Ikon Kategória

Bemutatkozunk

Specifikus programunk, céljaink és tevékenységünk
A GDT-beli életet az AKIM (Alkotó Kreatív Innovatív Munka) modell fogalmazza meg.
Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A Főiskola Tehetségpontja jogosult nyilvános dokumentumain a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára a 2011-es /2014-es/2018-as oklevél szerint.

Bemutatkozásunk a Hungarian EU Presidential Conference on Talent Support and European Talentday konferencián — Budapest, 2011. április 7–9., Dr. Gambár Katalin.

A Gábor Dénes Tehetségpont a tehetseg.hu-n.

Európai Tehetségpont

2016. áprilisától Tehetségpontunk az Európai Tehetségtámogató Hálózat részévé vált. A 2015-ben alapított Hálózatban ekkor 13 országból 14 Európai Tehetségközpont és 25 országból kb. 250 Európai Tehetségpont volt. További információk az ECHA (Európai Tehetségtanács) honlapján olvashatók.
Diákműhelyeink

Aktív műhelyeink bemutatkozását lásda GDF ILIAS-ban a Taneszköztároló » Gábor Dénes Tehetségpont — alkotói műhelyek és rendezvények » Igény esetén újra működő, korábbi szemeszterek diákműhelyei elérési útvonalon.
A tehetségpont specifikus programjai
 • 2008-ban megrendeztük az ABAKUSZ tehetségkutató programozó versenyt.
 • Helyet biztosítottunk a 2008. február 22-én megrendezésre került Magyar Tehetséggondozás’ 2008. I. Szakmai Konferenciának, melynek keretében bemutattuk a Gábor Dénes Tehetségpont működését, és lehetőséget adtunk a már felfedezett és támogatott tehetségeink bemutatkozására.
 • A Gábor Dénes Tehetségpont, a MIKE (Magyar ILIAS Közösség Egyesület) és az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) szervezésében 2012. január 26-án Workshop Informatika Tanároknak rendezvényt tartottunk.
 • 2010. december 7-én megrendeztük a GDF Géniusz Tehetségnapot.
 • Weboldalt létesítünk a hatékony és nyílt kommunikáció érdekében a Főiskola honlapján és a GDF ILIAS–ban.
 • Online hírlevelet indítottunk, illetve diákműhelyeinkről, programjainkról értesítjük a többi tehetségpontot.
 • Aktív partneri kapcsolatot alakítunk ki más tehetségpontokkal.
 • Rendszerszerűen működtetjük aktív tutor- és mentorrendszerünket. A hallgatók személyes érdeklődési területének, szükségletének megfelelő egyedi tanterveket alakítunk ki. Támogatjuk az interdiszciplináris hallgatói tevékenységet.
 • Kutatási műhelyeket hoztunk létre fiatal informatikusok részére, amelyekben az intézetek kutatási részterületeihez kapcsolódóan főállású tanáraink vezetésével végzik egy-egy téma feldolgozását. A munka eredményét a témáról írott dolgozatban foglalják össze, amit úgynevezett házi műhelyvitán megvédenek, mielőtt publikálásra vagy konferencia-előadásra kerülne sor. A műhelyek egymással szakmai versenyben állnak.
 • Tudományos diákköröket (TDK) működtetünk anyagi és erkölcsi segítséggel. A felkészítő munka az oktatói teljesítményértékelés eleme. A konferenciák zsűrijébe vezető oktatókat kérünk fel.
 • Sikeres hallgatóinkat delegáljuk az Országos TDK-ra, illetve különböző, egyéb szakmai konferenciákra. A Tudomány Napja kutatási szimpóziumon a hallgatói státuszú fiatal kutatók is részt vesznek.
 • A hallgatói igények szerint diákműhelyeket működtetünk. A műhelyek más iskolák diákjai és tanárai számára is nyitottak. A fő szerep itt az együtt alkotás, projekteken dolgozás.
 • A diákműhelyek pályázatokon indulnak, valamint támogatjuk a műhelytagok egyéni pályázatait.
 • A műhelyek munkájukat és a tagok alkotásaikat, kutatásaikat rendszeresen bemutatják főiskolai és más intézmények által szervezett rendezvényeken és konferenciákon.
 • A tanévek elején a Tehetségpont nyílt napot tart, amelyen bemutatkoznak a diákműhelyek, tagtoborzás folyik, valamint rendhagyó előadást tart kutatási munkájából egy-egy frissen végzett főiskolai hallgatónk.
 • A tanévek végén házi gálát tartunk, amelyen bemutatják a diákműhelyek a tanévben végzett munkájukat és alkotásaikat.
 • A műhelytagokat inspiráljuk, hogy műhelybeli munkájuk folytatásaként készítsenek szakdolgozatot, induljanak a házi tudományos diákköri (TDK) konferencián.
 • Rendhagyó órákat tartanak középiskolásoknak a Főiskola tanárai, illetve a diákműhelyek vezető tanárai tudományterületükről.
 • A Főiskola rektora „A főiskolai tehetséggondozás szolgálatáért” díjat (TESZ-díj) adományozza kétévente annak a három oktatónak, akik kiemelkedő munkát végeztek az elmúlt két évben a Tehetségpont szolgálatában. A díjat először a 2014/15-ös tanév nyitóünnepségén adták át.
 • Számos tehetségpontot, partnerünket meghívva Alkotni jó! Tehetségnapot rendeztünk 2016. április 8-án.
A Tehetségpont célja és tevékenysége

A Gábor Dénes Tehetségpont különösen az informatikai tudományterületen koncentrál a tehetségek felkarolására. Ezen túl a tehetségek igen széles körét kutatja és pártolja. Közismert, és a szélesebb közösség számára ismeretlen, elkötelezett mentorok segítségével a tudományok, a művészetek és a közélet szinte teljes skáláján mozogva kutatja és gondozza a Tehetségpont a közép- és felsőoktatásban tanuló fiatal tehetségeket. A fiatalok az adekvát területen működő mentorhoz kerülnek, aki testre szabott, konkrét segítséget nyújt (tanácsadás, közvetítés, esetleg forrásteremtés) tehetségük kibontakozásához.

Biztosítjuk a tanulástámogatás személyi és tárgyi feltételeit a kiemelkedő képességű hallgatók számára a rendszerszerűen működő aktív tutorálás, mentorálás keretében. A felismert tehetség tartalmi gazdagításának érdekében lehetővé tesszük a személyes érdeklődési területnek, szükségleteknek megfelelő egyedi tanterv kialakítását. Szervezéssel és ösztöndíjjal támogatjuk a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelentő felfedező, interdiszciplináris hallgatói tevékenységet.

Diákműhelyeket működtetünk, amelyben a fő szerep az együtt alkotás, projektben dolgozás. A diákműhelyek nyitottak más iskolák diákjai és tanárai számára. Minden műhelyünkben több más intézménybeli diák és tanár is tag. Akár szemeszter közben is várjuk tagjaink közé az általános és középiskolás, valamint a főiskolás és egyetemi polgárokat. A műhelyvezetők a Gábor Dénes Főiskola tanárai, volt diákjai, illetve parner intézményeink tanárai közül kerülnek ki. A műhelytagok számos rendezvényen és konferencián részt vesznek a Főiskolán és más intézmények szervezésében is. Bemutatják alkotásaikat, a műhelyek munkáit, tutoriálokat tartanak. Egyre több pályázaton indulnak, és érnek el sikereket. A tagok műhelybeli munkájuk folytatásaként gyakran készítenek szakdolgozatot. A házi tudományos diákköri (TDK) konferencián több tag mutatja be kutatási eredményeit.

A Főiskola tanárai, illetve a diákműhelyek vezető tanárai szívesen tartanak rendhagyó órát középiskolásoknak tudományterületükről.
A tudományos diákköröket (TDK) tekinti a Főiskola a tehetséggondozás másik igen fontos terepének. A tudományos diákköri munkának nagy szerepe van abban, hogy tehetséges hallgatóinkat minél magasabb színvonalú tevékenységre ösztönözzük. A hallgatók érdeklődését felkeltjük a tudományos tevékenység iránt, majd bevonjuk a tudományos diákköri kutatómunkába. A Főiskola minden anyagi és erkölcsi segítséget megad a TDK munkákhoz. A felkészítő munka az oktatói teljesítményértékelés eleme, a felmerülő költségeket az intézmény fedezi. A konferenciák zsűrijébe vezető oktatókat kérünk fel. A díjakkal nemcsak a hallgatók, hanem a konzulens tanárok munkáját is elismerjük. Sikeres hallgatóinkat delegáljuk az Országos TDK-ra, illetve különböző, egyéb szakmai konferenciákra. A Tudomány Napja kutatási szimpóziumon a hallgatói státuszú fiatal kutatók is részt vehetnek.

2008-tól mentorálja a Főiskola a Dr. Szendrő Péter elnökletével működő Tehetségpártolók Baráti Köre civil szerveződést az infrastruktúra, működési költségek és szervezés biztosításával. A Tehetségpártolók Baráti Köre a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító tagja.

Az intézmény a tudományos kutatás területén akként működik együtt iparvállalatokkal, hogy a Főiskola a vállalatok által megjelölt műszaki, gazdasági területeken tudományos diákköri pályázatokat ír ki, amelyhez a vállalat külső, a Főiskola pedig belső konzulenst biztosít.

Közösségi hálót hozunk létre a Főiskola közel 12 000 végzett és 4000 aktív hallgatója, munkáltatóik és IT szakmai partnereink bevonásával, a tehetség felkutatása-, nyilvántartása- és gondozása rendszerébe. Iparvállalati ösztöndíjakat kezdeményezünk.