A hallgatók a NEPTUN-azonosítóikkal tudnak bejelentkezni.

Mikor láthatja a tantárgyait?

Hogy az első évesek hozzáférhessenek tantárgyi mappáikhoz, az alábbiaknak kell teljesülniük:

  • be kell lépniük a GDF ILIAS-ba, vagyis aktiválniuk kell felhasználói fiókjukat;
  • be kell iratkozniuk - majd megkapják a mintatanterv szerinti tantárgyaikat a Neptunban -;
  • ezután éjszaka le kell futnia a Neptunban felvett tantárgyakat figyelembe vevő ILIAS-jogosultságosztó programnak.

Tantárgyi mappáikat a Taneszköztároló / Képzések / saját képzésük útvonalon találják.

1. szemeszteresek: a "Hallgatói kompetenciafejlesztő tréning" tantárgyi mappákat bejelentkezés után az alábbi URL-eken érik el:

  • BSc: http://ilias.gdf.hu/goto.php?target=cat_55567&client_id=ilias-ha
  • FOKSZ: http://ilias.gdf.hu/goto.php?target=cat_71282&client_id=ilias-ha

Ez a tantárgy a 2018/19-es tanévtől kötelező, és távvizsgateszttel teljesítendő.

Ha felsőbb szemeszteresek teljesítik a tesztet, akkor a szorgalmi időszak végén kerül felvételre az e-indexükbe a tantárgy az "Aláírva" bejegyzéssel.

Bejelentkezés az ILIAS-ba


* Szükséges  

Nyilvános terület

Felhasználói megállapodás