Záróvizsgáztatás további oldalai:
[Záróvizsga Csoport] [Aktuális információk] [Szakdolgozat témák]
[Letölthető dokumentumok] [Záróvizsga tételek] [Az oklevél]

Aktuális információk

  KÖZLEMÉNY!
     
  Főiskolai képzésen abszolvált hallgatók figyelmébe

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény 112§ (1) szerint „A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.”

Amennyiben nincs érvényes (két évnél nem régebbi) szakdolgozatterve, november 15-ig adja azt le, hogy részt vehessen a júniusi záróvizsgán. Részletek az ILIAS-on (Taneszköztároló\Záróvizsgáztatás) található Egységes tájékoztató c. dokumentumban olvashatók.

Amennyiben van érvényes szakdolgozatterve, az annak alapján elkészített szakdolgozatot november 15-ig adja le, egyúttal jelentkezzen a januári záróvizsgára. Részletek az ILIAS-on (Taneszköztároló\Záróvizsgáztatás) található Egységes tájékoztató c. dokumentumban olvashatók.

További információ: info@gdf.hu; zarovizsga@gdf.hu

2017.09.06.

 
     
  Januári záróvizsga-időszak
     
  A 2018. januári záróvizsga-időszakra a szakdolgozatokat a jelentkezési lappal együtt 2017. november 15-ig kell leadni. A november 15-e után beérkező szakdolgozatokat és jelentkezéseket automatikusan a 2018. júniusi záróvizsga-időszakra soroljuk be. A szakdolgozatot a Főiskola épületében (1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.) az Információs Központban személyesen adhatja le, vagy a megadott címre postán küldje el. November utolsó hetében a Neptun postafiókján keresztül minden jelentkezett hallgató e-mailben kap értesítést a záróvizsga napjáról, a bírálat megtekintésének idejéről és módjáról, a záróvizsga menetéről, az esetleges teendőkről.

2017.09.05.

 
     
  KÖZLEMÉNY!
     
  Záróvizsga ingyenessége
2016. szeptember 1-től az első záróvizsga ingyenessége csak azt a hallgatót illeti meg, aki a záróvizsgát jogviszony keretében, vagy jogviszonyon kívül, a jogviszony megszűnése utáni első vagy második záróvizsga-időszakban teszi le. Az ezen túli első záróvizsga a mindenkori hallgatói követelményrendszerben meghatározott díj befizetése ellenében tehető le.

2016.10.06.

 
     
  Nyelvvizsga-mentesség
     
  A nyelvvizsga-mentességet érintő változás: a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 107§-a értelmében: „Ha az oklevél illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.”

2016.10.06.

 
     
  Szakdolgozatterv regisztrálása, elfogadása, átvétele
     
  A postán vagy személyesen leadott szakdolgozattervek elfogadását/elutasítását a Neptunban (Tanulmányok\Hallgató szakdolgozatai) tekintheti meg. Az intézetigazgató által elfogadott és aláírt eredeti szakdolgozattervet a hallgató vagy meghatalmazottja az Információs központban veheti át.
2016-tól a főiskolán egy évben két alkalommal, januárban és júniusban van általános záróvizsga-időszak. A záróvizsgára a jelentkezési határidő a záróvizsga hónapja előtti második hónap 15-e (november 15., április 15.).
 
     
  Záróvizsga letételének határideje 2006. szeptember 1-je előtt kezdett hallgatónak
     
  Az Nftv. 112. § (1) bekezdése decemberi módosítása értelmében:
„A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni.”
Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

2015.12.15.

 
     
  Változás a BSc/BA képzések és a Műszaki informatikai szak záróvizsga tételeiben
     
  2015. november 1-től új záróvizsga-tételsor van a Mérnökinformatikus, a Műszaki menedzser, illetve a Gazdálkodási és menedzsment szakokon. A tételsorok letölthetők a Záróvizsga tételek felületről. Az új tételsorokban már nincsenek specializációkhoz tartozó tételek, és könnyítésül megjelöltük, hogy mely tételek mely tantárgyakhoz kapcsolódnak.

2015.11.01.