Számítógép-generáció
(COMPUTER GENERATION)
A számítógép-rendszerek fejlődését jellemző nagyobb időszak. Az egyes számítógép-generációkat egymástól az alkalmazott alapáramkörök típusa és a műveleti sebesség nagyságrendje szerint különböztetjük meg.

Számítógép-rendszer architektúra
A számítógép funkcionális felépítése, a részegységek kommunikációs kapcsolatai, valamint a rendszer specifikációjának együttese.
Ennek megfelelően egy számítógép architektúrát a részegységek és funkcióik, valamint ezek kapcsolatát meghatározó interfészprotokollok együttes leírásával jellemezhetünk.
Az újabb definíciók az architektúra fogalmát egy magasabb absztrakciós szintre terjesztik ki, amely az operációs rendszert is magába foglalja.

Számítógép-rendszerek közötti busz
(INTERSYSTEM BUS)
Számítógéprendszereket összekötő külső sínrendszer.

Szegmens
(SEGMENT)
Ha a virtuális tár olyan logikai blokkokból áll, amelyeknek mérete nem rögzített, akkor ezeket a blokkokat szegmenseknek nevezzük. A szegmensek átlapolódóan is megadhatók, azaz ugyanaz az adat két különböző szegmensen belül is megcímezhető.

Szegmenstáblázat
(SEGMENT TABLE)
A szegmenseket azonosító sorszámot és a betöltött szegmensek főtárbeli fizikai kezdőcímét tartalmazó memóriatáblázat.

Szegmentált lapozásos tárkezelés
Olyan virtuális tárkezelés, amely a szegmentáláson belül alkalmazza a lapozást, azaz a virtuális tár szegmensei lapokból épülnek fel.
Ezt használják védett üzemmódban az Intel és vele kompatibilis processzorok, amelyek szegmenscímzésen belüli kétszintű lapcímzést valósítanak meg.

Szegmentált virtuális tárkezelés
A virtuális tárkezelésnek az a formája, amikor a virtuális tár változó méretű blokkokból, azaz szegmensekből áll.
Ennek a tárkezelésnek az előnye a rugalmasság (a változtatható blokkméretek miatt), az osztott felhasználás lehetősége az átlapolódó szegmensekkel.
Hátránya, hogy a nagyméretű szegmensek cseréje ronthatja a hatékonyságot és a memória teljes körű kihasználtsága sem biztosított.

Szektor (lemez)
(DISC SECTOR)
Szektornak nevezzük a lemez legkisebb olvasható, írható fizikai adategységét.

Szekvenciális hozzáférésű eszköz
L.: Soros hozzáférésű tár

Szelektor (virtuális tárkezelés)
(SELECTOR)
Szegmens azonosítója (sorszáma a szegmenstáblázatban).

Személyi számítógép
(PERSONAL COMPUTER)
Személyi számítógépnek nevezzük azokat a mikroszámítógépeket, amelyek Intel vagy azzal kompatíbilis processzorcsaládra épülnek, és működésük lefelé kompatibilis az IBM-PC hardver és szoftver előírásaival.
Napjainkban személyi számítógép alatt olyan relatíve kisteljesítményű és viszonylag olcsó számítógépet értünk, amelyet nagy sorozatokban gyártanak; működésük valamilyen Intel vagy azzal kompatibilis processzorra épül; operációs rendszerként a DOS, Windows, Unix stb. különböző verzióinak használata jellemez.
A szabványos utasításkészlet miatt a személyi számítógépek szoftverellátottsága széleskörű, ebből fakadóan a legkülönbözőbb alkalmazási területeken - például ipari, mezőgazdasági, egészségügyi, oktatási, irodai, multimédia, hálózati munkaállomás stb. - megtalálhatók.

Szerver
= Kiszolgáló
(SERVER)
Feladatra orientált, szolgáltató számítógép, amely egy ügyfél-kiszolgáló alapú hálózatban egy konkrét funkciót valósít meg. Például állománykezelés, adatbáziskezelés, levelezés, kommunikációvezérlés, nyomtatás, weblapok kezelése stb.
A szerver számítógép a megfelelő szoftverrel több hálózati felhasználó egyidejű kiszolgálására képes.

Szélessávú összeköttetés
Az adatátvitel rádiófrekvenciás jelekkel, külön csatornákon való megoldása. A szélessávú összeköttetés állomásait koaxiális vagy optikai kábellel kötik össze, így adatot, hangot és képet egyszerre több, frekvenciájuk alapján megkülönböztetett csatornán keresztül vihet át. A szélessávú összeköttetés nagysebességű működésre alkalmas (több mint 20 megabit/másodperc), de drágább, mint az alapsávú, és nehezebb üzembe helyezni. A szélessávú összeköttetés a kábeltelevíziózásban használt technológiára épül.

Szimmetrikus multiprocesszoros felépítés
= SMP
(SIMMETRIC MULTIPROCESSORS SYSTEM)
Napjainkban általánosan elterjedt multiprocesszoros architektúra, amelyben azonos, sorozatban gyártott processzorokból épülnek fel a szuperszámítógépek.

Szinaptikus súly
A neurális hálózatokban a neuronok közötti kapcsolat vezérlésére szolgáló érték. Ha egy sejt több, más neurontól kap input értéket, akkor mindegyik input érték egy szinaptikus súllyal lesz megszorozva, és az így képződött szorzatokat adja össze a fogadó neuron. Ezt követően a sejt a kapott értéket egy átviteli függvény szerint áttranszformálja, és ennek eredménye lesz neuoronsejt outputja.
A tanulás során a neuronok közötti kapcsolat erőssége, vagyis a szinaptikus súly változik meg egy tanulási szabály alapján, azaz a sejthálózatban a memóriát lényegében a szinaptikus súlyok értékével modellezik.

Szinkron sínvezérlés
A sínrendszeren történő adatátvitel vezérlésének egyik formája. Az eseményeknek rögzített időpontjaik vannak, a sínen kommunikáló eszközök azonos órajellel ütemezettek, az adás-vétel mindig azonos sebességgel történik.
Előnye gyorsasága, hátránya viszont, hogy közös órajelet kell biztosítani az összes sínre kapcsolt eszköz számára.

Szinkron SRAM
= Szinkron sztatikus RAM
(SYNCRONES STATIC RAMDOM ACCESS MEMORY)
A sztatikus RAM egyik típusa. Olyan ütemezéssel szolgáltatja az adatokat, ahogy azt a processzor várja, azaz a memória működése a processzorhoz szinkronizált.

Szinkronizálás (számítógép-részegységek)
(SYNCHRONIZATION)
A számítógép részegységei működésének időbeli összehangolása. Ezt általában a gép órajele biztosítja.

Színkód (monitor)
A színárnyalatok kódolásához a piros, zöld, kék alapszínek intenzitását kifejező kódérték.
Napjainkban egy alapszín intenzitását 8 biten szokták kifejezni, így egy színárnyalat színkódja 3x8=24 bitből áll (True Color színek).

Színmélység
(COLOUR DEPTH)
Meghatározza a raszteres képpontok színének kódolásához felhasznált bitek számát.
Fontos adata a képernyőknek, szkennereknek, nyomtatóknak.
8 bites színmélység 256 színárnyalat kódolását jelenti, 16 bit 65.536-ot (HiColor) és 24 bit pedig 16,7 millió színárnyalat (TrueColor) kódolását teszi lehetővé.

Szoftveres lemezgyorsító tár
A főtár kijelölt része, amely a lemezről kiolvasott adatok átmeneti tárolására szolgál. Ennek kezelése általában az operációs rendszerhez tartozó szoftverrel történik (például DOS esetén SMART DRIVE).

Szolga
(SLAVE)
Egy olyan eszköz, amelynek működését egy másik eszköz vezérli. A kommunikációs kapcsolatban a passzív eszközök jelzője. A sínrendszeren megvalósuló adatátvitel során válaszol az adatátviteli igényekre és címekre; sínre teszi illetve fogadja az adatokat.

Szó
(WORD)
Olyan rögzített hosszúságú bitsorozat, amely a számítógépes feldolgozás szempontjából egységnek tekinthető. Számítógépekben az adattárolás és -átvitel igen gyakran szavanként történik. Napjaink jellemző szóhosszai: 8, 16, 32 és 64 bit.

Szórt eszközcímzés
A sínhez csatlakozó eszközök címzésének egyik módja. A master az összes slave megcímzését egyidejűleg (például inicializáláskor) végzi.

Sztatikus előrejelzés
A pipeliningban a feltételes vezérlésátadó programutasítások kezelésére alkalmazott spekulatív elágazás-feldolgozásnak egyik módszere.
Sztatikus becslésnél a fordítóprogram értékeli ki az ugrási feltételeket, meghatározza a legnagyobb valószínűséggel előforduló ugrási címeket, és ennek megfelelően szervezi a pipelinet.

Sztatikus memória
= SRAM
(STATIC RANDOM ACCESS MEMORY)
Az írható/olvasható RAM-ok típusa, amely az adatokat félvezető memóriában (flip-flop) tárolja. Ezek tartalma mindaddig fennmarad, amíg ezt újabb írással meg nem változtatjuk, vagy a tápfeszültség meg nem szűnik. Ez azt jelenti, hogy az SRAM-okat nem kell időközönként frissíteni, ciklusidejük lényegében megegyezik az elérési idővel.
Egy memóriacella helyigénye a dinamikus RAM-okhoz képest lényegesen nagyobb. Gyorsaságuk és magas áruk miatt az SRAM memóriát elsősorban a cachetárolókként használják.

Szuperskalár processzor
Olyan processzor, amely egy gépi ciklus alatt esetenként több utasítást is képes végrehajtani. Ez azáltal érhető el, hogy a processzor több, párhuzamos működésre képes végrehajtóegységet tartalmaz, és egyidejűleg több pipelinet működtet.

T                                                                                        fel

Target
L.: Céleszköz

Task
L.: Taszk

Taszk
= Feladat
(TASK)
Független folyamatként futtatott önálló alkalmazás vagy alprogram.

Taszk állapot szegmens
= TSS
(TASK STATE SEGMENT)
Az Intel és vele kompatibilis processzorok védett üzemmódjában taszkváltáskor az egyes taszkok legfontosabb adatai, paraméterei elmentését biztosító szegmens.
A hierarchikus privilegizálási szinteken alapuló védelmi rendszer része.

Taszkkapu
Az Intel és vele kompatibilis processzorok tárolóvédelmi rendszerének négy kaputípusa közül az egyik, amely a taszkváltásoknak a védelmi rendszer által ellenőrzött végrehajtását szolgálja. A vezérlésnek kapukon történő "áthaladása" során a privilegizálási szint (PL) mindig ellenőrzésre kerül.

Tápegység
(POWER SUPPLY)
Az elektromos hálózati váltóáramot (220 V) a számítógépek üzemeltetéséhez szükséges alacsony feszültségértékű egyenáramra transzformáló berendezés.

Tár
= Tároló, memória
(STORAGE, STORAGE DEVICE, STORE, MEMORY)
Minden olyan eszköz, amely adatokat őriz meg későbbi kiolvasás céljára. A tár az elektronikus berendezéseknek az a része, amelyben az adatok és a programok tárolása történik, általában elektromos, mágneses vagy optikai jelrögzítéssel.

Tárhierarchia
= Tárolóhierarchia
A számítógépes rendszerben található tárolók szervezésének elve.
A processzor közelében kis kapacitású, gyors elérésű, drága tárolókat alkalmaznak, és ahogy távolodunk a processzortól, a tárolók hozzáférési ideje, kapacitása nő, valamint az egységnyi adattárolás költsége csökken.
A tárhierarchiába tartoznak a regisztertárak, a cachetárak, a főtár, a háttértárolók és a tömegtárolók.

Tárkezelő-egység
= MMU
(MEMORY MANAGEMENT UNIT)
A virtuális címek fizikai címmé történő leképezését és a címzési hibák felismerését végző hardveregység.

Tárolóhierarchia
L.: Tárhierarchia

Tárolókapacitás
Egy tárolóban elhelyezhető adatok maximális mennyiségét kifejező érték. Leggyakoribb mértékegységei a bájt, kbájt, Mbájt.

Tárolókezelés
Alapfeladata, hogy biztosítsa a processzor műveletvégrehajtásához szükséges adatokat, összehangolva a tárolóhierarchia egyes szintjein lévő memóriaegységek működését.

Tárolóvédelem
L.: Tárvédelem

Társprocesszor
= Kooprocesszor
(COOPROCESSOR)
Rögzített, konkrét feladatra, önálló működésre alkalmas processzor, amely bővíti az architektúrát a processzor tehermentesítése érdekében. Utasítások, parancsok küldésével "felprogramozható", ezután teljes önállósággal végzi az egyes részfeladatok végrehajtását.

Tárvédelem
(MEMORY PROTECTION, STORAGE PROTECTION)
A taszkok által használt tárterületek védelmét biztosító eljárások összessége, amely kiküszöböli az illetéktelen tárolóhozzáférést illetve módosítást.

Teljesen asszociatív cache
(FULLY ASSOCIATIVE CACHE)
Olyan cachetártípus, amelyben az adat memóriacíméből képzett blokksorszám asszociatív módon kerül összehasonlításra a cacheben lévő blokkok címeivel. (Az összehasonlítás rendkívül gyorsan, minden sorra vonatkoztatva azonos időben történik meg.) Egy főtárbeli blokk a cache bármelyik sorába bemásolható, a blokk címe pedig bekerül a cachetoldalék részébe.
Ez a cachetípus nagyon gyors és egyúttal nagyon drága.

Textúra
Az objektumok felületére ráfeszített mintázat neve a számítógépes grafikában. Segítségével például különböző anyagból álló testek jeleníthetőek meg a képen (például márvány, fa textúra).

Timer áramkör
Számlálóáramkör. Az adatátvitel vezérléséhez történő felhasználás esetén feltötlésének megfelelő időtartam elteltét követően megszakítási kérelmet generál.

Tintasugaras nyomtató
(INK JET PRINTER)
Olyan lapnyomtató, amely a karaktereket és rajzokat tintacseppecskékből álló sugár kilövésével állítja elő.

TLB
(Translation Lookaside Buffer)
A leggyakrabban használt lapok lapcímfordításhoz szükséges adatait tartalmazó cachetár, amely a processzor és a cachetároló között helyezkedik el.

TLB hit
(Translation Lookaside Buffer hit)
Lapozásos virtuális tárkezelésnél az az eset, amikor a virtuális címnek megfelelő lap a főtárban van, és róla bejegyzés található a TLB-ben.

TLB miss
(Translation Lookaside Buffer miss)
Lapozásos virtuális tárkezelésnél az az eset, amikor a virtuális címnek megfelelő lapról nem található bejegyzés a TLB-ben.
Ez akkor fordul elő,
- ha a lap a főtárban van, de nincs bejegyzés a TLB-ben (ez a "tiszta" TLB miss);
- ha a lap nincs a főtárban, tehát laphiba keletkezett.

Toldalék (cache)
(TAG)
A cache sorának cím és vezérlési adatokat tartalmazó része.
Részei:
- címrész: főtárból bemásolt blokkra vonatkozó címinformációk;
- vezérlőrész: a cacheblokk adataira vonatkozó érvényességi információk bitenként kódolva.

Tömegtár
L.: Tömegtároló-egység

Tömegtároló-egység
= Tömegtár
(BULK STORAGE)
Nagy mennyiségű adat tárolására képes eszköz, (például mágnesszalag, ZIP-lemez, vagy optikai lemez) tároló egység.

Trace cache
A P4-es processzor RISC mikroutasításokat tartalmazó L1 cachetárolója.

Transaction
L.: Tranzakció

Transaction mode
L.: Tranzakció orientált üzemmód

Translation Lookaside Buffer
L.: TLB

Transport Mode (DMA I/O művelet)
Processzor és DMA között a buszhasználat megosztásának egyik módja.
A DMA-vezérlő addig használja a buszt , amíg a processzor nem végez memória-hozzáférést. Ez a buszhasználat megosztási mód a nagygépekre jellemző.

Transzputer
(TRANSPUTER)
Egyetlen csipen megvalósított RISC alapú processzor, amelyhez egy memóriamodul is tartozik. Rendelkezik egy DMA-vezérlővel, amely képessé teszi más transzputerekkel való kapcsolattartásra. Ezért megfelelő számú transzputer, "építőkocka" szerű összekapcsolásával igen nagy teljesítményre képes szuperszámítógépek építhetők fel. Ez az SMP architektúra első megvalósítása.

Tranzakció
(TRANSACTION)
Számítógépes rendszer egy olyan művelete, amely egy igényből és annak kiszolgálásából áll. Ilyen tranzakció például egy lekérdezés egy adatbázisból, vagy egy adatátvitel a számítógép I/O buszán.

Tranzakció orientált I/O
Az input/output igények egyik típusa, amely jellemzője a sok, kis változtatás nagy adathalmazokban (például bankautomaták, repülőgép helyfoglalás). A számítógéprendszer teljesítménye szempontjából a legfontosabb az időegység alatti hozzáférések száma.

Tranzakció orientált üzemmód
(TRANSACTION MODE)
Olyan dialógus üzemmód, amikor a felhasználók több munkahelyen, előre jól definiált és azonos jellegű feladatokat végeztetnek el a számítógéppel.

Trapkapu
Az Intel és vele kompatibilis processzorok tárolóvédelmi rendszerének négy kaputípusa közül az egyik, amely trap kivételek ellenőrzött kezelésére szolgál. A vezérlésnek a kapun történő "áthaladása" során a privilegizálási szint (PL) mindig ellenőrzésre kerül.

TSS
L.: Taszk állapot szegmens

Tudásalapú architektúra
L.: Neurális hálózat

Tudásalapú hálózat
L.: Neurális hálózat

U                                                                                        fel

UART
(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
A számítógép és a perifériális egységek között az aszinkron soros adatátvitelhez szükséges áramkörök, amelyek fő feladata a soros-párhuzamos illetve párhuzamos-soros átalakítás.

UDMA
L.: UltraDMA

UltraDMA
= UDMA
Napjainkban kifejlesztett adatátviteli protokoll az IDE szabvány szerint működő mágneslemezegységek számára, amely a közvetlen tárhozzáférésen (DMA = Direct Memory Access) alapul. Az UltraDMA javítja az ATA/IDE eszközök átviteli sebességet, és megnöveli az adatátvitel integritását.

Universal Serial Bus
L.: Általános soros sín

USB
(Universal Serial Bus)
L.: Általános soros sín

Utasítás
= Parancs
(COMMAND, STATEMENT, INSTRUCTION, ORDER)
- Programnyelv olyan értelmezhető eleme, amely műveletek leírására vagy kijelölésére alkalmas, és e nyelven belül rendszerint önálló egységet képez.
- A számítógép vagy valamely részegysége számára azonnali vagy közvetlen végrehajtást megfogalmazó előírás, amely esetlegesen tartalmazza a végrehajtás körülményeit részletező paramétereket vagy opciókat.

Utasítás-átrendezés
A pipelining során fellépő problémák kezelésének egyik módszere.
Alkalmazásakor a fordítóprogram (ha ez lehetséges) a program tartalmi megváltoztatása nélkül átrendezi az utasítássorrendet, és a memóriautasítások és hazardok kezelése miatti várakozási időket hasznos utasításokkal tölti ki.

Utasítás-dekódolás
A gépi kódú utasítás-végrehajtás elemi lépései közül az egyik. A műveleti kód és az utasításszerkezet értelmezését, az utasításban lévő operandusok fizikai címének kiszámítását hajtja végre ebben a lépésben a processzor.

Utasítás-előkészítés
= Utasításlehívás
(INSTRUCTION FETCH)
Az utasítás-végrehajtás első elemi lépése. Ebben a fázisban a processzor az utasításszámláló (PC) tartalma alapján kikeresi a főtárból a programutasítást, és átviszi a vezérlőegység utasításregiszterébe (IR).

Utasításcache
A RISC processzorokban az utasítások az elődekódoló egységen haladás után, ahol az hozzátesz néhány, a dekódolást segítő bitet (az utasítás hosszát) az utasításokhoz, egy igen nagy méretű utasításcachebe kerülnek.
Az AMD K6 utasításcachee 32 Kbyte (+elődekódoló bitek!), az Intel P55C-nek (Pentium MMX) és a Pentium II-nek (Pentium ProMMX) csak feleekkora utasításcachee van, a P54C-é (Pentium Classic) pedig csak alig 8Kbyte.

Utasítás-regiszter
(INSTRUCTION REGISTER)
A végrehajtás alatt álló programutasítást tároló regiszter.

Utasítás-számláló regiszter
(PROGRAM COUNTER, INSTRUCTION POINTER)
A program futása során a legközelebb végrehajtandó utasítás memóriabeli címét (helyét) tartalmazó regiszter.

Utasítás-szerkezet
(INSTRUCTION STRUCTURE)
Az elemi szintű (gépi kódú), a processzor által közvetlenül értelmezhető utasítások felépítése. Ez határozza meg a processzor számára, hogy a gépi utasításokban szereplő bináris értékeket, azaz az utasítás egyes részeit hogyan értelmezze.
Három részből áll (Intel és vele kompatibilis processzorok):
- műveleti kód (opcod), amely meghatározza a processzor számára, hogy milyen műveletet kell végrehajtania;
- operandus hivatkozások (címek), amelyek megadják a processzor számára, hogy hol találhatók azok az adatok, amelyekkel a műveletet végre kell hajtani;
- kiegészítő, módosító rész, amely olyan kiegészítő információkat tartalmaz a processzor számára, amelyek a műveleti jelrész, illetve az operandus hivatkozások teljes körű (pontos) értelmezéséhez szükségesek.

Utasításszinten párhuzamos működésű processzor
= ILP processzor
(INSTRUCTION LEVEL PARALLEL PROCESSOR)
A pipeline utasítás-feldolgozást alkalmazó processzorok gyűjtőfogalma.

Utasításszinten párhuzamos végrehajtás
A pipelining utasítás-végrehajtás jellemzője. Előfeltétele, hogy a gépi utasítás elemi lépéseinek feldolgozását autonóm és párhuzamosan működtethető hardver alrendszerek hajtsák végre.

Utasítástípus
(INSTRUCTION TYPE)
Funkcionális osztályozás szerint az utasításkészletben megtalálható utasítások egy csoportja. A következő főbb utasítástípusokat különböztetjük meg:
- adatátviteli, adatmozgató utasítások;
- műveletvégrehajtó utasítások;
- vezérlő utasítások.

Ü                                                                                        fel

Ügyfél-kiszolgáló modell
L.: Kliens-szerver architektúra

Üvegszálas összeköttetés
Számítógépes hálózatokban a fizikai kapcsolat megvalósításának egyik eszköze.
Az üvegszál átlátszó anyagból készült vékony szálköteg, amely szaggatott fényjelekkel adatok átvitelére használható. Az üvegszál egyik végén bevezetett fénysugár a szálon belül marad terjedése során, mindig visszaverődve annak belső felületéről.

V                                                                                        fel

Valós idejű óra
= RTC
(REAL TIME CLOCK)
A CMOS-ban tárolt időpont és dátum értékét előállító óraáramkör. Ütemezését egy kvarckristály biztosítja.

Valós üzemmód
Az Intel és vele kompatibilis processzorok egyik üzemmódja, amelyben kompatibilitási okokból a processzor 8086-os emulációval működik, azaz azt "hazudja" a felhasználói programnak, hogy a program 8086-os processzoron fut (például 32 bites regisztereknek csak az alsó 8 bitjét engedi használni, az utasításkészlet is ennek megfelelően csökkentett).

Várakoztatás (szuperskalár processzorok)
Az adat- és vezérlésfüggőségeket okozó utasításoknak a végrehajtó egység előtt történő pufferelése.

Vektorgrafikus modelltér
= 3D modelltér
A vektorgrafika modelltere a két- vagy háromdimenziós euklideszi tér. A vektorgrafikában a grafikus objektumokat egy "végtelen" két- vagy háromdimenziós lebegőpontos koordináta-rendszerben ábrázoljuk, kezelésük matematikai eszköze a vektoralgebra.

Vektoros megszakítási eljárás
(AUTOVECTOR INTERRUPT)
A hardveres megszakítás-kezelés egyik formája. A megszakítás-vezérlő egy sorszámot ad át a processzornak, amely a memóriában lévő vektortáblázatban kijelöli a kiszolgáló rutin kezdőcímét.

Vektorszámítógép
(VECTOR COMPUTER)
SIMD (egyszeres utasításfolyam, többszörös adatfolyam) architektúrájú számítógép, amely a tudományos-műszaki számítások, szimuláció, 3D grafika stb. területeken gyakran szükséges vektor és mátrix műveleteket gépi utasításszinten hajtja végre.

Vertikális mikroprogramozás
(VERTICAL MICROPROGRAMMING)
A mikroprogramozásnak az az esete, amikor a mikroprogram mikroutasítások sorozataként kerül végrehajtásra. Ehhez a processzor mikroprogram vezérlőegységet, mikroprogramtárat és mikroutasítás számláló regisztert is tartalmaz, és a mikroutasítások műveleti részét a gépi kódú utasításokhoz hasonlóan dekódolni kell.

Vertikális mikroutasítás
(VERTICAL MICROINSTRUCTION)
A vertikális mikroprogram egy utasítása, amely a következő mikroutasításnak a mikroprogramtárra hivatkozó címét és műveleti részt tartalmazza. Jellemzője hogy rövid és dekódolni kell.

VESA busz
(Video Electronics Standards Association Bus)
A mintegy 120, főleg távol-keleti gyártót tömörítő VESA bizottság által kidolgozott 32 bites busz szabvány. A VESA busz saját vezérlőegységgel rendelkezik, órajel sebességű (33 MHz) aszinkron kapcsolatot biztosít 32 bites adatátvitellel.
Pentiumoktól kezdve kiszorul a piacról.

Veszélyhelyzet
L.: Adatütközés

Vezérlésáramlásos vezérlés
(CONTROL FLOW)
A Neumann elvek alapján működő számítógép vezérlésének alapelve, amely szerint a program az utasításokat egymás után, sorban hajtja végre, ettől eltérés csak egy állapotjelző tartalma alapján lehetséges. Ehhez a processzor önálló részegységként vezérlőegységet és utasításszámláló regisztert tartalmaz.

Vezérlésfüggőség (szuperskalár processzorok)
A pipelineba a végrehajtó egységekhez kibocsátandó utasítások függése attól, hogy egy feltételes vezérlésátadó utasításnál a feltétel kiértékelése után a program hogyan fog elágazni.

Vezérlési mező
A vezérlési pontok beállításához szükséges adatokat bitsorozatként tartalmazó tárlóterület.

Vezérlési pont
A műveleti vezérlés során az adatútvonalak lépésenkénti nyitására és zárására szolgáló kapcsolási helyek.

Vezérlőáramkör-készlet
L.: Csipkészlet

Vezérlőcsip
L.: Csipkészlet

Vezérlőegység (processzor)
= CU
(CONTROL UNIT)
Funkcionális egység, amely gondoskodik az utasítások lehívásáról, értelmezéséről és végrehajtásáról. Ennek érdekében előállítja a vezérlőjeleket, amelyek a regiszterek kikapuzását/bekapuzását, az ALU működését és az adatforgalmat irányítják, és előállítja a rendszer működéséhez szükséges állapotinformációt.
A vezérlőegység koordinálja a számítógép valamennyi funkcionális egységének a működését úgy, hogy az események a programnak megfelelő helyes sorrendben és időben következzenek be.

Vezérlőjel
(CONTROL SIGNAL)
Belső vagy külső egységek műveleteit vagy kommunikációs protokollok lefutását irányító elektronikus jel.

Vezérlőkártya
I/O eszköz csatlakoztatását és vezérlését végző bővítőkártya.

Védett üzemmód
(PROTECTED MODE)
Az Intel és vele kompatibilis processzorcsalád multitasking, 32 bites üzemmódja, amelyben a tárolóvédelmi rendszer teljes körűen működik.
Ekkor kihasználhatók a 32 bites architektúra összes lehetőségei, ezért a teljesítmény ekkor a legnagyobb.

Védett valós üzemmód
Az Intel és vele kompatibilis processzorok egyik üzemmódja, amelyben a processzor az i8086-os processzort egy taszkban emulálja. (Azaz például a DOS egy WINDOWS alkalmazásként indul el egy ablakban.)

Végrehajtási jog
Egy taszk jogosultsága egy kódszegmens futtatására.

Végtelen szám
Az IEEE 754-es lebegőpontos számábrázolási szabvány adatformátuma. Ekkor a mantissza 0 értékű, a karakterisztika minden bitje 1-es (mínusz végtelennél az előjelbit 1, plusz végtelennél pedig 0).

VHDL
L.: Hardverleíró nyelv

Video Random Access Memory
L.: VRAM

Video Read-Only Memory
L.: Video-ROM

Video ROM-BIOS
A monitorvezérlő kártyán található csak olvasható tár, amely az adott kártya speciális hardver tulajdonságainak megfelelő BIOS-rutinokat tartalmazza.

Videokártya
L.: Monitorvezérlő kártya

Video-BIOS
L.: Video ROM-BIOS

Video-ROM
= VROM
(VIDEO READ-ONLY MEMORY)
A grafikus kártyán található ROM tár.

Virtuális cím leképezése fizikai címmé
Az utasítás-végrehajtás során a virtuális címnek megfelelő fizikai főtár cím meghatározása.
Ehhez két dolog szükséges:
- a virtuális tár blokkjainak háttértároló címét, a fizikai memóriába bemásolt blokkok sorszámát és fizikai kezdőcímét megfelelő táblázatokban nyilván kell tartani;
- egy olyan program vagy hardveregység (Memory Management Unit), amely a memóriába bekerült blokkok adatait tartalmazó táblázatok alapján elvégzi a virtuális cím fizikai címmé történő átalakítását.

Virtuális címtartomány
= Látszólagos címtartomány
A virtuális címzéssel elvileg megcímezhető memóriaterület. Nagyságát a virtuális cím felépítése (képzési szabálya) határozza meg.

Virtuális tár
= VS
(VIRTUAL STORAGE, VIRTUAL MEMORY)
A háttértáron kijelölt tárolóterület (SWAP), amelyik a felhasználó programok számára látszólag egy nagy kapacitású operatívtárként viselkedik. Elsődlegesen többfelhasználós és multiprogramozott rendszerek hatékonyságát növeli. Lehetséges alapeljárások: lapozás, szegmentálás és szegmentálás lapozással.

Visszaírás
(WRITE BACK)
A cacheben megváltoztatott adatok főtárba történő visszaírásának egyik eljárása.
Alkalmazása esetén a cacheben megváltoztatott adatok csak akkor kerülnek visszamásolásra a főtárba, ha a cachenek a módosított adatot tartalmazó sorát felül kell írni egy, a főtárból bemásolandó újabb blokkal. A módszer gyorsabb a közvetlen átírásnál, viszont minden cachebeli sor esetében meg kell jegyezni, hogy az adott sor módosításra került-e. E célra soronként egy kiegészítő bit szolgál, amelynek a "módosult" (alter) vagy "piszkos" (dirty) nevet adták.

VLB
L.: VESA-busz

VRAM
(VIDEO RANDOM ACCESS MEMORY)
A monitorvezérlő kártyákon található DRAM-ok egyik típusa. Jellemzője a kétirányú (dual portos) működés: a VRAM-ok soros hozzáférésű pufferjei a RAMDAC-hoz továbbítják az adatokat. A VRAM a monitor-vezérlőkártya grafikus gyorsító processzorával ezzel egyidőben egy másik bemeneti/kimeneti pufferrel tartja a kapcsolatot.

W                                                                                        fel

Whestone
Mérnöki, tudományos programokat reprezentáló tesztprogrammal előállított teljesítménymérő mutató.

Wideband transmission
L.: Szélessávú összeköttetés

Word
L.: Szó

Workstation
L.: Közepes számítógép

Write back
L.: Visszaírás

Write through
L.: Közvetlen átírás

X                                                                                        fel

x86-os emuláció
A processzor mikroprogrammal emulálja az x86-os utasítások végrehajtását a program-kompatibilitás megőrzése érdekében.

x86-os utasításkészlet
Azon utasítások összességének megnevezése, amelyek nem, vagy lényegében csak a regiszter-operandusok hosszában (attól függően, hogy 8, 16, 32 bites processzorról van-e szó) változtak az IBM kompatibilis PC-k megjelenése óta. Ezeket az utasításokat minden PC processzora ismeri és képes végrehajtani.

XT
(Extended Technology)
Az 1981-ben bemutatott, legelső IBM PC megnevezése.
Jellemző adatai: 8 bites adat, 20 bites címsín.

Z                                                                                        fel

Z-buffer
A 3D grafikus modelltérben meghatározott, majd a "képernyősíkra" vetített grafikus alakzat látható képpontjainak meghatározására alkalmazott egyik algoritmus a számítógépes grafikában. Nagy erőforrásigénye és a korlátozott alkalmazhatósága (átlátszóság nem valósítható meg stb.) miatt más eljárásokkal kombinálva szokták alkalmazni.

 

 

Zs                                                                                        fel

Zsebszámítógép
(PALMTOP)
A PC tenyérnyi nagyságú, elemekkel működő változata. Kis beépített képernyője és billentyűzete van. Általában programozható, például Basic nyelven.

jelölésrendszer